جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
پنجشنبه 28 تیر 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم : برای دانلود  نمونه گزارش کارورزی 1 یک دبیری زیست شناسی دانشگاه فرهنگیان   و سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

هدف ما از پرداخت اشتراک، فقط تامین هزینه های سرور نگهدارنده ی سایته و قصد درآمد نداریم.

(درصورت رسیدن به درآمد مازاد، به ساخت و تجهیز مدارس و اشتغال جوانان کمک خواهد شد)

(................................................................)

در این پست، گزارش کارورزی 1 دبیری زیست شناسی   را برای شما قرار داده ایم.

این   گزارش کارورزی یک در قالب فایل  پی دی اف آماده دانلود می باشد.

تعداد صفحات: 77 صفحه.

فرمت فایل: pdf.

موضوع:  گزارش کارورزی یک 1 دبیری زیست شناسی دانشگاه فرهنگیان .

❤️گزارش پایانی کارورزی۱-????

???? دانشجومعلم:پونه مرادی-☺️

????دبیری زیست شناسی ترم ۴-????

❤️پردیس امام سجاد بیرجند خراسان جنوبی-????

heart

دانلود فهرست این پروژه

فهرست
مقدمه: ........................................................................................................................ 5
اهداف: ........................................................................................................................ 5
اهداف اصلی: ................................................................................................................. 5
اهداف فرعی: ................................................................................................................. 6
مفاهیم کلیدی: .............................................................................................................. 6
تعاریف: ....................................................................................................................... 6
فصل اول: تمرین مسئله شناسی ........................................................................................... 8
فصل دوم: تمرین نوشتن روایت ......................................................................................... 11
فصل سوم: گزارش ساختار فیزیکی مدرسه ............................................................................. 32
فصل چهارم:گزارش ساختار ساختار اداری ............................................................................. 32
فصل پنجم: گزارش تعامل عاطفی ....................................................................................... 26
توصیفات ................................................................................................................... 28
تشریح روابط: .............................................................................................................. 11
بازنگری مسئله: ............................................................................................................ 12
نقطه کانونی: ............................................................................................................... 11
تبیین مسئله: .............................................................................................................. 11
شواهد کلاسی: ............................................................................................................ 15
مستندات علمی: ........................................................................................................... 15
کدگزاری باز گزارش تعامل عاطفی: ..................................................................................... 11
کدگزاری محوری گزارش عاطفی:
تبیین: ...................................................................................................................... 55
شواهد: ..................................................................................................................... 55
مستندات علمی: ........................................................................................................... 55
فصل ششم:گزارش فرایند تدریس ....................................................................................... 52
توصیفات ................................................................................................................... 51
تشریح روابط: .............................................................................................................. 63
بازنگری مسئله: ............................................................................................................ 65
تبیین: ...................................................................................................................... 66
نقطه کانونی: ............................................................................................................... 66
شواهد کلاسی: ............................................................................................................ 66
مستندات علمی: ........................................................................................................... 61
کدگزاری باز گزارش فرایند تدریس: .................................................................................... 61
کدگزاری محوری گزارش فرایند تدریس: ............................................................................... 15
تبیین: ...................................................................................................................... 15
شواهد کلاسی: ............................................................................................................ 15
مستندات علمی: ........................................................................................................... 11
بحث و نتیجه گیری: ...................................................................................................... 13
فهرست منابع: .............................................................................................................
مقدمه:
همه جوامع انسانی گذشته و حال، علاقه ویژه ای به آموزش داشته اند و برخی محققان گفته اند تعلیم دومین حرفه کُهن است.

همه جوامع برای پشتیبانی از فعالیت ها و نهادهای آموزشی منابع کافی اختصاص نمی دهند، اما دست کم به نقش محوری آن ها معترف هستند که دلایلش هم معلوم است، چون نوزادان وقتی به دنیا می آیند بی سواد هستند و از هنجارها و دستاوردهای فرهنگی جمع یا جامعه ی خود هیچ نمی دانند؛ اما به کمک آموزگاران، معلمان غیرحرفه ایشان در خانواده و محیط پیرامونشان ظرف چند سال می توانند بخوانند، بنویسند، حساب کنند و به گونه ای فرهنگ پسند رفتار کنند.
کارورزی نقطه عطف برنامه تربیت معلم است. هر تجربه آموزشی را که با شغل ترکیب شود، می توان کارورزی نامید و همین ترکیب است که کارورزی را به
ابزاری منحصر به فرد برای کنکاش شغلی Career Exploration تبدیل می کند.
هیچ جانشینی برای تجربه عملی وجود ندارد. کارورزی ابزاری برای تبدیل تئوری به عمل و همچنین تلاشی برای ایجاد پیوندهایی بین محیط عملی و مراکز آموزشی است. برای انجام کنکاش شغلی نیز کارورزی از بقیه گزینهها مناسبتر است.

واضح است که هرگز نمیتوان از طریق مطالعه یا گفتوگو با افراد مطلع به اطلاعات کافی و مورد نیاز برای کنکاش شغلی دست یافت . کارورزی یک تجربه دست اول و عملی است که به فرد اجازه میدهد بهترین نتیجهگیریها را درباره ارتباط احتمالی خود و یک زمینه شغلی، انجام دهد.

در ضمن کارورزی ممکن است به کارورز مهارت هایی را بیاموزد که دارای آنها نباشد . کنکاش شغلی در طول یک ترم یا در طول فصل تابستان، روش نسبتاً سریع و کم خطری برای کسب اطلاعات درباره یک زمینه شغلی است.

این روش به کارورزان فرصت میدهد تا میزان علاقه خود را قبل از آنکه برای چند سال متعهد به انجام آن شوند، بسنجند و یا اینکه بدانند برای وارد شدن به یک زمینه شغلی به چه مهارت ها یا ملزومات آموزشی نیاز دارند. کارورزی حتی باید به کارورزان کمک کند تا بفهمند از چه بخشهایی در یک زمینه شغلی خوششان نمیآید.
تحقق شایستگیهای حرفهای در امر تربیت معلم به مرحله کارورزی موکول میشود که مرحلهای برای کسب تجارب میدانی و کلینیکی است
اهداف:
اهداف اصلی:
- آشنایی با شغل قبل از ورود به حرفه
-انجام کنکاش شغلی کارورزی
-یک تجربه دست اول وعملی است که به فرد اجازه می دهد بهترین نتیجه گیری ها را درباره ارتباط احتمالی
خود و یک زمینه شغلی انجام دهد .
-آموختن مهارت هایی به کارورز که ممکن است دارای این مهارت ها نباشد.
-آشنایی دانش جو با رشته تحصیلی خود
-فراگیری یک حرفه توسط دانش جو وامکان ورود به بازار کار از طریق آشنایی با آن
-کسب تجربه وجمع آوری اطلاعات بر پایه مدیریت دانش از یک حرفه خاص به منظور افزایش تجربیات آن
دانشجو وسایر دانش جویان
-معرفی نیروهای کار آینده به نهادهای اجرایی ودریافت پیشنهادات لازم جهت اصلاح روشهای آموزشی دانشگاهها
از طریق کارورز
-ایجاد علاقه در دانش جویان نسبت به رشته تحصیلی خودشان
-کم کردن فاصله بین دروس نظری که دانشجو در دانشکده می گذراند با دنیای واقعی مدیریت در آموزش وپرورش
-ایجاد توانایی ومهارت در دانشجو برای به کاربردن اطلاعاتی که در طول تحصیل دانشگاهی کسب کرده است.
اهداف فرعی:
-حضور در مدرسه برای آشنایی با محیط کاری
-توجه و مشاهده ی جنبه های انسانی و ارتباطی – رفتاری )کارکنان( مدرسه با نظر به آموخته ها
-مشاهده اعمال و رفتار مدیر از جنبه های کار های اجرایی، رفتار تخصصی و روابط میان آنها
-مشاهده ی تحلیلی و انتقادی هر آنچه در مدرسه اتفاق می افتد برای ارائه ی راه های بهبود
مفاهیم کلیدی:
معلم، کارورزی، تعامل، آموزش، تدریس، کد گزاری، ساختار اداری، موقعیت فیزیکی، پژوهش روایی،
تبیین مسئله
تعاریف:
معلم: در فرهنگ آکسفورد، معلم به کسی گفته اند که “تدریس می کند به ویژه تدریس درمکتب. درکتاب فرهنگ فارسی عمید، معلم را معادل با واژه های مانند تعلیم دهنده، آموزاننده و آموزگار آورده شده است.

درلغت نام دهخدا، نیز معلم را به معنی آموزاننده، مدرس و آموزگار معنی کرده اند.
کارورزی: دوره کارورزی امکان و فرصتی برای آشنایی دانشجویان با محیط کار محسوب میشود که نه تنها باعث افزایش قابلیتهای آنان برای اشتغال در آینده میشود بلکه به کارورزان قدرت انتخاب بیشتری در انجام وظایف ارائه شده میدهد تا بتوانند بهتر به علاقمندیها و گرایشهای خود در زمینههای مختلف پی برده و نقاط ضعف و قوت کار خود را ارزیابی کنند.


تعامل: هرگاه عملی از شخصی سرزند که با پاسخ از سوی فرد دیگر همراه باشد اصطلاحاً به این عمل متقابل دوسویه تعامل اجتماعی یا کنش متقابل اجتماعی گفته میشود. دراین صورت میان این دو شخص یک رابطه اجتماعی برقرار می گردد.
کد گزاری: پس از نوشتن گزارش روایی فعالیت های یادگیری کد گذاری باز انجام می دهند. گزاره های مهم و با اهمیت را مشخص می کنند وبه آنها کد می دهند. کد در تحقیق کیفی یک کلمه یا عبارت کوتاه است که به نظر محقق دارای اهمیت است. کد نمایندگی و ضبط محتوای اصلی را بر عهده دارد
ساختار اداری: ساختار سازمانی تعیین کننده روابط رسمی و نشان دهنده سطوحی است که در سلسله مراتب اداری وجود دارد و حیطه کنترل مدیران را مشخص می کند.

همچنین ساختار سازمانی دربرگیرنده طرح سیستمهایی است که به وسیله آنها همه واحدها هماهنگ و یکپارچه می شوند و در نتیجه ارتباط مؤثر در سازمان
تضمین خواهد شد .
موقعیت فیزیکی: روابط بین عناصر فیزیکی سازمان، ساختار فیزیکی آن سازمان را نشان می دهد . عناصر فیزیکی، ساختمان ها مکان استقرار آنها، اسباب، اثاثه تجهیزات، دکوراسیون و پوشش انسانهای آن سازمان را شامل می شود.
تدریس: تدریس یا آموختن به آن بخش از پویندگی )فعالیت( های آموزشی که با حضور آموزگار در کلاس درس رخ میدهد نام نهاده میشود. تدریس بخشی از روند آموزش و پرورش است که یک رشته کردارهای به سامان و از پیش برنامه ریزی شده را در برمیگیرد و هدفش پیدایش شرایط دلخواه یادگیری از سوی آموزگار است.
پژوهش روایی: در طرحهای پژوهش روایی روایت، شیوة اصلی است که از طریق آن، انسانها تجربه های خود را درون رشته رخدادهایی سامان میدهند که از نظر زمانی پرمعنا و با اهمیت است .
تبیین مسئله: محقق باید موضوع تحقیق خود را به یک مساله قابل برررسی و پژوهش تبدیل نماید تا از این طریق هم خود و هم دیگران بدانند که او دقیقا به دنبال بررسی چه مساله ای می باشد
فصل اول: تمرین مسئله شناسی
توصیفات
-1 در شروع تدریس یک نفر در درگاه کلاس ایستاده است و مانند ناظر به روند کلاس نظارت دارد
-3 معلم با هم صدایی بچه ها در حالی که پیشاپیش ردیف وسط ایستاده است، کلاس را با نام خدا آغاز می
کند.
-2 معلم ابتدا یادآوری می کند که کلاس علوم در اولین زنگ روز یکشنبه را میخواهیم اغاز کنیم
-1 معلم از بچه ها می پرسد که درس قبلی راجع به چه بوده است و سوالاتی کلی در مورد آن بیان می کند
سوالات به صورت شفاهی مطرح شد
-5 چند تا از بچه ها به سوالات مطرح شده از جلسه قبل که در مورد هوای پاک است، پاسخ می دهند
-6 نور کلاس کم است و لامپ ها همه خاموش هستند
-1 در کلاس باز است و سرو صدا به بیرون می رود و هم چنین صدای بیرون به داخل کلاس می آید
-8 معلم برای گرفتن پاسخ سوالاتش از بچه ها، به آنها میگوید انگشت سبابه شان را بالا بگیرند تا با اجازه او هر
کس به سوالات پاسخ دهد
-2 معلم با تغییر مکان به روی سکو، بچه ها را برای شروع درس جدید آماده می کند وتوجهشان را جلب می
کند
-15 تا قبل از این لحظه معلم در پایین کلاس است و رو در رو از نزدیک به بچه ها نگاه می کند
-11 معلم بچه ها را از انجام دادن یک آزمایش که مانند یک بازی است با خبر می کند تا نتیجه را به او بگویند
-13 روی میز معلم ماکت خورشید و یک جسم کروی پایه دار و چراغ قوه قرار دارد
-12 معلم در مورد وسایلی که می خواهد با آن آزمایش را انجام دهد به بچه ها توضیح می دهد
معلم خورشید و زمین را با وسایل ساده مثل چراغ مطالعه و جسم کروی شبیه سازی کرده است
-15 معلم با انجام هر مرحله مورد مشاهده شده را از بچه ها می پرسد
-16 توپ را با کش بسته و جلوی چراغ مطالعه می گیرد تا اثر نور خورشید روی زمین را نشان دهد
-11 معلم علت و میزان روشن بودن جسم کروی را می پرسد که بچه ها پاسخ می دهند نصفی از کره روشن
است چون نور به آن تابیده است
-18 معلم با گفتن آفرین گفته بچه ها را تایید می کند و پاسخ را خودش هم تکرار می کند
-12 تا این لحظه معلم پشت میز خود و در حال انجام آزمایش بوده است و حالا به سمت تخته می چرخد و
توجه بچه ها را به سمت شکلی که پای تخته کشیده است جلب می کند
-35 معلم با دستانش شکل را به بچه ها نشان میدهد و از آن ها میخواهد بگویند که چه می بینند
-31 بچه ها هم زمان با اشاره دست معلم به هر قسمت شکل پاسخ او را می دهند
-33 معلم )با عوض کردن گوی کروی( با کره جغرافیایی نشان می دهد که ما روی این زمین که هیچ وقت ثابت
نیست و همواره در حال گردش است، زندگی می کنیم
-32 پرده های کلاس انداخته هستند تا اثر نور چراغ قوه در آزمایش به خوبی مشخص شود
-31 معلم با تغییر تن صدا و پرسشی کردن جمله خود از بچه ها میخواهد بگویند که آیا ما چرخش زمین را
احساس میکنیم یا نه؟ بچه ها هم صدا پاسخ منفی دادند
-35 معلم باز هم از طریق پرسش از بچه ها می پرسد که این پدیده ها نشانه قدرت کیست؟ بچه ها یک صدا
به قدرت خداوند اشاره می کنند
-36 معلم جواب بچه ها را با تکان دادن سرش تایید می کند
معلم روی شکل پای تخته نشان می دهد که خورشید همه نورش را به سمت زمین می تاباند ولی فقط
نیمی از زمین روشن می شود و نیمی از آن تاریک است
-38 معلم با نشان دادن نیمه های تاریک و روشن زمین، مفهوم روز و شب را برای بچه ها بیان می کند
-32 معلم ویژگی های شب را برای بچه ها یاداوری می کند و می گوید که در شب استراحت میکنیم
-25 دوتا از دانش آموزان ردیف های آخر سرشان روی میز است و پاهایشان را مکرر تکان می دهند که نشان
از بی حوصلگی آنها است
-21 معلم سکو را طی می کند و چراغ قوه را از روی میزش بر میدارد و از بچه ها در مورد اینکه در خانه چراغ
قوه دارند یا نه سوال می کند که اکثرا پاسخ مثبت می دهند
-23 معلم از بچه ها می خواهد با استفاده از تمرین با وسایل ساده مثل توپ، چراغ و... در منزل پی ببرند که
می توان قسمت های تاریک و روشن ایجاد شده را کوچکتر یا بزرگتر کرد یا نه و پاسخش را روز بعد بیاورند
-22 معلم پنج نفر از بچه ها را تصادفی صدا میزند تا نمایش درس را اجرا کنند
-21 یکی از بچه ها نقش خورشید را داشته و دورتر از چهار نفری که باهم تشکیل دایره ای به عنوان کره زمین
را داده اند، می ایستد و ماکت خورشید را در دست می گیرد
-25 معلم رو به همه بچه ها می گوید که میخواهیم با خورشید و زمین بازی شب و روز را انجام دهیم
-26 معلم به دانش اموزان کمک می کند تا گرد بایستند و مثل کره دیده شوند
-21 بچه ها باشروع نمایش می چرخند و نفر رو به رو به خورشید می گویید من روز هستم و نفر مقابل که دور
از خورشید است می گوید من شب هستم
-28 معلم علت روز و شب بودن هر کس را از خودش در هر دور چرخش می پرسد تا بچه ها کاملا متوجه
مفهوم درس بشوند
-22 معلم می گوید در خانه با هم سن و سالانتان می توانید این بازی را انجام دهید
تشریح روابط:
یک نفر در درگاه کلاس ایستاده است  مانند ناظر به روند کلاس نظارت دارد معلم از بچه ها می پرسد که درس قبلی راجع به چه بوده است  سوالاتی کلی در مورد آن بیان می کند .
سوالات به صورت شفاهی مطرح شد چند تا از بچه ها به سوالات مطرح شده از جلسه قبل که در مورد هوای پاک است، پاسخ می دهند
در کلاس باز است  سرو صدا به بیرون می رود و سر و صدای بیرون به داخل می آید
معلم با تغییر مکان به روی سکو  بچه ها را برای شروع درس جدید آماده می کند توجهشان را جلب می کند
تا قبل از این لحظه معلم در پایین کلاس است  رو در رو از نزدیک به بچه ها نگاه می کند معلم بچه ها را از انجام دادن یک آزمایش که مانند یک بازی است با خبر می کند  تا دانش آموزان آن را انجام داده و نتیجه را به او بگویند روی میز معلم ماکت خورشید و یک جسم کروی پایه دار و چراغ قوه قرار
دارد  در مورد وسایلی که می خواهد با آن آزمایش را انجام دهد به بچه ها توضیح می دهد  .

خورشید و زمین را با وسایل ساده مثل چراغ مطالعه و جسم کروی به بچه ها معرفی می کند معلم با انجام هر مرحله،  مورد مشاهده شده را از بچه ها می پرسد  توپ را با کش بسته و جلوی چراغ مطالعه می گیرد  اثر نور خورشید روی زمین را نشان دهد.

 

 

 

موضوع: دانلود گزارش کارورزی یک رشته دبیری زیست شناسی دانشگاه فرهنگیان

 

---

 

 

با عضویت در یاس سل، فایل های خود را بفروشید و کسب درآمد کنید