جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
شنبه 30 تیر 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم : برای دانلود پایان نامه بررسی میزان رضایت دانشجویان از اساتید دانشگاه .. سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

 

 

در این پست از سایت غنی فایل پایان نامه بررسی میزان رضایت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان از اساتید دانشگاه . را برای شما قرار داده ایم.

این تحقیق که درموردبررسی میزان رضایت دانشجویان  هست ، در قالب فایل ورد word و قابل ویرایش اماده خرید و دانلود می باشد.

در ادامه توضیحات تکمیلی این پایان نامه رشته  روانشناسی و علوم تربیتی را مشاهده می نمایید.

تعداد صفحات: 165صفحه.

فرمت فایل: word ورد و قابل ویرایش.

 

موضوع:  پایان نامه بررسی میزان رضایت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان از اساتید دانشگاه

برای دانلود فهرست این تحقیق که درباره میزان رضایت دانشجویان از استادان  هست بر روی لینک زیر کلیک کنید

 

 

تکه ای از اواخر و اواسط این تحقیق.

س- روش هاي تجزيه و تحليل داده ها   
در بخش تجزيه و تحليل داده ها که در فصل چهارم تحقيق خواهد آمد، با استفاده از نرم افزار SPSS و با توجه به سطح سنجش متغيرها در دو بخش آمار توصيفي و استنباطي، به بررسي و تجزيه و تحليل اطلاعات خواهيم پرداخت.

بدين ترتيب که در بخش آمار توصيفي، ابتدا به بررسي توزيع فراواني و درصدي ويژگيهاي پاسخگويان اقدام خواهد شد. پس از آن به توضيح جداول توافقي بين متغيرهاي اصلي پژوهش پرداخته خواهد شد. در بخش آمار استنباطي به بررسي آزمون همبستگي بين متغيرهاي وابسته و مستقل تحقيق خواهد آمد.
.

الف- مقدمه


اين پژوهش با هدف شناسايي رضايت دانشجويان از اساتيد و مولفه هاي آن و رابطه بين متغير وابسته تحقيق با متغيرهاي مستقل در بين دانشجويان دانشگاه آزاد انجام شد.

پس از بيان اهميت موضوع و اهداف مطالعه ،به برسي مطالعات اكتشافي و پيشينه تحقيق پرداخته شده است و جامعه آماري اين تحقيق را كليه دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد تشكيل مي دهند كه با توجه به فرمول كوكران حجم نمونه پس از محاسبه 254 نفر بدست آمد كه 135 نفر مخصوص زنان و 119 نفر متعلق به مردان بودند.

و طرح نمونه گيري به صورت طبقه اي متناسب با حجم است و ابزار سنجش پرسشنامه مي باشد كه سوالات بصورت بسته و باز طراحي شد ابتدا براي اينكه حجم نمونه بدست آيد و مشخص شود كه پرسشنامه اشكالي دارد يا خير؟ آزمون مقدماتي انجام داديمكه آلفاي كرانباخ بالاي 80 درصد بود سپس پرسشنامه نهايي تهيه شد كه توسط پاسخگويان تكميل گرديد .

سپس داده ها را وارد نرم افزار spssكرديم و اين تحقيق به روش پيمايشي و در سطح توصيفي ، كاربردي و طبقه بندي است.
 مهمترين نتايج پژوهش عبارتند از :
1- زنان نسبت به مردان رضايت بيشتري از اساتيد خود دارند.
2- گروه سني زير 20 سال بيشترين ميزان رضايت را داشتند و گروه سني بالاي 25 سال در مرتبه دوم رضايت قرار گرفتند و گروه بين 20 تا 25 سال در مرتبه سوم رضايت جاي داشتند.
3- رشته پرستاري بيشترين ميزان رضايت را از اساتيد خود داشتند، رشته كنترل كيفي و بهداشت در مرتبه دوم ميزان رضايت از اساتيد بودند. رشته هاي زبان و ادبيات انگليسي- كارداني و آموزش ابتدايي-كارداني به ترتيب  در مرتبه سوم  و چهارم از ميزان رضايت قرار گرفتند. رشته كاردان فني صنايع غذايي در مجموع بيشترين ميزان نارضايتي را داشتند.

وكارداني علمي كاربردي كامپيوتر در مرتبه دوم نارضايتي از اساتيد قرار گرفتند. رشته علوم اجتماعي، گرايش مردم شناسي در مرتبه سوم نارضايتي از اساتيد قرار گرفتند. دانشجويان پژوهشگري نسبت به گرايشها ي ديگر رشته علوم اجتماعي رضايت بيشتري از اساتيد خود داشتند.
4- ميزان رضايت دانشجويان كارشناسي نسبت به كارداني بيشتر است. يعني دانشجويان مقطع كارشناسي راضي تر بودند تا كارداني.
5- بالاترين ميزان رضايت در دانشجويان ترم اول و دوم مشاهده شد و بيشترين نارضايتي در بين دانشجويان ترم سوم و چهارم ديده مي شود.
6- ميزان رضايت دانشجويان بيكار نسبت به شاغلين بيشتر بود.
7- آمارها نشان مي دهد كه دانشجويان متاهل نسبت به دانشجويان مجرد رضايت بيشتري از اساتيد خود ابراز كرده اند.
8- دانشجوياني غير بومي نسبت به بومي رضايت بيشتري را ابراز نموده اند.
9- رضايت با جنس، رشته تحصيلي و تحصيلات پدر رابطه معنا داري داشت و با ساير متغيرهاي مستقل هيچگونه رابطه معناداري نداشت.

ج- پيشنهادات
با توجه به نتايج مي توان نتيجه گرفت که در رشته هايي که دانشجويان بيشتر مطالبب تئوري را در عمل ياد مي گيرند مثل پرستاري و مامايي رضايت بيتشري احساس مي کنند. اگر در رشته هاي علوم اجتماعي و مثل اينها اردوهاي عملي بيشتري برگزار شود دانشجو رضايت بيشتري احساس خواهد نمود.
دانشجويان سال اول با ذوق و شوق بيشتري به دانشگاه وارد شده و رغبت و در نتيجه رضايت بيشتري به درس و دانشگاه و اساتيد دارند. بايد تصميماتي اتخاذ گردد که با بالا رفتن ترم علاقه و رضايت دانشجويان کاسته نشود.

د- محدوديتها
1- به علت بودجه کم تعداد حجم نمونه کمتري مورد بررسي قرار گرفت.
2- دسترسي به حجم نمونه واقعا تصادفي عملا امکان پذير نشد.
3- عدم علاقه دانشجويان به امر تحقيق و عدم آگاهي از اهميت نتايح تحقيقات سبب مي شود که همکاري کمتري در پاسخگويي به سوالات داشته باشند که اين مشکل معمولا در هر تحقيقي مشاهده مي شود.

 

 

موضوع:  پایان نامه بررسی میزان رضایت دانشجویان دانشگاه از اساتید دانشگاه .

 پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی پرداخته است.

-------------

با عضویت در یاس سل، فایل های خود را بفروشید و کسب درآمد کنید