جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
پنجشنبه 28 تیر 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

پایان نامه بررسی تاثیر اهرم مالی بر چرخه تبدیل وجه نقد را از لینک زیر دانلود نمایید. پایان نامه تاثیر اهرم مالی بر چرخه تبدیل وجه نقد در قالب فایل ورد و قابل ویرایش.

لطفا برای خرید این فایل فقط از طریق اشترک ویژه اقدام نمایید...

با خرید اشتراک ویژه ، به تمامی مطالب سایت بصورت کاملا رایگان دسرسی داشته باشید(دیگر نیاز نیست برای تک تک فایل ها هزینه هنگفت بپردازید)

 

 

در این پست از سایت غنی فایل ،پایان نامه بررسی تاثیر اهرم مالی بر چرخه تبدیل وجه نقد  را برای شما قرار داده ایم. پایان نامه بررسی تاثیر اهرم مالی بر چرخه تبدیل وجه نقد در قالب فایل ورد و قابل ویرایش آماده خرید و دانلود می باشد.

در ادامه توضیحات تکمیلی پایان نامه بررسی تاثیر اهرم مالی بر چرخه تبدیل وجه نقد را مشاهده می نمایید.

شماره پست: 132.

تعداد صفحات: 100صفحه.

فرمت فایل: ورد word و قابل ویرایش.

موضوع: تاثیر اهرم مالی بر چرخه تبدیل وجه نقد.


فهرست مطالب
      عنوان                                                    صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه    3
1-2- بیان مساله    4
1-3- اهمیت  و ضرورت تحقیق    5
1-4- اهداف تحقیق    6
1-5- چهارچوب نظری تحقیق    6
1-6- مدل مفهومی تحقیق    7
1-7-فرضیه های تحقیق    8
1-8-  قلمرو تحقیق    9
1-9 - تعاریف مفهومی واژگان و اصطلاحات    9
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1-مقدمه    11
2-2- مفهوم اهرم مالی شرکت    12
2-3- لزوم توجه به اهرم مالی در شرکت ها    13
2-4- عوامل موثر بر استفاده از اهرم مالی    14
2-5- تاثیر اهرم مالی بر هزینه سرمایه شرکت    15
2-6- عوامل تاثیرگذار بر اهرم مالی    16
2-7- تغييرات اهرم مالي، مفاهيم و ديدگاه ها    17
2-8- اهرم مالي و عملكرد شركت    18
2-9- اهمیت توجه به بدهی    19
2-10- انواع بدهی    20
2-10-1- بدهی خصوصی    20
2-10-2- بدهی عمومی    21
2-11- اهمیت وجه نقد    22
2-12- نظريه هاي مرتبط با وجه نقد    23
2-12-1- نظريه موازنه    23
2-12-2- نظريه سلسله مراتب تأمين مالي    26
2-12-3 - نظريه جريان وجه نقد آزاد    28
2-13- طبقه بندی اطلاعات مربوط به جریان وجوه نقد    31
2-14- فعالیت های عملیاتی    32
2-15- فعالیت های سرمایه گذاری:    34
2-16- فعالیت های تامین مالی:    35
2-17- جریان های نقدی آتی و اقلام تعهدی    35
2-18- متغیر های جریان نقدی آتی    36
2-19- شاخص نقدینگی    37
2-19-1- شاخص های نوین نقدینگی    37
2-19-2- شاخص فراگير نقدينگي    38
2-19-3- شاخص مانده نقدي خالص    40
2-20- مزایای شاخص های نوین نقدینگی نسبت به شاخص های سنتی نقدینگی    40
2-21-  چرخه تبديل وجه نقد    41
2-22- شاخص های چرخه تبديل وجه نقد    42
2-22-1- دوره موجودی    42
2-22-2- دوره حساب های پرداختنی    43
2-22-3- دوره جمع آوری حساب های دریافتنی    44
2-23- اندازه شركت    46
2-24- فروش شرکت    47
2-25- اهرم مالي و جريان وجوه نقد عملياتي    47
2-26-پیشینه تحقیقات    49
2-26-1- تحقیقات انجام شده در داخل کشور    49
2-26-2- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور    55
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1- مقدمه    60
3-2- روش تحقیق    60
3-3- جامعه آماری و نمونه آماری    61
3-4-جمع آوری داده های پژوهش    62
3-5- مدل رگرسیونی  و روش اندازه گیری متغیر های تحقیق    63
3-7- آزمون دیکی فولر    64
3-8- آزمون چاو و هاسمن    64
3-9-  مدل رگرسیون داده های ترکیبی    68
3-10- نیکویی برازش مدل    69
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1-  مقدمه    71
4-2-  آمار توصیفی    71
4-2-1-  بررسی مانایی داده‌ها    72
4-3- آمار استنباطی    73
4-3-1- نتايج حاصل از آزمون فرضيه‌ اول    73
4-3-2- مدل رگرسیونی اول    74
4-3-3- نتايج حاصل از آزمون فرضيه‌ دوم    75
4-3-4- مدل های رگرسیونی دوم    76
4-3-5- نتايج حاصل از آزمون فرضيه‌ سوم    77
4-3-6- مدل های رگرسیونی پژوهش    77
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1-  مقدمه    81
5-2- تفسیر نتایج پژوهش و مقایسه با پژوهش های دیگر    82
5-2-1- اهرم مالی بر چرخه تبدیل وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر می گذارد.    83
5-2-2- اهرم مالی بر نسبت جاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر می گذارد.    84
5-2-3- اهرم مالی بر حاشیه جریانات نقدی عملیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر می گذارد.    84
5-3- پيشنهادهای پژوهش    85
5-3-1- پیشنهادهای برخاسته از پژوهش    85
5-3-2- پیشنهادهایی برای پژوهش گران آتی    85
5-4- محدودیتهای تحقیق    86
منابع    87
پیوست    91

 

 

 

 

فهرست جداول  و نمودارها
نمودار (1-1) مدل مفهومی تحقیق    8
جدول (2-1) پژوهش های انجام شده پیرامون موضوع در داخل  کشور    53
جدول (2-2) پژوهش های انجام شده پیرامون موضوع در خارج  از کشور    58
جدول (3-1) حجم نمونه با توجه به روش غربالگري    62
جدول (4-1) آمار توصیفی متغیرها    70
جدول 4-2- نتایج مربوط به آزمون مانایی متغیرها    73
جدول 4-3- نتایج آزمون چاو براي مدل رگرسیونی تحقیق    74
جدول 4-4- نتایج آزمون مدل رگرسیونی اول    74
جدول 4-5- نتایج آزمون چاو براي مدل رگرسیونی تحقیق    75
جدول 4-6- نتایج آزمون مدل رگرسیونی دوم    76
جدول 4-7- نتایج آزمون چاو براي مدل رگرسیونی تحقیق    77
جدول 4-8- نتایج آزمون مدل رگرسیونی سوم    78
جدول 5-1- خلاصه نتایج فرضیه های پژوهش    83
 
چکیده
در این پژوهش به بررسی تاثیر اهرم مالی بر چرخه تبدیل وجه نقد و نسبت جاری و حاشیه جریانات نقدی عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد.

برای دستیابی به این هدف، تعداد 118 شرکت در بازه زمانی بین سال های 1389-1393 (در مجموع 590 سال- شرکت) با استفاده از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک انتخاب شد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها پژوهشی است توصیفی (غیرآزمایشی). تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار Eviews صورت پذیرفت و شواهد تجربی به دست آمده با بهره گیری از آزمون های آماری مناسب تشریح گردید. 

نتایج به دست آمده نشان داد اهرم مالی اثر معناداری بر نسبت جاری و حاشیه جریانات نقدی عملیاتی دارد اما این تاثیر در مورد چرخه تبدیل وجه نقد مورد تایید قرار نگرفت.


کلیدواژه: اهرم مالی، تبدیل وجه نقد، نسبت جاری، حاشیه جریانات نقدی.

 -------------------

پایان نامه بررسی تاثیر اهرم مالی بر چرخه تبدیل وجه نقد و سایر مطالب سایت   را با خرید اشتراک ویژه رایگان دانلود کنید

 

 

------------------

تبلیغات:

با عضویت در یاس سل     https://www.yassell.ir/register     بدون پرداخت هیچ گونه هزینه ای فایل های خود را بفروشید و کسب در آمد کنید.