جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
پنجشنبه 28 تیر 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم : برای دانلود  تحقیق درباره امامزاده های زید و یحیی علیه السلام در تهران   و سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

در این پست از سایت غنی فایل، تحقیق درباره امامزاده های زید و یحیی علیه السلام در تهران    رابرای شما قرار داده ایم.

 

تعداد صفحات این پایان نامه :77 صفحه.

فرمت: word  ورد و قابل ویرایش می باشد

موضوع تحقیق:تحقیق درباره امامزاده های زید و یحیی علیه السلام در تهران.

 

 

این تحقیق  شامل 77صفحه می باشد.

فهرست مطالب:
مقدمه    1
هنرومعماري دوران قاجار    10
موقعيت مكاني امامزاده زيد    17    
سلسله نسبت امامزاده زيد    25
بقعه امامزاده زيد وهنرهاي تزئيني آن    28
نوع بهره برداري از بقعه امامزاده زيد    40
شرح حال آصف الدوله (باني حرم وگنبد امامزاده زيد)    41
موقعيت مكاني امامزاده يحيي    55
سلسله نسب امامزاده يحيي    56
نوع بهره برداري از بقعه امامزاده يحيي    67
طرح حفاظتي امامزاده زيد    68
ضوابط طرح حريم حفاظتي منطقه بازار تهران    69
پيشنهادات حفاظتي و مرمتي    73
تصاوير    76
فهرست منابع    114


فهرست منابع:
1-اتينگهاوزن. ريچارد،هنرومعماري اسلامي، ترجمه يعقوب آژند، انتشارات سمت،تهران 1378
2-بيات.عزيزالله، كليات جغرافيايي طبيعي و تاريخي ايران، انتشارات اميركبير، تهران 1373
3-دائره المعارف بزرگ اسلامي ،زير نظر كاظم موسوي بجنوردي، جلد اول (آب-آل داوود)،انتشارات مركز دائره المعارف بزرگ اسلامي ،تهران 1369
4-زاوش.ح.م،تهران درگذرگاه تاريخ ايران ، نشر اشاره ،تهران 1370
5-سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري : معاونت حفظ و احياء ،گزارش ثبتي امامزاده زيد تهران ،تهيه و تنظيم: 1383
6-سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري، ضوابط طرح حريم حفاظتي منطقه بازار تهران
7-شهيدي مازندراني .حسين،سرگذشت تهران، انتشارات دنيا،تهران 1383
8-كياني.محمديوسف، تاريخ هنر معماري دردوره اسلامي،انتشارات سمت، تهران 1374

 

9-گدار. آندره، هنر ايران، ترجمه بهروز حبيبي، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، تهران 1377
10-گشايش. فرهاد،تاريخ هنر،انتشارات عفاف، تهران 1384
11-مصطفوي. سيد محمدتقي،آثار تاريخي طهران،انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگي ،تهران 1375
12-نوربخش. مسعود،تهران به روايت تاريخ،جلداول ودوم،نشر علم،تهران 1381
13-هيلن براند. رابرت، معماري اسلامي ،ترجمه ايرج اعتصام، انتشارات شركت پردازش و برنامه ريزي شهري، تهران 1383

 

--------

 

با عضویت در یاس سل، فایل های خود را بفروشید و کسب درآمد کنید