جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
پنجشنبه 28 تیر 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم : برای دانلود گزارش کارورزی 1و2 رشته علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان  و سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

هدف ما از پرداخت اشتراک، فقط تامین هزینه های سرور نگهدارنده ی سایته و قصد درآمد نداریم.

(درصورت رسیدن به درآمد مازاد، به ساخت و تجهیز مدارس و اشتغال جوانان کمک خواهد شد)

دراین پست از سایت غنی فایل، گزارش کارورزی 1و2 رشته علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان را برای شما قرار داده ایم.

این گزارش کارورزی در قالب فایل pdf می باشد.

در ادامه توضیحات تکمیلی:

تعداد صفحات: 80 صفحه.

فرمت فایل: پی دی افpdf.

موضوع: گزارش کارورزی 1 و 2 رشته علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان.

⚡️گزارش کارورزی  1و2
????شهریار امیرفتحی????

????پردیس علامه طباطبایی اردبیل❤️

پیشگفتار:
برنامه کارورزی فرصت به تجربه گذاشتن آموخته ها ،تعمیق تجربیات
وتوسعه شایستگی های حرفه ای را فراهم می کند.این فرآیند از مشاهده
مسائل فیزیکی ،آموزشی، تربیتی و عاطفی آموزشگاه و ساختار اداری آغاز
وبه درس پژوهی در سطح مدرسه و کلاس درس جهت کسب مهارت های
یادگیری مادام العمر و قرار گرفتن در چرخه حرفه ای ختم می شود
.مطالعه مسئله های آموزشی /تربیتی در سطح کلاس درس و مدرسه
زمینه ساز عمل مستقل حرفه ای معتبر و کسب تجربیات دست اول است.
فرصت های یادگیری تدارک دیده شده باید امکان تلفیق نظر و عمل تربیتی
را در موقعیت های واقعی برای یافتن راه حل های قابل دفاع جهت پاسخ
به مسئله های آموزشی /تربیتی ببیند.

گزارش کارورزی 1و2  رشته علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان. گزارش رایگان کارورزی گزارش آموزشی-گزارش عاطفی و گزارش فیزیکی

دربرنامه کارورزی دانشجو با درک
مبانی نظری قادر خواهد بود تصمیمات اتخاذ شده در موقعیت های
تربیتی /آموزشی رابا ارائه شواهدی از پژوهش ها وپشتیبانی نموده و
نشان دهد که چگونگی این تصمیمات در برنامه ریزی ،اجرا و ارزیابی برای
حمایت از یادگیری دانش آموزان از پشتوانه نظری لازم برخوردار است. در
کارورزی یک دانشجو توانایی تحلیل موقعیت های واقعی و انطباق آنان با
یافته های نظری را کسب کرده و ظرفیت آشنایی بامسائل مدارس، توصیف
و تفسیر وضعیت امکانات فیزیکی، رویدادهای تربیتی وآموزشی
موردمشاهده در مدارس همراه با علت یابی و ارائه گزارش با تاکید به
استفاده از منابع مناسب معتبر و علمی، هدایت معلم راهنما در جهت
آموزشهنر معلمی و ارائه ایده های نو وخلاقانه باشد.
این گزارش ،گزارش کارورزی مربوط به واحد درسی تمرین معلمی یک در
مدارس است.در این گزارش به ارائه مطالبی پرداخته شده است که از
حضور بنده در دبستان شهید دادمان به دست آمده است.
بخشاصلی گزارششامل چهار فصل می باشد :
فصل اول:در این فصل شرایط فیزیکی دبستان شهید دادمان توصیف
گردیده و سپس تحلیلی از آن ارائه شده است. در نهایت راه حل های
تحلیلی از موارد ذکر شده نوشته شده است.
فصل دوم:این فصل در رابطه با وضعیت تربیتی و عاطفی ارتباطات
انسانی حاکم بر آموزشگاه مطالبی ذکر گردیده است. مانند توضیحات کلی،
توصیف رفتار مدیر با کارکنان، والدین و دانش آموزان ودر بخش نهایی
این فصل نتیجه گیری به عمل آمده است.
فصل سوم:در این فصل در مورد وضعیت آموزشی دبستان شهید دادمان
توضیحاتی بیان شده است مانند توضیحات کلی، توصیف رفتار معلم با
دانشآموزان و در نهایت راه حل هایی نیز ذکر شده است .
فصل چهارم:در این فصل در مورد ساختار سازمانی و امور اداری مدرسه
شهید دادمان توضیحاتی بیان شده است مانند وظایف مدیر و...در نهایت
پیشنهادهایی در این زمینه نوشته شده است.
-----------------------------
فهرست
پیشگفتار: 5
تقدیر وتشکر 7
فصل اول: 8
معرفی وضعیت فیزیکی مدرسه 8
مقدمه 9
مسئله یابی: 24
راه حل و پیشنهادات: 25
فصل دوم: 26
بررسی وضعیت عاطفی و تربیتی آموزشگاه 26
مقدمه 27
مساله یابی : 40
راه حل و پیشنهادات: 40
فصل سوم: 42
بررسی وضعیت آموزشی کلاسدرس 42
مقدمه 43
ویژگی های نقاشی کودکان: 49
مساله یابی: 52
راه حل و پیشنهادات: 53
فصل چهارم: 55
ساختار سازمانی مدرسه شهید دادمان 55
مقدمه 56
-شرح وظائف مدیر مدرسه: 67
شرح وظائف معاون آموزشی
شرح وظائف معاون اجرایی: 70
شرح وظائف معلم: 70
شرح وظائف سرایدار و خدمتگذار : 71
مساله یابی: 72
راه حل و پیشنهادات: 73
منابع:

-------------

با عضویت در یاس سل، فایل های خود را بفروشید و کسب درآمد کنید