جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
شنبه 30 تیر 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم : برای دانلود موضوع:مقاله ارزیابی اثربخشی کارگاه های آموزشی آشنایی با راهکارهای مدیریت  مصرف انرژی ، در ارتقای دانش ،تغییر  نگرش و رفتار مصرف انرژی  ویژه بانوان و سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

 

 

خرید هم بصورت تکی هم بصورت اشتراک ویژه امکان پذیر است. در این پست از سایت غنی فایل،دانلود مقاله با موضوع مقاله ارزیابی اثربخشی کارگاه های آموزشی آشنایی با راهکارهای مدیریت  مصرف انرژی ، در ارتقای دانش ،تغییر  نگرش و رفتار مصرف انرژی  ویژه بانوان را برای شما قرار داده ایم. این مقاله در قابل فایل ورد و قابل ویرایش آماده خربد و دانلود می باشد.

در ادامه توضیحات تکمیلی   این پایان نامه درباره راه کارهای مدیریت مصرف انرژی را مشاهده می نمایید.

تعداد صفحات: 14 صفحه.

فرمت فایل: ورد  و word قابل ویرایش.

موضوع مقاله: مقاله ارزیابی اثربخشی کارگاه های آموزشی آشنایی با راهکارهای مدیریت  مصرف انرژی ، در ارتقای دانش ،تغییر  نگرش و رفتار مصرف انرژی  ویژه بانوان

تکه ای از این پایان نامه در رابطه با سلامت روانی خانواده  را مشاهده می نمایید.

 

چکيده :

  بی تردید نیروی انسانی  سرمایه ارزشمندی است که مهم¬ترین رکن هر نظامی را تشکیل می¬دهد توجه صحیح به آموزش و آگاهسازی نیروی انسانی به مثابه ارزشمندترین ثروت در جوامع، بخش مهمی از فرآیند فعالیت آموزشی و تغییر رفتار مصرف کنندگان را  در خصوص راهکارهای کاهش مصرف انرژی ، دربرمی¬گیرد. ]1[  
هدف از اين  پژوهش ارزیابی میزان تاثیرکارگاه¬های  آموزشی  مدیریت  مصرف انرژی بر دانش ،  نگرش و عملکرد بانوان شرکت کننده در گارگاه مذکور بوده است. این کارگاه در فرهنگسراي گلهادر سال88  در شهر تهران برگزار ¬شد.

داده¬ها با استفاده از یک پرسشنامه محقق ساخته 20 سوالی و توزیع آن بین 100 بانوی شرکت کننده در این دوره، قبل از اجرای آموزش و بعد از آن جــمع¬آوری و فرضیه¬های آن با آزمون (کا دو، یکی از آزمون¬های غیر پارامتریک و مقیاس اندازه¬گیری داده¬هــــای رتبه¬ای ) بررسی گردید.

در مجموع 8 فرضیه و در نهایت کل پرسشنامه مورد آزمون قرار گرفت .

نتایج به دست آمده  از فرضیه ها نشان داد که می¬توان فرض صفر مبنی بر عدم تاثیر دوره¬هاي فوق بر دانش ، نگرش و عمکرد بانوان را در خصوص رعایت الگوی مصرف درست  انرژی  با آلفای 01/0 رد کرد و نتیجه گرفت که اين دوره¬¬ها،  دانش ، نگرش و عمکرد بانوان  را در خصوص رعايت الگوی مدیریت مصرف انرژی  افزایش می¬دهد.

كليد واژه: آموزش ، نگرش  ، راهکار ، عملکرد ، مدیریت  مصرف انرژي .
***************
II.    آموزش، زنان و مدیریت مصرف انرژي
 زنان به عنوان نيمي از جمعيت جامعه پتانسيــل بالقوه¬اي هستندكه با آموزش مناسب در هر زمينه بخصوص مديريت مصرف مي¬توانند مروج و انتقال دهنده فرهنگ بهينه¬سازي مصرف انرژي وتجهيزات انرژي بر درخانه و جامعه باشند.
امروزه علم خانه¬داري و مديريت مصرف خصوصا" درزمينه مديريت خانه و دستگاه¬هاي انرژي بر، به  عهده بانوان است و بانوان آموزش ديده و توانمند به استفاده از راهكارهــاي مناسب مديريت مصرف مي¬توانند به عنوان الگو، بهترين و درست¬ترين نگرش¬ها را در خانه و سپس جامعه ايجاد نمايند.

   بنابراين توجه به آموزش زنان سبب رشد و تعالي آنان در برقراري ارتباط، كسب مهارت زندگي، برنامه¬ريزي¬، تصميم¬گيري،موقعيت¬سنجي، حل-مسائل  درك بهتر شرايط  انتخاب صحيح و تربيت كيفي نسل آينده خواهد شد.

لذا براي دست يافتن به چنين مهارتي، توجه به آموزش  بانوان در دوره-های آموزشي بهينه¬سازي مصرف انرژي ازمسائل قابل تأمل ومحرز جامعه كنوني ما محسوب مي-شود.[1] جهت تاييد اين ادعا مي¬توان بــــه پيشنه طرح¬هاي  آموزشي انجام شده در ساير كشورها و ايران  اشاره كرد.

*****************************
VI.    دلایل عمده¬پژوهش
براي مدیریت  مصرف انرژي، اتخاذ رويكردهاي اجتماعي ازقبيل آموزش ، اطلاع رساني و تعديل رفتارها و هنجارهاي مربوط به مصرف انرژي امري ضروري است تا از اين طريق، نگرش مصرف-كنندگان انرژي، توسط روش¬هاي صحيح علمي مبتني بر اصول روان شناختي و جامع شناختي به سمت منطقي كردن الگوي مصرف انرژي هدايت شود.

دراين رويكرد كه مبتني بر آموزش و آگاه سازي است بر تغيير نگرش ، افزايش انگيزش ، حساس¬سازي وايجاد نگرش رفتاري در خصوص بهينه سازي مصرف انرژي تاكيـــد مي¬شود  لذا تمركز اصلي بر روي فاكتور¬هاي انساني است که در نقش¬هاي اجتماعي و سيستم هاي سازماني مختلف بر روي نحوه مصرف انرژي مي¬توانند مؤثر واقع شوند. از طرف ديگربا عنايت به شعار (( جامعه دانايي محـور)) جامعه¬اي مي¬تواند به سوي
************************************************
VIII.    اهداف پژوهش
 اجرای برنامه های آگاهسازی و حساس سازی به منظور ارتقاء دانش عمومی  بانوان نسبت به وضعیت انرژی و نحوه مصرف صحیح آن .
ارتقاء سطح فرهنگ عمومی و اصلاح گرایش های غلط بانوان  در استفاده از تجهیزات انرژی بر و حامل های آن تغییر نگرش بانوان  نسبت به صرفه جویی  مصرف انرژی
تغییر عملکرد بانوان در خصوص استفاده بی رویه از انرژی و تجهیزات انرژی بر
نهادینه نمودن فرهنگ بهینه سازی مصرف انرژی در   بین اقشار مختلف جامعه توسط بانوان
IX.    کاهش پیک بار مصرف انرژی در کشور
X.    فرضیات پژوهش
1- آموزش راهکاری مدیریت مصرف انرژی ، نگرش بانوان را نسبت به استفاده صحیح از انرژی بهبود می¬بخشد
2-
 3-
4- آموزش راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی،، درک دلایل ضرورت بهینه سازی مصرف انرژی در جامعه را افزایش می¬دهد.
5-
6-
7-
8- آموزش راهکارهای مدیریت مصرف انرژی، در تغییر عملکرد بانوان در

موضوع:مقاله ارزیابی اثربخشی کارگاه های آموزشی آشنایی با راهکارهای مدیریت  مصرف انرژی ، در ارتقای دانش ،تغییر  نگرش و رفتار مصرف انرژی  ویژه بانوان
/******************************
XIV.    تحلیل پژوهش
قبل از آنکه به ارزیابی اثرات دوره بپردازیم وضعیت گروه نمونه از نظر شغل و تحصیلات مورد بررسی قرار گرفت. همانطور که در نمودار شماره  1 دیده می¬شود از 100 نفر شرکت کننده¬ای که داده¬های آنها در تحلیل نهایی مورد استفاده قرار گرفت

4/4 % دارای تحصیلات مقطع راهنمایی، 2/22% دارای تحصیلات مقطع دیپلم، 6/26 % دارای تحصیلات مقطع فوق دیپلم، 7/36%  دارای تحصیلات مقطع لیسانس، 8/7% دارای تحصیلات مقطع فوق لیسانس، 2/2 % دارای تحصیلات مقطع دکتــری و 1/1 %  نامشخص بوده¬اند.

*******************
فرضیه6: آموزش راهکارهای مدیریت مصرف انرژی، دانش و آگاهی بانوان در خصوص استفاده دقیق و مناسب  از انرژی را افزایش میدهد.
طبق نتایج بدست آمده در جدول (6)  آموزش راهکارهای فوق باعث شده است بانوان  به طور متوسط 79 % از 200 نمره مربوط به این فرضیه را کسب کنند. در حالی که قبل از آموزش تنها 31 % از 200 نمره را کسب کرده بودند. پس می-توان گفت آموزش فوق ، دانش بانوان در خصوص استفاده دقیق و مناسب  از انرژی را افزایش میدهد.

 

موضوع:مقاله ارزیابی اثربخشی کارگاه های آموزشی آشنایی با راهکارهای مدیریت  مصرف انرژی ، در ارتقای دانش ،تغییر  نگرش و رفتار مصرف انرژی  ویژه بانوان

 

با عضویت در یاس سل، فایل های خود را بفروشید و کسب درآمد کنید