جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
پنجشنبه 28 تیر 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم: برای دانلود این گزارش کارورزی سه 3  دانشگاه فرهنگیان و تمامی مطالب سایت، نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. . با خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

در این پست از سایت غنی فایل، گزارش کارورزی 3 سه دانشگاه فرهنگیان را برای شما قرار داده ایم. گزارش کارورزی 3 سه دانشگاه فرهنگیان در قالب فایل پی دی اف آماده خرید و دانلود می باشد.

در ادامه توضیحات تکمیلی گزارش کارورزی 3 سه دانشگاه فرهنگیان را مشادهده می کنید.

تعداد صفحات: 90 صفحه.

فرمت فایل: pdf.

موضوع: گزارش کارورزی 3 سه دانشگاه فرهنگیان.

???? گزارش کارورزی  3 ????


???????????? فرستنده: دانشجو معلم راضیه رحمانی . از پردیس نسیبه تهران ????????????


رشته: علوم تربیتی ????

چکیذه.............................................................................................................................................................. 1
مقذمه.............................................................................................................................................................. 2
فصل اول.......................................................................................................................................................... 4
بخص اول:ویژگی های من..................................................................................................................................... 4
بخص دوم:مىقعیتی که من در آن تذریس کردم........................................................................................................... 6
بخص سىم:اهذاف و ایذه های من........................................................................................................................... 8
فرضیه............................................................................................................................................................. 9
فصل دوم......................................................................................................................................................... 11
طراحی آمىزش و گسارش پس آن)فرم ج(................................................................................................................ 11
فرم الف )گسارش روزانه(................................................................................................................................... 51
فرم ب)تحلیل کار دانشجىیان(.................................................................................................................... 63
فصل سىم.......................................................................................................................................... 68
68..................................................................................................................... بخص اول: روایت من از کارورزی 3
بخص دوم:کذ گساری .......................................................................................................................................... 01
نقشه مفهىمی................................................................................................................................................... 04
بخص سىم:تحلیل و تفسیر..........................................................................................................................