جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
شنبه 30 تیر 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم : برای دانلود پایان نامه بررسی رابطه سبک های دلبستگی با هویت فردی در نوجوانان دختر متوسطه شهر ری ناحیه 1 تهران. سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

 

 

در این پست از سایت غنی فایل پایان نامه بررسی رابطه سبک های دلبستگی با هویت فردی . را برای شما قرار داده ایم.

این تحقیق که درمورد سبک های دلبستگی و هویت فردی نوجوانان   هست ، در قالب فایل ورد word و قابل ویرایش اماده خرید و دانلود می باشد.

در ادامه توضیحات تکمیلی این پایان نامه رشته  روانشناسی و علوم تربیتی را مشاهده می نمایید.

تعداد صفحات: 132 صفحه.

فرمت فایل: word ورد و قابل ویرایش.

 

موضوع:  پایان نامه بررسی رابطه سبک های دلبستگی با هویت فردی در نوجوانان دختر متوسطه شهر ری ناحیه 1 تهران  . .

برای دانلود فهرست این تحقیق که درباره سبکهای دلبستگی نوجوانان دختر و هویت فردی  هست بر روی لینک زیر کلیک کنید

 

 

تکه ای از اواخر و اواسط این تحقیق.

فرضيه دوم: بين سبك دلبستگي بين سبك دلبستگي دو سو گرا با مشكل هويت رابطه معنادار مثبت وجود دارد.
براي بررسي اين فرضيه از روش آماري ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده است كه نتايج در جدول (4-9) گزارش شده است. همانطور كه در جدول ملاحظه مي شود: بين سبك دو سو گرا با مشكل هويت با توجه به ميزان همبستگي به دست آمده **(278/0= r) رابطه معنادار مثبت بين آنها وجود دارد. بدين معنا كه هر چه ميزان سبك دلبستگي دو سو گراي فرد بالا رفته، مشكل هويت او بالا مي رود. (01/0 p<).
جدول 4-7- نتايج آزمون همبستگي پيرسون بين متغيرهاي دلبستگي دو سو گرا و هويت فردي.

جدول 4-7-1- رگرسيون دلبستگي دوسوگرا و هويت فردي
فرضيه سوم: بين سبك دلبستگي اجتنابي با مشكل هويت رابطه معنادار مثبت وجود دارد.
براي بررسي اين فرضيه از روش آماري ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده است كه نتايج در جدول شماره (4-9) گزارش شده است. با توجه به ميزان همبستگي بدست آمده **(396/0 = r) بين سبك دلبستگي اجتنابي و مشكل هويت رابطه معنادار مثبت مشاهده شده است كه هر چه فرد سبك دلبستگي اجتنابي بالاتري داشته باشد مشكل هويت او بالاتر مي رود (01/0p<).

فصل 5

اريكسون دلبستگي را سنگ زير بناي تئوري خود در روان شناسي رشد قرار داد. وي متذكر شد آنچه از لحاظ رشد در دوران نوزادي كه پايه و اساس رشد و تكامل فردي است مهم و حساس تلقي مي شود، اين است كه كودكان نسبت به فرد ديگري نوعي احساس اطمينان ايجاد مي كنند.
 به نظر بالبي كه به اختلالات و ناراحتي هاي كودكان در موسسات پرورش يافته توجه كرده است، وي دريافت كودكاني كه در شيرخوارگاهها و مراكز مراقبت شبانه روزي بزرگ مي شدند، عموماً به برخي مشكلات عاطفي از جمله ناتواني در برقراري روابط صميمانه و پابرجا دچار مي شدند.
ايجاد يك هويت و دستيابي به يك تعريف منسجم از خود، بهترين جنبه رشد عمومي اجتماعي در دوره نوجواني است. از آنجايي كه شكل گيري هويت فردي در نوجواني با سبك‌هاي دلبستگي رابطه دارد. ايجاب مي كند شناخت روشن از هويت خود داشته باشيم. بي خبر از ماهيت خويش نه مي دانيم كه كيستيم و نه مي توانيم به خود اعتماد كنيم اينها سبب توجيه هاتي شده تا محقق بر آن شود رابطه بين سبكهاي دلبستگي را با هويت فردي بررسي نمايد.
همانطور كه قبلاً اشاره شد اهداف كلي پژوهش
1-    بررسي سبكهاي دلبستگي آزمودنيها
2-    بررسي هويت فردي
3-    تعيين نوع رابطه سبك دلبستگي ايمن و هويت
4-    تعيين نوع رابطه سبك دلبستگي نا ايمن – اجتنابي و هويت
5-    تعيين نوع رابطه سبك دلبستگي نا ايمن دو سو گرا و هويت
در اين تحقيق از روش توصيفي و هم بستگي استفاده گرديد. براي جمع آوري اطلاعات در زمينه سبكهاي دلبستگي از پرسشنامه كولينزوريد (1990) (RAAS)، براي هويت فردي از پرسشنامه دكتر احمدي استفاده شده كه به طور كامل در فصل سوم معرفي شده‌اند.
جامعه آماري اين پژوهش كليه دانش‌آموزان دختر 15 تا 17 ساله دبيرستانهاي شهر ري (ناحيه 1) كه در سال تحصيلي 87-86 مشغول به تحصيل بودند، مي باشند. نمونه آماري تحقيق صد نفر دختر بود كه به شيوه نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شده‌اند. در اين پژوهش به منظور تجزيه و تحليل داده‌ها، با توجه به نوع متغير مورد سنجش بر اساس تكنيكهاي موجود در آمار توصيفي و استنباطي، توصيف و تجزيه و تحليل اطلاعات صورت گرفت. تمامي اين مراحل به مدد برنامه رايانه‌اي SPSS صورت گرفت. با توجه به موضوع تحقيق و تجزيه و تحليل داده‌ها نتايج بدست آمده از پژوهش به ترتيب فرضيات مطرح شده مورد نتيجه گيري و بحث قرار گرفت.
فرضيه اول: بين سبك دلبستگي ايمن با مشكل هويت رابطه وجود دارد.
يافته هاي پژوهش پس از تجزيه و تحليل آماري نشان داد كه بين سبك دلبستگي ايمن و مشكل هويت از نظر آماري (با توجه به ميزان همبستگي بدست آمده (183/0- = r) معنادار نمي باشد. در نتيجه فرضيه مورد پژوهش رد و فرض صفر تاييد شده بر خلاف يافته‌هاي اين پژوهش:
تورنر (1991) دريافته است كه دختران و پسران دلبسته ايمن در تعامل با همسالان داراي مطلوبيت اجتماعي، رفتارهاي مثبت، جسارت معتدل، اعتماد به نفس و هويت موفق هستند و بر روي دوستان كنترل دارند. در اين كودكان رفتارهاي پرخاشگرانه، وابستگي، جلب توجه و رفتارهاي ضد اجتماعي و هويت مغشوش كمتر از كودكان دلبسته نا ايمن است.
ريچ و سيگل (2002) با بررسي بر روي 161 دانش‌آموز دانشگاهي دريافتند كه ايگوي بالاي توسعه يافته (كه از روي اولين شش مرحله از نظريه اريكسون اندازه گيري شده) با سبك دلبستگي ايمن مربوط بود.
وگنسن (2003) در يك مطالعه از 91 دانشجو دانشگاه فرض كرد شركت كنندگان داراي سبك دلبستگي ايمن احتمال بيشتري دارد كه با پايگاه هويت موفق رابطه دارند. اگر چه، فقط 5 نفر از شركت كنندگان نمرات پايگاه هويت موفق را كسب كردند اما همه آنها گزارش كردند كه سبك دلبستگي ايمن دارند.
فرضيه دوم: بين سبك دلبستگي دو سو گرا با مشكل هويت رابطه معنادار مثبت وجود دارد. نتايج نشان داد كه بين سبك دلبستگي دو سو گرا با مشكل هويت با توجه به ميزان همبستگي به دست آمده (**278/0 = r) رابطه معنادار مثبت وجود دارد. بدين معنا كه هرچه ميزان سبك دلبستگي دو سو گراي فرد بالا رفته، مشكل هويت او بالا مي رود. بنابراين فرضيه پژوهش ما تاييد شد و فرض صفر رد شد.
كندي (1999) با بررسي‌اي كه بر روي 225 دانشجويان سال اول دانشگاه انجام داد دريافت افرادي كه سبك دلبستگي آنها به عنوان پريشان تشخيص داده شد نسبت به افراد سبك دلبستگي ايمن در هويت مغشوش و ديررس نمرات بالايي داشتند.
فرضيه سوم: بين سبك دلبستگي اجتنابي با مشكل هويت رابطه معنادار مثبت وجود دارد.
يافته‌هاي پژوهش نشان داد كه با توجه به ميزان همبستگي بدست آمده   (396/0 = r) بين سبك دلبستگي اجتنابي و مشكل هويت رابطه معنادار مثبت مشاهده شده است كه هرچه فرد دلبستگي اجتنابي بالاتري داشته باشد مشكل هويت او بالاتر مي رود. (01/0 p<) بنابراين فرضيه پژوهش تاييد و فرض صفر رد شد.
هوگ و برگس (2002) مطالعه‌اي روي 79 دانشجوي ليسانس انجام دادند و دريافتند كه افراد پايگاه هويت موفق سطوح بالايي از دلبستگي ايمن را نشان مي دهند و افراد هويت مغشوش سطوح بالايي از دلبستگي ترسان را نشان مي دهند. همچنين افراد در هويت ديررس نمرات بالايي در دلبستگي ايمن كسب كردند افراد هويت زودرس گرايش به نمرات بالايي در هر يك از سبكهاي دلبستگي نا ايمن و يا ايمن داشتند.
كندي (1999) در پژوهشي كه انجام داد دريافت كه افراد دلبسته ترسان نسبت به افراد دلبسته نا ايمن نمرات بالايي در هويت مغشوش داشتند.
برمان و همكارانش (2006) در پژوهشي كه بر روي 189 دانش‌آموز دبيرستاني و 324 دانشگاهي انجام دادند دريافتند كه افراد داراي پايگاه هويت زودرس نسبت به افراد پايگاه هويت مغشوش در نمرات سبك همبستگي اجتنابي رابطه پايين معناداري داشتند.
خانجاني (1379) دريافته است كه چنانچه كودك در سال آخر اول زندگي در محيطي به سر ببرد كه در آن مادري پاسخ دهنده و حساس حضور دائم داشته باشد و كودك از مراقبت مداوم و پايدار محروم بوده و نتواند پيوند قوي و طولاني، با يك چهره‌اي دلبستگي خاص ايجاد نمايد، مستعد آسيب هاي روان شناختي مي گردد.
محدوديت هاي پژوهش
1-    عدم امكان برگزاري و گرفتن پرسشنامه در ساعت هاي اوليه آموزش به دليل عدم موافقت دبير مربوطه براي در اختيار قرار دادن كلاس درس به اين امر.
2-    اين تحقيق محدود به دبيرستانهاي دخترانه شهر ري (ناحيه 1) مي باشد و قابل تعميم به مقاطع تحصيلي و مناطق آموزشي، ديگر نخواهد بود.
3-    بي انگيزه بودن برخي از پاسخ گويان جهت تكميل پرسشنامه كه اين امر باعث شده احتمالاً برخي از پاسخ دهندگان احساسات واقعي خود را بيان نكرده باشند.
پيشنهادات
تحقيقات ديگري در زمينه متغيرهايي كه بر روي شكل گيري هويت مؤثرند، مثل خانواده، همسالان، بستر فرهنگي و محيط تحصيل صورت بگيرد.
در اين پژوهش موضوع دلبستگي كودك به پدر يا افرادي كه مراقبت از كودك را بر عهده داشته‌اند مورد نظر نبوده است، پيشنهاد مي شود در پژوهشهاي بعدي مورد نظر قرار گيرد.

 

 

موضوع:  پایان نامه بررسی رابطه سبک های دلبستگی با هویت فردی در نوجوانان دختر متوسطه شهر ری ناحیه 1 تهران  . .

 پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی پرداخته است.

-------------

با عضویت در یاس سل، فایل های خود را بفروشید و کسب درآمد کنید