جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
پنجشنبه 28 تیر 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم : برای دانلود پایان نامه مقایسه عوامل موثر بر فشار روانی بر دانشجویان غیرشاهد و شاهد شهر تهران و سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

 

 

در این پست از سایت غنی فایل، پایان نامه مقایسه عوامل موثر بر فشار روانی بر دانشجویان غیرشاهد و شاهد شهر تهران    را برای شما قرار داده ایم.

این پایان نامه که  عوامل موثر بر فشار روانی را مقایسه کرده هست ، در قالب فایل ورد word و قابل ویرایش اماده خرید و دانلود می باشد.

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی
رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

در ادامه توضیحات تکمیلی این تحقیق  رشته مدیریت آموزشی هست  را مشاهده می نمایید.

تعداد صفحات: 129صفحه.

فرمت فایل: word ورد و قابل ویرایش.

موضوع: پایان نامه مقایسه عوامل موثر بر فشار روانی بر دانشجویان غیرشاهد و شاهد شهر تهران .

به همراه پرسشنامه مورد نیاز.

 

برای دانلود فهرست این تحقیق که درباره مقایسه عوامل موثر بر فشار روانی بر دانشجویان   هست بر روی لینک زیر کلیک کنید

 

 

تکه ای از این تحقیق.

فصل پنجم
بحث و نتيجه گيري

 
بحث و نتیجه گیری
به منظور آزمون این فرضیه که بررسی عوامل فشار روانی بر روي دانشجويان غيرشاهد و دانشجویان دانشگاه شاهد در مقطع کارشناسی است ، نمونه ای به حجم 100 نفر به صورت کاملاً تصادفی از دو گروه دانشجوي شاهد و غيرشاهد انتخاب گردیده .
به دانشجویان پرسشنامه محقق ساخته ارائه شد که شامل دو قسمت (الف و ب) میباشد که قسمت (الف) دارای ابعادی مانند: نام ، نام خانوادگی ،سن ،جنس ، ،رشته تحصیلی ، معدل آخر، ترم انتخاب دانشجویان برحسب  علاقه شخصی در انتخا رشته تحصیلی ، هدف از ادامه تحصیلی در دانشجویان دختر و پسر، شوق آنها در انتخاب رشته تحصیلی ، ارزش برای تخصص در بین دانشجویان دختر و پسر، مشوق آنها در انتخاب رشته تحصیلی ، ارزش برای تخصص در بین دانشجویان دختر وپسر، را مورد سنجش قرارمیداد.
در گروه دختران در بعد انتخاب رشته برحسب علاقه شخصی : انتخاب شخصی 76 نفر(76%) انتخاب غیرشخصی 42 نفر (42%)در گروه دختران در بعد هدف از ادامه تحصیل در دانشجویان دختر و پسر:
استفاده از مزایای مادی 5 نفر (5%) عنوان اجتماعی 7 نفر (7%) داشتن مدرک 8 نفر (8%)کسب معلومات 16 نفر (16%) خدمت به جامعه 24 نفر (24%) سایر موارد 40 نفر (40%) در گروه دختران در بعد مشوق آنها در انتخاب رشته تحصیلی ، خودم 45 نفر (45%) خانواده ام 23 نفر (23%) دوستان 9 نفر(9%)

سایرموارد 23 نفر (23%) در گروه دختران در بعد ارزش برای تخصص ، با تخصص 60 نفر (60%) بی تخصص 40 نفر (40%) در گروه پسران در بعد دانشجویان برحسب علاقه شخصی ، انتخاب شخصی 68 نفر(68%) انتخاب غیرشخصی 32 نفر (32%) در گروه پسران ،پسران در بعد هدفی از تحصیل در دانشجویان دختر و پسراستفاده از مزایای مادی 11 نفر (11%) عنوان اجتماعی 4 نفر(4%) داشتن مدرک 4 نفر (4%) کسب معلومات 7 نفر(7%) خدمت

به جامعه 31 نفر (31%) سایر موارد 43 نفر(43%) در گروه پسران در بعد مشوق آنها در انتخاب رشته تحصیلی خودم 64 نفر (64%) خانواده 18 نفر (18%) دوستان 9 نفر (9%) سایر موارد 9 نفر (9%) در گروه پسران در بعد ارزش برای تخصص ، با تخصص 50 نفر (50%) بی تخصص 50 نفر (50%) بی تخصص 50نفر(50%)
درقسمت (ب) شامل سؤالاتی میشد که استرسهای شغلی ، اقتصادی ، اجتماعی را بررسی می کرد.
داده های بدست آمده از طریق خي دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت  که با توجه به محاسبا ت آماری انجام شده که در فصل پیشین ذکر گردیده عوامل فشارروانی بر روي دانشجويان غيرشاهد و دانشجویان شاهد تأثیر دارد. طبق جداول و نمودارهاي بدست آمده نشان داده شده است كه نبود پدر بر روي دانشجويان تأثير مستقيم دارد.
بنابراین می توان نتیجه گرفت بین دوگروه در میزان تأثیرگذاری فشارروانی بر روي دانشجويان غيرشاهد و شاهد آنها تفاوت معناداری وجود دارد.

پیشنهادات
ما در این تحقیق دانشجویان پسر ودختر را در قالب یک گروه گرفتیم. پیشنهاد ما به محققینی که می خواهند در رابطه با این موضوع کار کنند این است که دختر و پسر را در قالب دو گروه جداگانه مورد بررسی قراردهند.

 

 

 

موضوع:   پایان نامه مقایسه عوامل موثر بر فشار روانی بر دانشجویان غیرشاهد و شاهد شهر تهران.       .

-------------

با عضویت در یاس سل، فایل های خود را بفروشید و کسب درآمد کنید