جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
شنبه 30 تیر 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم:   برای خریداقدام پژوهی حل مشکل روانخوانی دانش آموز پایه پنجم و تمامی مطالب سایت، نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. . با خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

در این پست از سایت غنی فایل که دنیایی از فایل هاست، اقدام پژوهی حل مشکل روانخوانی دانش آموز پایه پنجم را برای شما قرار داده ایم.

اقدام پژوهی حل مشکل روانخوانی دانش آموز پایه پنجم در قالب فایل ورد و قابل ویرایش آماده خرید و دانلود می باد.

در ادامه توضیحالت تکمیلی این اقدام پژوهی که مشکل روان خوانی دانش آموز را رفع کرده را مشاهده می نمایید.

تعداد صفحات: 16 صفحه.

 فرمت فایل: وردو wordو قابل ویرایش.

موضوع: اقدام پژوهی حل مشکل روانخوانی دانش آموز پایه پنجم.

 

فهرست مطالب


چکیده:    3
هدف های  انجام این پژوهش :    3
مقدمه:    4
هدفهای  آموزش خواندن در دبستان :    5
فرضیه های پژوهش:    6
بیان مسئله و توصیف وضعیت موجود    7
گرد آوری شواهد اوّل (گردآوری اطّلاعات )    7
تجزیه وتحلیل داده ها    8
خلاصه ی یافته ها :    9
چگونگی اجرای راه حل ها    9
راه حل ها ی انتخابی    10
گرد آوری شواهد دوم    12
تجدید نظر در روش های انجام گرفته واعتبار بخشی    13
نتایج    14
نتیجه گیری    15
منابع وماخذ    16

 

اقدام پژوهی حل مشکل روانخوانی دانش آموز پایه پنجم


چکیده:


 با توجّه به اهمیّت خواندن در این مقاله موارد ذیل ذکر شده است :
- اهداف خواندن
-راه کارهایی جهت بهتر خواندن
-راه حل ها و چگونگی اجرای راه حل ها  
-چگونگی به دست آوردن اطّلاعات در رابطه با مشکل دانش آموز
هدف های  انجام این پژوهش :
 -آشنایی بیشتر با روش ها وراه کارها یی جهت بهتر خواندن .
-پی بردن به نقش خواندن در پیشرفت دروس دیگر.
_کمک به دانش آموزی که مشکل خواندن دارد و این مشکل باعث افت تحصیلی او شده است
_مطالعه وتحقیق بیشتر جهت بهتر شدن امر یاددهی ویادگیری .  در این پژوهش سعی شده با استفاده ازنظر همکاران و کمک مادر و کمک دانش آموزان دیگر در کارهای تیمی تا حدودی مشکل دانش آموزپایه ی پنجم که در روخوانی ضعف شدیدی داشته و این ضعف روی دروس دیگر او نیز تأثیر داشته بررسی شود و تا حدودی هم مؤثر بوده است .


 مقدمه:


  اقرأباسم ربك الذي خلق بخوان به نام پروردگاري كه تورا خلق كرده است(سوره علق آيه 1)
 خواندن از جمله وسايل مهم فهميدن در دنياي كنوني است. فرد مي تواند نتيجه ي تحقيقات و مطالعات ديگران را كه مدّتها به درازا كشيده است ، را ازطريق خواندن در مدّت زمان كوتاهي فرا گيرد .
 خوب خواندن از عوامل مهّم پيشرفت و سرگرمي ولذّت بردن ورفع خستگي است. امروز بايد به كودكان خود خواندن را بياموزيم تا فردادبتوانند بخوانند وياد بگيرند. نكته ي مهّم در امر خواندن توجّه وتأكيد بر امر فهميدن مي باشد نه صرفاً كه به صورت عادت در آمده است .
يكي از علل ضعف  دانش آموزان در درورس مخصوصاً ضعف در حل كردن مسئله هاي رياضي و نفهميدن آنها مربو ط به ناتواني آنها در روخواني و عدم درك آنچه مطالب  مي باشد .
  اغلب مشاهده مي شود دانـش آموزي مطلبي را مي خواند يا اوليـاي او عقيده دارند مرتّب درس مي خواند

اما نمي فهمد يا دانش آموز ديگري با وجود اين كه تلاش مي كند اما در املانويسي مشكل دارد تمام اين اشكالات بر مي گردد به ضعف دانش- آموز در روخواني و آگاه نبودن او به روش مطالعه .


  يك معلّم آگاه وعلاقه مند به شغل معلّمي بايد ابتداروشهاي مطالعه وروان خواني را به دانش آموزان خود بياموزد وسپس  در پي برطرف كردن اشكالات در دروس ديگر باشد و اين مقدور نمي باشد مگر اين كه خود معلّم از روشهاي مختلف مطالعه و روان خواني اطّلاع كافي داشته باشد .

 

هدفهای  آموزش خواندن در دبستان :


اساسي ترين منظور خواندن فهميدن است و اگر همين هدف بر آورده شود ساير اهداف آموزش خواندن باكمي كوشش بر آورده مي شود(ص 29  انوشه پور).
 1. شناخت حرفها کلمه ها و درک معانی آنها
2. پرورش قوه ی قضاوت در کودک
3. ایجاد تواناییهای مطلوب در خواندن
4.گسترش خزانه ی لغات
5. آشنایی با ویژگیهای اجتماعی ، فرهنگی ، اخلاقی جامعه  خویش و ایجاد قدرت سازگاری با آن
6. پرورش قوای ذهنی چون تفکّر ، تحلیل و..........
7. ایجاد علاقه به خواندن انواع کتابها و مطالب نوشتاری ( صـ 67 ناعمی)
8. توانايي تركيب اصوات گوناگون
9. توانايي تفسيرو تعبير تصاوير و مطالب و حدس زدن معني لغات در ضمن جمله .
10. افزايش توانايي فهم و تحليل مو ضوعهاي علمي مانند رياضيات ، علوم و اصطلاحات علمي
11. ايجاد حس همكاري ،يگانگي وتعاون بين كودكان و پرورش افراد متعهداز طريق درك وبرداشتهاي واقعي از موضوعات.
12. پرورش توانايي تمركز افكار و تقويت درجه توجّه وتمركز ذهن براي نتيجه گيري از موضوع (ص30 انوشه پور).

فرضیه های پژوهش:


با توجه به این که مهمترین و اساسی ترین هدف خواندن ، فهمیدن مطالب است و خوب خواندن باعث بهتر و سریع تر شدن یادگیری است واین که راه وروش یادگیری بهتر از یاد دادن است تصمیم گرفتم به جای پرسش و پاسخ های مکرربه او در کم شدن مشکلش کمک کنم .
- ضعف در روخوانی باعث ضعف دروس دیگر شده است .
-توانایی کنترل تنفّس در بهتر خواندن تأثیر دارد .
-تقویت حافظه ی شنیداری باعث بهتر خواندن می شود .
- تقویت حافظه ی دیداری باعث بهتر خواندن می شود .
-درست خواندن باعث درک بهتر مطالب می شود.
-طرح سوال از درس باعث در ک بهتر آنچه خوانده می شود.

 

بیان مسئله و توصیف وضعیت موجود


حمید دانش آموزکلاس پایه ی پنجم ابتدایی در  از نظر ظاهر مرتّب بود ، تنها فرزند خانواده که پدرش هم خارج از استان کار می کرد و او اکثر اوقات با مادرش تنها زندگی می کرد  تکالیف مدرسه را درست  وبه موقع انجام می داد(البته با کمک زیاد مادر) امّا درسش  ضعیف بود و در  بیان آنچه یادگرفته بسیار مشکل داشت ونمرات او بسیار پایین بودند  .

اقدام پژوهی حل مشکل روانخوانی دانش آموز پایه پنجم
 وقتی می خواست درس را جواب دهد اکثر اوقات زیر لبی چیزی می گفت یا می گفت بلدم اما فراموش کرده ام و نمی توانست به راحتی درس را جواب دهد.


  در خواندن فوق العاده ضعیف بود و نمی توانست به راحتی از روی درس بخواند. اکثر مواقع سطرها را گم می کرد بعضی کلمات را با مکث بسیار زیاد می خواند وقتی هم از متن خوانده شده از او سوال می شد نمی توانست جواب دهد .
  زنگ هنر کارش را خوب انجام می داد و با ذوق و اشتیاق کارهای هنری را انجام می داد مخصو صاً کاردستی و کار با گل را به خوبی انجام می داد.

گرد آوری شواهد اوّل (گردآوری اطّلاعات )


جهت کمک به حمید ابتدا با معلّمان سال های قبل او ، ومدیر مدرسه صحبت کردم در سال های قبل هم درس او ضعیف بوده است به خصوص در درس املا و روخوانی ضعف شدید داشته و با گذشت زمان در پایه های بعدی هم ضعف او  شدید تر شده است ؛ مدیر مدرسه و معلمان سالهای قبل هم تلاش کرده اند که به او کمک کنند،

مثلاً در پایه ی دوم معلم او  چون فکر می کرده دانش آموزدرگروه دانش آموزان دیر آموز می باشد او را به مرکز مشاوره ارجاع داده اند اما حمید از نظر بهره ی هوشی  دانش آموز عادی تشخیص داده شده است .


  در پایه ی سوم هم به دلیل فوت یکی از وابستگان مادر زهرا و کم توجّهی مادر به او احساس کمبود محبت نموده و انگشت خود را می مکیده که این مشکل هم با کمک خانواده و مشاور برطرف شده است ؛ امّا وابستگی او به مادر زیادتر از قبل شده است .    

      مادر ش می گفت  همیشه در درس ها به او کمک می کنم چون در خانه کار دیگری ندارم و وقت آزاد هم دارم امّا هر چه با او کار می کنم ، اصلاً نمی فهمد که کار او بیشتر به صورت تکرار و تمرین بوده است ؛ و این کار مادر باعث شده که او بیش از حد به مادر وابسته باشد و نتواند به تنهایی درس بخواند.

اقدام پژوهی حل مشکل روانخوانی دانش آموز پایه پنجم

---

با عضویت در یاس سل، فایل های خود را بفروشید و کسب درآمد کنید.