جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
شنبه 30 تیر 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم : برای دانلود  گزارش کارورزی دو 2 روایت پژوهی دانشگاه فرهنگیان و سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

هدف ما از پرداخت اشتراک، فقط تامین هزینه های سرور نگهدارنده ی سایته و قصد درآمد نداریم.

(درصورت رسیدن به درآمد مازاد، به ساخت و تجهیز مدارس و اشتغال جوانان کمک خواهد شد)

(درصورتی که فایل متعلق به شماست و ناراضی هستید اعلام کنید از سایت حذف گردد)

در این پست، دانلود  گزارش کارورزی دو 2 روایت پژوهی دانشگاه فرهنگیان   را برای شما قرار داده ایم.

این     گزارش کارورزی 2 دو در قالب فایل پی دی اف  آماده دانلود می باشد.

تعداد صفحات: 48 صفحه.

فرمت فایل: pdf.

موضوع: دانلود  گزارش کارورزی دو 2 روایت پژوهی دانشگاه فرهنگیان .

????????کاروزی 2 روایت پژوهی????????

فهرست مطالب

پیش گفتار 3
فصل اول: گامهاي طراحی فعالیت یادگیري
مراحل طراحی فعالیت یادگیري 5
گام هاي اجراي فعالیت 5
گام نخست: گفتوگو با مدیر 5
گام دوم: گفتوگو با معاون 5
گام سوم: بررسی دفتر انضباطی 5
گام چهارم: بررسی وضعیت تحصیلی و کارنامه تکوینی دانشآموز 6
گام پنجم: مشاهدات کارورز 6
الف) مشاهدات در کلاس 6
ب) مشاهدات در زنگهاي تفریح 6
ج) مشاهده رفتار دانشآموز در کلاس در زمان عدم حضور معلم 7
گام ششم: گفتوگو با دبیر علوم 7
گام هفتم: گفتوگو با معلم مطالعات 7
گام هشتم: گفتوگو با معلم ریاضی 7
گام نهم: گفتوگو با معاون پرورشی 7
گام دهم: گفتوگو با مشاور 7
گام یازدهم: بیان مبانی نظري تحقیق 8
فصل دوم: مبانی نظري تحقیق
مبانی نظري تحقیق 10
نوجوانی 10
شناخت نوجوانی 10
تعریف نوجوانی 11
نیازهاي نوجوانی 11
ویژگی هاي نوجوانی 12
اندیشه هاي نوجوان 12
مشکلات نوجوانی و راهکارهاي عملی والدین 13
راهکارهایی براي کاهش مشکلات نوجوانی 15
گوشهگیري، کمرویی و انزواطلبی چیست؟ 17
علایم و نشانه ها 17
ویژگی هاي افراد منزوي 18
نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی در انزواجویی نوجوانان و کودکان: 20
عوامل اجتماعی 20
عوامل فرهنگی 21
راهکارهایی براي افراد منزوي
شیوه هاي درمان 23
نقش اعتماد به نفس در پیشرفت تحصیلی 25
نقش والدین 26
نقش عوامل دیگر در تقویت اعتماد به نفس 28
طلاق چیست ؟ 30
تبیین پیامدهاي منفی طلاق 30
-1 بعد فردي 30
-2 بعد خانوادگی 33
الف) تأثیر بر فرزندان 33
ب) تأثیر بر سایر اعضاي خانواده 36
-3 بعد اجتماعی 37
فصل سوم: راهحلها، روایت و بازخورد
روایت 40
جدول کامنتها 41
انتخاب راه حل هاي ممکن 42
انتخاب بهترین روش، اعتبار بخشی و اجراي آن 43
نتیجهي اجراي روش 44
موانع و مشکلات پیش روي تحقیق 45
منابع و مأخذ

---

 

 

با عضویت در یاس سل، فایل های خود را بفروشید و کسب درآمد کنید