جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
پنجشنبه 28 تیر 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

پایان نامه ساخت و بهره برداری از یک سیستم سرمایش جذبی را از لینک زیر دانلود نمایید. این  پایان نامه در قالب فایل ورد و قابل ویرایش می باشد.

لطفا برای خرید این فایل فقط از طریق اشترک ویژه اقدام نمایید...

با خرید اشتراک ویژه ، به تمامی مطالب سایت بصورت کاملا رایگان دسرسی داشته باشید(دیگر نیاز نیست برای تک تک فایل ها هزینه هنگفت بپردازید)

 

 

در این پست از سایت غنی فایل ، پایان نامه ساخت و بهره برداری از یک سیستم سرمایش جذبی را قرار داده ایم. این پایان نامه در قالب فایل ورد و قابل ویرایش آماده خرید است.

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی .

ای دی محصول: 140 .

تعداد صفحات: 130صفحه.

فرمت این فایل: ورد word .

موضوع: پایان نامه ساخت و بهره برداری از یک سیستم سرمایش جذبی.

فهرست مطالب
عنوان                                                                     صفحه

فصل اول- آشنايي
1-1- ماشين جذبي و كاربردهاي آن    2
2-1-1- مفاهيم و اصول    2
3-1-1- فرايندهاي ترموديناميكي در سيكل جذبي    6
4-1-1- فشارهاي بالا و پايين ماشين    10
5-1-1- يك قرارداد     10
6-1-1- كاربردها: ماشين جذبي در مقياس تجارتي    10
2-1- انواع ماشينهاي جذبي و تفاوت هاي آنها    13
1-2-1- جفت مبرد- جاذب    13
2-2-1- روش هاي مختلف گرمايش    16
3-2-1- طبقه هاي ژنراتور    18
4-2-1- ماشين جذبي براي گرمايش و سرمايش     19
3-1- اهداف اين تحقيق    21
1-3-1- ماشين جذبي درمقايسه با ماشين تراكمي    21
2-3-1- محلول آب- بروميد ليتيم در مقايسه با امونياك – آب    22
3-3-1- سيستم هوا خنك در مقايسه با آب خنك    23
4-3-1- استفاده مستقيم از گاز شهري در مقايسه با منابع ديگر نظير بخار داغ و انرژي خورشيدي    24
5-3-1- ظرفيت دستگاه    25
4-1 -مراجع    26
فصل دوم- ترموديناميك سيكل
1-2- روش هاي مختلف خنك كن    28
1-1-2- خنك كردن با آب    28
2-1-2- خنك كردن با هوا    28
 
عنوان                                                                     صفحه

3-1-2- خنك كردن تبخيري    29
2-2- طرح مناسب بهمراه مدل فيزيكي و دياگرام جريان    30
3-2- پيش فرض ها و داده هاي ورودي    36
4-2- خواص ترموديناميكي و ترموفيزيكي نقاط    41
5-2- ضريب عملكرد    45
1-5-2- تعريف كلي     45
2-5-2- ضريب عملكرد ماشين جذبي     47
3-5-2- ضريب عملكرد اصلاح شده    50
6-2- مراجع    54
فصل سوم- بررسي اواپراتور
1-3- مقدمه    56
2-3- اواپراتور پاششي    57
3-3- روشي براي تخمين طول لوله در اواپراتور    58
1-3-3- انتقال حرارت    58
2-3-3- ضريب انتقال حرارت سمت مايع سرد شده    59
3-3-3- ضريب انتقال حرارت سمت مبرد    60
4-3- تبخير لايه اي    61
5-3- روش بررسي اواپراتور    61
6-3- روش محاسبات    62
1-6-3- آب خنك شونده     62
2-6-3- محاسبات داخل لوله    63
3-6-3- محاسبات براي ديواره لوله    65
4-6-3- محاسبات خارج لوله    66
5-6-3- انتقال حرارت در اواپراتور    67
6-6-3- ضريب انتقال حرارت كلي    68
7-6-3- حل نهايي و محاسبه طول لوله    69
 
عنوان                                                                     صفحه

7-3- مراجع    69
فصل چهارم – بررسي كندانسور
1-4- مقدمه    71
2-4- توضيح    72
3-4- انتقال حرارت    72
4-4- محدوده هاي تغييرات در شرايط محاسبه     73
5-4- بيان پارامترها    76
6-4- ناحيه خنك شدن فاز بخار     76
7-4- محاسبه ضريب انتقال حرارت سطح لوله با هوا    77
8-4- تعاريف و معادلات براي ضريب انتقال حرارت كلي    79
9-4- تقطير لايه اي داخل لوله    80
10-4- افت فشار    82
11-4- چگونگي محاسبات    83
12-4- مراجع    84
فصل پنجم- بررسي محفظه جاذب
1-5- مقدمه    86
2-5- كريستاليزاسيون    86
3-5- مقايسه سه نوع جاذب از نظر كاركرد آنها در سيكل هوا- خنك جذبي    88
1-3-5- توضيحات ضروري    88
2-3-5- محاسبات مشابه براي هر سه سيكل    89
3-3-5- مدل EISA    91
4-3-5- محاسبات مدل EISA    94
5-3-5- مدل KUROSAWA    95
6-3-5- مدل تلفيقي    99
4-5- طراحي جذب    103
عنوان                                                                     صفحه

5-5- مراجع    104
فصل ششم- ژنراتور106
1-6- مقدمه    106
2-6- مدل فيزيكي     107
3-6- ضريب انتقال حرارت سمت آب- بروميليتيم    108
4-6- آناليز احتراق سوخت    110
5-6- محاسبات احتراق سوخت    112
6-6- انتقال حرارت در سمت گاز    113
1-6-6- انتقال حرارت جابجايي     114
2-6-6- انتقال حرارت تابش    116
3-6-6- محاسبه سطح لوله    120
7-6- مدلهاي عملي    120
8-6- مراجع    125
نتيجه گيري كلي    126

 

----------

پایان نامه ساخت و بهره برداری از یک سیستم سرمایشی جذبی و سایر مطالب سایت   را با خرید اشتراک ویژه رایگان دانلود کنید

 

------------------

تبلیغات:

با عضویت در یاس سل     https://www.yassell.ir/register     بدون پرداخت هیچ گونه هزینه ای فایل های خود را بفروشید و کسب در آمد کنید.