جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
شنبه 30 تیر 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم :خرید هم بصورت تکی هم بصورت اشتراک ویژه قابل انجام است. برای دانلود گزارش گزارش کارورزی 1 یک  دانشگاه فرهنگیان و سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

 

 

هدف ما از پرداخت اشتراک، فقط تامین هزینه های سرور نگهدارنده ی سایته و قصد درآمد نداریم.

(درصورت رسیدن به درآمد مازاد، به ساخت و تجهیز مدارس و اشتغال جوانان کمک خواهد شد)

 

در این پست از سایت غنی فایل، دانلود گزارش کارورزی یک را برای شما قرار داده ایم.

در این پست نمونه کامل از   موضوع گزارش کارورزی 1 یک  دانشگاه فرهنگیان را دانلود خواهید گرفت.

در ادامه توضیحات تکمیلی دانلود نمونه کاربرگ تکمیل شده گزارش کارورزی و کارآموزی یک 1 در کارورزی دانشگاه فرهنگیان  را مشاهده می نمایید.

تعداد صفحات: 55 پنجاه و پنج صفحه.

فرمت فایل: پی دی افpdf.

#گزارش_کارورزی_1    ????????

دانشجوی گرامی: نورالدین خلیلی ????????????

رشته علوم تربیتی آموزش ابتدایی  #علوم_تربیتی   #آموزش_ابتدایی

1402-1403

پردیس: شهید بهشتی واحد علامه طباطبایی سبزوار❤️❤️

 

چکیده

من نورالدین خلیلی و دانشجوی رشته آموزش ابتدایی در دانشگاه فرهنگیان شهید بهشتی مشهد - واحد عالمه طباطبایی سبزوار هستم. فرصتی در ترم پنجم به بنده داده شد تا به عنوان کارورز در دبستان حکیمی شهرستان سبزوار، با شغل خطیر و حساس معلمی بیشتر و بهتر آشنا شوم.

کارورزی یک، موقعیتی را فراهم آورد که با مشاهده تأملی و دقیق موقعیت های آموزشی و تربیتی، به کسب و توسعه مهارت های حرفه ای معلمی نزدیک تر شوم.

در کارورزی یک، مسائلی نظیر موقعیت فیزیکی مدرسه، ساختار کادر مدرسه و روابط عاطفی متقابل دانش آموزان، کادر مدرسه و والدین مورد بررسی و واکاوی قرار میگیرند.

ابزار کار نیز برای جمع آوری اطالعات و تفسیر آنها، دیدن و شنیدن همراه با تامل و استفاده و ضبط تجربیات افراد از طریق روش های مشاهده ، مصاحبه و چک لیست بود.

به عنوان یک دانشجو معلم باید این موضوع را مطرح کنم که هیچ جانشینی برای تجربه ای که از راه عملی در کارورزی کسب میشود وجود ندارد. به امید روزی که با ارتقای سطح آموزش و پرورش، نظام آموزشی کشور ما نیز به سطح کشور هایی مانند فنالند، سنگاپور و ژاپن برسد.
 
Contents

مقدمه    5

فصل اول:گزارش های روزانه    7

گزارش 26 مهر ماه    8

گزارش 24 آبان ماه    10

گزارش 1 آذر ماه    11

فصل دوم:گزارش فیزیکی    13

گزارش فیزیکی    14

بخش تخصصی حوزه فیزیکی در مورد سرویس های بهداشتی    31

ضوابط سرویسهای بهداشتی و آبخوری    32

فصل سوم:گزارش عاطفی    35

بررسی روابط متقابل دانش آموزان با هم    36

بررسی روابط متقابل کادر مدرسه با هم    37

بررسی روابط متقابل دانش آموزان و کادر مدرسه    38

بررسی روابط متقابل والدین با هم و با مدرسه    39

فصل چهارم:گزارش ساختاری    40

وظایف مدیریت مدرسه    42

وظایف معاون آموزشی    43

وظایف معاون پرورشی    45

وظایف معاون اجرایی    47

وظایف مربی بهداشت    48

وظایف مربی تربیت بدنی    49

وظایف خدمتگزار    50

وظایف آموزگار ابتدایی    52

منابع    54
 
مقدمه

اهمیت تعلیم وتربیت و وجود یک نظام آموزشی کارآمد در عصر امروز بر هیچ کس پوشیده نیست؛ زیرا برای رویارویی مؤثر با چالش های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، علمی و اخالقی، بستری مناسبتر و کارسازتر از نظام تعلیم وتربیت نمی توان یافت.

در نظام آموزشی کارآمد، عناصر مختلف اعم از برنامه و مواد درسی، یادگیرنده ها، معلم، وسایل آموزشی، فضا و تجهیزات، بودجه و اعتبار با یکدیگر تأثیر متقابل دارند تا دستیابی به هدف های مورد نظر را امکان پذیر سازند.

پس الزم است هریک از عناصر از کیفیت و کارآمدی الزمی برخوردار باشند. در این میان «معلم به عنوان کارشناس یادگیری اثربخش» مهم ترین نقش را در فراهم سازی شرایط مناسب برای یادگیری ایفا مینماید و باید صالحیت های الزم را برای انجام چنین نقشی در نظام آموزشی دارا باشد. )خروشی، )1394

معلمان به عنوان یکی از عوامل مؤثر در جریان آموزشی، نقش مهمی در ایجاد تمدن ها و سرنوشت آینده هر جامعه دارند، زیرا یادگیرندگان از طریق تعامل با آن ها تجربیات، دانش، نگرش و ارزش ها را به دست می آورند.

پس موضوع پرورش و پیشرفت حرفه ای معلمان یکی از اصول اساسی در بهبود آموزش است چرا که به دنبال آماده سازی معلم، نسلی تربیت میشود که به نیازهای آینده جامعه پاسخ خواهد داد.

این امر به دلیل اهمیت زیاد نیاز به توجه بسیاری دارد و توسعه حرفه ای اصلی ترین نکته برای دستیابی به مهارتهای حرفه ای برای دانشجومعلمان است. )تقی زاده، )1400

این مهم در نظام تعلیم وتربیت بر عهده دانشگاه فرهنگیان به عنوان دانشگاهی مأموریت محور، قرار گرفته است تا بستر مناسب را فراهم کند و با بهره گیری از امکانات، شرایط الزامی برای توانمندسازی دانشجومعلمان برای ورود به این حرفه مهیا شود.

دانشگاه فرهنگیان، به عنوان دانشگاهی نوپا، در تربیت، آماده سازی و توانمندسازی معلمان، متناسب با ارزش های اسالمی و نیازهای جامعه، برای ورود به عرصه تعلیم و تربیت در چشم انداز آینده، نقشی اساسی ایفا می کند.

)علیمحمدی، جباری، نیازآذری، )1398 یکی از مهمترین مواد درسی این دانشگاه توجه به کارورزی پیش از فارغ التحصیلی است که از نظر دانشجو معلمان، سودمندترین برنامه در میان برنامه ها محسوب می شود.

در ایران با احیای تربیت معلم پس از تأسیس دانشگاه فرهنگیان، برنامه کارورزی با بازنگری اساسی همراه شد و سیاستگذاران و برنامه ریزان این دانشگاه، «تربیت معلم فکور» را سرلوحه برنامه های خود به ویژه برنامه درسی کارورزی قرار دادند. توجه ویژه به برنامه کارورزی، بر صدر نشستن این برنامه درمیان انبوه برنامه های

 

در فایل دانلودی همه چیز مرتب است. فقط در انتقال به اینجا مقداری در هم شده است
 

:زمان انجام کارورزی:  1403-1402

 

----

 

 

موضوع گزارش کارورزی 1 یک  دانشگاه فرهنگیان

-------------