جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
شنبه 30 تیر 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم : برای دانلود گزارش کارورزی 2 دانشگاه فرهنگیان  و سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

 

 

هدف ما از پرداخت اشتراک، فقط تامین هزینه های سرور نگهدارنده ی سایته و قصد درآمد نداریم.

(درصورت رسیدن به درآمد مازاد، به ساخت و تجهیز مدارس و اشتغال جوانان کمک خواهد شد)

در این پست ، نمونه گزارش کارورزی دو  دانشگاه فرهنگیان    را برای شما قرار داده ایم.

این نمونه طراحی فعالیت یادگیری  در قالب فایل پی دی اف   می باشد.

تعداد صفحات : 29صفحه.

فرمت فایل: pdf.

 

موضوع: دانلود نمونه گزارش کارورزی دانشگاه فرهنگیان .

⚡️❤️گزارش 2


❤️دانشجو: علی پاکدل????

????پردیس علامه امینی تبریز????


????ورودی 93

heart

موضوع: دانلودگزارش کارورزی دو2  دانشگاه فرهنگیان .

تکه هایی از این گزارش  کارورزی

فهرست
1 - مقدمه............................................................................................................... 4
1 - درگیر کردن دانش آموزان ................................................................................ 4
( 1 - 1 ( گام های اجرایی ......................................................................................................... 5
( 1 - 2 ( ارزیابی گام ها ................................................................................................................... 5
( 1 - 3 ( منابع و مواد آموزشی مورد نیاز با توجه به موضوع ..................................................... 6
( 1 - 4 ( بازاندیشی با طرح سوالات بین دانش آموزان و کارورز .............................................. 6
( 1 - 5 ( چند نمونه از درگیری های شناختی ..................................................... 7
2 - مرور مباحث............................................................ 7
( 2 - 1 ( گام های اجرایی.................................................. 7
( 2 - 2 ( ارزیابی گام ها ..................................................... 8
( 2 - 3 ( مواد و منابع آموزشی مورد نیاز .............................................. 9
( 2 - 4 ( بازاندیشی با طرح سوالات بین دانش آموزان و کارورز.................... 9
( 2 - 5 ( نمونه هایی برای مرور مباحث .............................................. 9
3 - سنجش آموخته................................................... 9
( 3 - 1 ( گام اجرایی.................................................... 9
( 3 - 2 ( ارزیابی گام ها .................................................................. 10
( 3 - 3 ( مواد و منابع آموزشی با توجه به موضوع....................................... 11
( 3 - 4 ( باز اندیشی با طرح سوالات و بحث و گفتگو بین دانشجو کاروزی و معلم راهنما.................... 11
4 - یادگیری مشارکتی ....................................... 11
( 4 - 1 ( گام اجرایی .......................................................... 12
( 4 - 2 ( ارزیابی گام ها .........................
4 - 3 ( مواد و منابع آموزشی مورد نیاز ................................................... 13
( 4 - 4 ( باز اندیش با طرح سوالات و بحث و گفتگو بین کارورز و معلم راهنما ..................................... 13
5 -طراحی تکلیف یادگیری برای یکی از موضوعات درسی ................................ 14
( 5 - 1 ( گام اجرایی .................................................................. 14
( 5 - 2 ( ارزیابی گام ها............................................................... 15
( 5 - 3 ( باز اندیشی ....................................................................... 15
( 5 - 4 ( نمونه هایی برای تکلیف یادگیری........................................... 16
6 - رفع بد فهمی دانش آموزان......................................................................................... 16
( 6 - 1 ( گام اجرایی .......................................................................................... 16
( 6 - 2 ( ارزیابی گام ها ................................................................................................ 17
( 6 - 3 ( مواد و منابع آموزشی مورد نیاز .............................................................................. 18
( 6 - 4 ( باز اندیش با طرح سوالات و بحث و گفتگو بین دانشجو و معلم راهنما...................................... 18
7 - طراحی فعالیت یادگیری برای رفع عقب ماندگی ذهنی.................................. 18
( 7 - 1 ( گام اجرایی .................................................................. 18
( 7 - 2 ( ارزیابی گام ها ...................................................................................................... 19
( 7 - 3 ( مواد و منابع آموزشی با توجه به موضوع................................................................... 20
( 7 - 4 ( باز اندیش با طرح سوالات بین کارورز و معلم راهنما........................................ 20
( 7 - 5 ( چند نمونه از عقب ماندگی های تحصیلی ....................................................... 20
8 - ارزیابی از آموخته ها ..................................................................... 21
( 8 - 1 ( گام اجرایی ............................................................ 21
( 8 - 2 ( ارزیابی گام ها ................................................................ 22
( 8 - 3 ( منابع و مواد آموزشی .......................................
8 - 4 ( باز اندیشی با طرح سوالات بین کارورز و معلم راهنما........................................................ 23
9 - مهارت تفکر ................................................................................... 23
( 9 - 1 ( گام اجرایی................................................................................................................................ 23
( 9 - 2 ( ارزیابی گام ها ...................................................................................................... 24
( 9 - 3 ( مواد و منابع آموزشی مورد نیاز با توجه به موضوع................................................... 25
( 9 - 4 ( باز اندیشی با طرح سوالات بین کارورز و معلم راهنما.................................................... 25
( 9 - 5 وزش مهارت تفکر.................................................... » ( نمونه هایی برای آ 26
10 - تقویت و بهبود عملکرد عاطفی ............................................................... 26
( 10 - 1 ( گام اجرایی ...................................................................... 26
( 10 - 2 ( ارزیابی گام ها ................................................................................. 27
( 10 - 3 ( مواد و منابع آموزشی مورد نیاز با توجه به موضوع ........................................ 28
( 10 - 4 ( باز اندیشی با طرح سوالات بین کارورز و معلم راهنما ......................................................................................................
مقدمه
فعالیت های یادگیری اعم از درگیری تحصیلی ، مرور مباحث ، سنجش آموخته ها ، یادگیری مشارکتی ، مهارت های تفکر، طراحی تکلیف ، رفع بد فهمی ، رفع عقب ماندگی تحصیلی و ارزشیابی از آموخته های دانش آموزان فرصتهایی برای کسب تجارب مستقیم ، ارزیابی و بازاندیشی درباره یادگیری است .
بسیلری از مسائل تعلیم و تربیت پیچیده به هم و وابسته به زمینه اند و هدف کارورزی 2 روبه رو کردن دانشجویان با این حقیقت است از این رو فرصت های یادگیری تدارک دیده شده به دنبال آن است که دانش کاربردی را که خود ترکیبی از دانش بیانی ، رویه ای ، موقعیتی و فراشناختی است قرار دهد

درگیر شدن دانشجویان در این فعالیت ارزش زیادی دارد و در صورت لزوم دانشجو مجبور می شود مسائل مختلف آموطشی را از ابعاد گوناگون ببیند و در تمرین معلمی ملزم می شود برای انجام هر فعالیت یادگیری به تدوین برنامه ، مشخص کردن نحوه اجرای آن فعالیت و نیز ارزیابی آن بپردازد و در مرحله بازاندیشی علت موفقیت یا عدم موفقیت خود را پیدا کند و در صورت نیاز به تدوین ، اجرا و ارزیابی دوباره بپردازد .

1 -درگیر نمودن دانش آموزان
موضوع :انرژی
هدف : دانش آموزان بتوانند نیاز ما به انرژی را توضیح دهند
الف( گام های اجرایی
1 -تعریف مسئله یا هدف توسط دانش آموزان
-چرا یک وزنه را دوست شما می تواند باند کند اما شما نمی توانید ؟
در این مرحله معلم دانشآموزان را به ساختن فرضیه تشویق می کند .
2 -مشخص کردن اطلاعات موجود برای رسیدن به هدف یا مسئله

 

-------------

 

 

 

با عضویت در یاس سل، فایل های خود را بفروشید و کسب درآمد کنید