جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
پنجشنبه 28 تیر 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم : برای دانلود پایان نامه بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس، سازگاری اجتماعی، پیشرفت تحصیلی، اضطراب دانش آموزان دختر سال اول دوره دبیرستان  و سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

 

 

خرید هم بصورت تکی هم بصورت اشتراک ویژه امکان پذیر است. در این پست از سایت غنی فایل،دانلود پایان نامه بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس، سازگاری اجتماعی، پیشرفت تحصیلی، اضطراب را برای شما قرار داده ایم. این مقاله در قابل فایل ورد و قابل ویرایش آماده خربد و دانلود می باشد.

در ادامه توضیحات تکمیلی   این پایان نامه بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس، سازگاری اجتماعی، پیشرفت تحصیلی، اضطراب دانش آموزان دختر سال اول دوره دبیرستان را مشاهده می نمایید.

تعداد صفحات: 169 صفحه.

فرمت فایل: ورد  و word قابل ویرایش.

موضوع: پایان نامه بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس، سازگاری اجتماعی، پیشرفت تحصیلی، اضطراب دانش آموزان دختر سال اول دوره دبیرستان

تکه ای از این پایان نامه در رابطه با عزت نفس  را مشاهده می نمایید.

فرضيات پژوهش عبارتند از:
1-    گذراندن درس مهارت هاي زندگي، عزت نفس دانش آموزان را افزايش مي دهد.
2-    گذراندن درس مهارت هاي زندگي، سازگاري اجتماعي دانش آموزان را سبب مي‌شود.
3-    گذراندن درس مهارت هاي زندگي، موجب پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مي‌شود.
4-    گذراندن درس مهارت هاي زندگي، سطح اضطراب حالت دانش آموزان را كاهش مي دهد.
5-    گذراندن درس مهارت هاي زندگي، سطح اضطراب صفت دانش آموزان را كاهش مي دهد.
به همين منظور از بين 360 نفر دانش آموز دختر دوره دبيرستان، 60 نفر دانش آموز، بطور تصادفي، انتخاب شدند. سپس با آرايش تصادفي به دو گروه آزمايشي و كنترل تقسيم شدند.


پس از اجراي پيش آزمون در گروه آزمايشي و كنترل،گروه آزمايشي، آموزش مهارت هاي زندگي را به مدت 16 هفته و هفته اي يك جلسه دريافت نمود. پس از اتمام دوره آموزش، پس آزمون در دو گروه آزمايشي و كنترل اجرا گرديد.
نتايج پژوهش حاضر به شرح زير است
1-    پس از گذراندن درس مهارت هاي زندگي، عزت نفس دانش آموزان بطور معنادار افزايش پيدا كرده است
2-    پس از گذراندن درس مهارت هاي زندگي، سازگاري اجتماعي دانش آموزان بطور معنادار افزايش پيدا كرده است.
3-    پس از گذراندن درس مهارت هاي زندگي، پيشرفت تحصيلي دانش آموزان بطور معنادار بيشتر شده است
4-    پس از گذراندن درس مهارت هاي زندگي، سطح اضطراب حالت دانش آموزان بطور معنادار كاهش پيدا كرده است.
5-    پس از گذراندن درس مهارت هاي زندگي، سطح اضطراب صفت دانش آموزان بطور معنادار كاهش پيدا كرده است.
6-    بين وضعيت اشتغال پدران با اضطراب حالت و عزت نفس دانش آموزان ارتباط معنادار وجود دارد.
7-    بين سطح تحصيلات والدين با عزت نفس دانش آموزان ارتباط معنادار وجود دارد.
8-    بين ترتيب تولد دانش آموزان، اضطراب حالت ما اضطراب صفت و عزت نفس دانش آموزان ارتباط معنادار وجود دارد.

 

مقدمه:


زندگي بشر تحت تاثير تغييرات وسيع صنعتي، اجتماعي، فرهنگي، دچار تحول شده است و شمار زيادي از افراد قادر نيستند بين محركهاي متنوع بيروني ونيروهاي متعارض دروني توازون ايجادكنند

ودر فرايند رشد موزون و همه جانبه كه همانا هدف اصلي تعالي انسان است، دچار مشكل مي شوند و بديهي است كه كودكان ونوجوانان به سبب بي تجربگي و نا آگاهي از مهارتهاي بازدارنده و تسهيل كننده و اصلاحي، بيشتر در معرض آسيبهاي جدي دروني و اجتماعي هستند.

دانش آموزاني كه مهارتهاي مقابله با موقعيتهاي تنش زا را ندارند، به نوعي مقهور آنها خواهند شد و بدين ترتيب مستعد اختلالات رواني، و عاطفي، افسردگي، اضطراب و احتمالاً مصرف مواد مخدر و رفتارهاي ضد اجتماعي خواهند شد و نيز در فرايند تصميم گيري دچار مشكل مي شوند.

موضوع: پایان نامه بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس، سازگاری اجتماعی، پیشرفت تحصیلی، اضطراب دانش آموزان دختر سال اول دوره دبیرستان
بنابراين با توجه به نقش مهم مدارس در تامين بهداشت رواني دانش آموزان، برنامه آموزش مهارتهاي زندگي، روش موثري در جهت رشد شخصيت سالم دانش آموزان و تامين بهداشت رواني دانش آموزان است.
آموزش مهارتهاي زندگي، نوعي كوشش است كه در سايه آن نوجوانان ترغيب مي شوند تا خلاقيت خود را به كار گيرند و به طور خود جوش راههاي موثر را براي حل تعارضات و مشكلات زندگي خود بيابند.
به نظر مي رسد آموزش مهارتهاي زندگي گام موثر در اين جهت باشد كه استعدادها و توانمنديهاي دانش آموزان بكار گرفته شود تا خود فعالانه سر نوشت خويش را بدست گيرند و انتخاب گر باشند.

ضمناً فرايند خود باوري در نوجوانان مسير درست خود را طي كرده و نوجوان ضمن استفاده از مهارت ها مسئوليت اعمال و احساسات خود را مي پذيرد و مهارتهاي لازم را براي اتخاذ تصميم هاي مهم زندگي كسب مي كند.
بيان مسئله
كودكان و نوجوانانبدليل تجربه ناكافي وعدم آگاهي از مهارتهاي لازم از جمله آسيب پذيرترين قشر از اقشار اجتماعي هستند
********************
ديدگاه اجتماعي- فرهنگي:
 مطالعه تاثير اجتماعي- فرهنگي محيط فرد بر شخصيت و رفتارهاي نابهنجار، موضوع نسبتاً تازه اي است. چنين مطالعاتي عمدتا تحت تاثير رشته هاي جامعه شناسي و روانشناسي بوده اند.

اين ديدگاه دو وجه نسبتاً متفاوت دارد، يكي آنكه مي توان آن را فرهنگي خواند و با تفاوت در آداب، زندگي خانوادگي، فشارهاي اجتماعي و مذهبي سر و كار دارد. وجه ديگر با تاثير تفاوتهايي در سطوح اجتماعي، آموزشي و اقتصادي (عوامل درون فرهنگي) سر و كار دارد.
در زمينه تاثير محروميت، مطالعات (زمينه يابي) حاكي از ميزان بالاتر رفتارهاي نابهنجار، در مناطقي است كه در آنجا ميزان بالاتري از محروميت، تبعيض و بي سوادي وجود دارد. چنين شرايطي را مي توان علت كمكي بر اين رفتارها دانست. (همان منبع،1373).
در كل مي توان گفت كه براي رسيدن به ديدگاهي جامع در مورد سازگاري اجتماعي به تمام موارد اشاره و تاكيد كرده باشد، تركيبي از ديدگاه هاي فوق مي تواند مفيد باشد.
مهارت هاي زندگي  اساساً يك مدل آموزشي است كه در فعاليتهاي گروهي سازمان يافته جهت رشد مهارت هاي عمل ويژه كه براي زندگي روزمرده مورد نياز هستند مورد استفاده قرار مي گيرد.

(هيران 1985). موريس. اي. الياس . از دانشگاه راجوز در آمريكا و مولف كتاب (تصميم‌گيري اجتماعي و رشد مهارتهاي زندگي) مفهوم عامي از مهارت هاي زندگي ارائه مي دهد (مهارتهاي زندگي يعني حل تعارض ها و كشمكش ها بدون توسط به اعمالي كه به خود يا به ديگران صدمه مي زنند).

موسسه بريتانيا يي تاكاد  و مولف كتاب «مهارت هاي لازم براي كودكان مدارس ابتدايي» تعريفي از مهارت هاي زندگي «مهارت هاي شخصي و اجتماعي كه كودكان و  نوجوانان بايد آنها را ياد بگيرند،  تا بتوانند در مورد خود، انسانهاي ديگر وكل اجتماع به طور شايسته، موثر و مطمئن عمل نمايند.»

به نقل از سازمان بهداشت جهاني، ترجمه نوي قاسم آبادي، محمدخاني 1377. ص 16). سازمان بهداشت جهاني در سال 1994 مهارت هاي زندگي را اين گونه تعريف مي‌كند:
مهارت هاي زندگي يعني توانايي لازم براي رفتار مثبت و سازگارانه كه به فرد توان رويارويي موثر با چالش هاي زندگي روزانه را مي دهد (به نقل از طارميان 1378، ص 115)
ارتباط حيطه هاي مختلف زندگي فرد با مهارتهاي زندگي
اصولاً اگر آموزش و پرورش، مهارتهاي زندگي را به طور كارآمد، به دانش آموزان آموزش دهد، در حيطه هاي مختلف زير به طور مستقيم و غير مستقيم به نوجوانان كمك مي شود:

با آموزش مهارتهاي زندگي در  حيطه حيات فردي، فرد موفق مي شود، توانمنديها و امكانات و نقاط ضعف و قوت خويش را بشناسد.
در راستاي فرايند رشد فرد موفق به پذيرش خود و نيز راغب و خواستار رشد و كمال ارتقا مي شود و در راستاي رهبري موفق به سازندگي و اصلاح ذهنيت و پرورش عواطف و استعدادهاي خود در راستاي رشد علمي و فرهنگي فرد موفق به احراز خط مشي صحيح و فلسفه اي روشن در زندگي و تجديد نظر در جهت رشد همه جانبه‌ي خود مي شود.

در راستاي خود اتكايي فرد داراي روحيه ايستادگي و مقاومت، حفظ عزت نفس و تشخيص و صيانت نفس مي شود.
در حيطه حيات اجتماعي موفق به ايجاد روابط سالم اجتماعي، سازش اجتماعي، قانومندي و احترام به حقوق ديگران، رعايت بهداشت اخلاقي و نظارت اجتماعي، استفاده بهينه از خدمات اجتماعي و مسئوليت پذيري نسبت به جامعه مي شود. سه نوع پيشگيري در سطح وسيع اجتماعي فعاليت دارد:

جلوگيري از بروز اختلالات رواني (پيشگيري اوليه)، تشخيص و درمان زودهنگام اختلالات (پيشيگيري ثانويه) و كمك به حل معضلات و مشكلات ناشي از ابتلا به اخلالات رواني (پيشگيري ثالث).

****************************
امروزه پژوهشگران با بررسي راهبردهاي مقابله اي افراد موفق و ناموفق نكات بسيار مهمي را روشن كرده اند. اين مطالعات نشان داده اند كساني كه به طور موفقيت آميز با مشكلات مقابله مي كنند، افرادي هستند كه خود را به مجموعه اي از مهارت هاي مقابل اي مجهز كرده اند.
در كل مقابخه كننده هاي موفق از سه مهارت زير برخوردار هستند.
1-    انعطاف پذيري: توانايي راه حل هاي مختلف
2-    دورانديشي: پيش بيني اثرهاي دراز مدت پاسخ هاي مقابله‌اي خود.
3-    منطقي بودن: انجام ارزيابي هاي منطقي درست.
نكته مهم اين است كه همه اين مهارت ها قابل فراگيري هستند و مي توان با صرف وقت و تلاش، آنها را به خزانه مقابله اي خود افزود (اسكندري 1380) آرواس. لازاروس ، فوكلمن  (1984) دو نوع ارزيابي را مشخص كرده اند.

ارزيابي اوليه  و ارزيابي ثانويه . هنگامي كه با مشكل يا فشار رواني مواجه مي شويم. اولين كار مشخص نمودن اين است كه آيا واقعا در وضعيتي بالقوه تهديد كننده قرار گرفته ايم يا نه. از خود مي پرسيم «آيا اين مسئله ارزش ناراحت شده را دارد يا خير» اين ارزيابي اوليه است.

ارزيابي اوليه با سلامت جسماني و رواني ما مرتبط است. اگر تشخيص داديم كه واقعاً در موقعيت خطرناكي قرار گرفته ايم، مجدداً از خودمان مي پرسيم، «آيا مي توانيم براي نجات خود از اين وضعيت كاري انجام دهيم؟» و اين ارزيابي ثانويه است. (به نقل از كلينكه ترجمه محمدخاني 1380).
ارزيابي اوليه و ثانويه بر نحوه واكنش فرد به يك مشكل يا تهديد تاثير مي گذارد. بنابراين بهتر است ارزيابي اوليه اي كه از مسايل به عمل مي آورد. واقع بينانه باشد يعني مسائل را طوري ارزيابي مي كند كه نه دچار ترس و وحشت شود و نه واقعيت را ناديده بگيرد.

***********************
نحوه اجراي آزمايش:
پس از اينكه آزمودنيها به طور تصادفي د رگروه آزمايشي (30 نفر) و گروه كنترل و گواه (30 نفر) گروه آزمايش به سه كلاس 10 نفر تقسيم شدند. دوره آزمايشي مهارت هاي زندگي از اواخر ديماه 1381 آغاز شد و به مدت 4 ماه، هفته اي يك جلسه تشكيل گرديد.

به اين صورت كه در هر جلسه، يك موضوع آموزشي ارائه گرديد. بدين ترتيب موضوعات آموزشي در 15 جلسه تنظيم گرديد.
موضوعات آموزشي در هر جلسه عبارت بود از:
جلسه اول: آشنايي با اعضاي گروه و موضوعات دوره آموزشي
جلسه دوم: شناخت خود و توانايي هاي خود (خودآگاهي)
جلسه چهارم: آگاهي در مورد تصميم گيري و مراحل آن
جلسه پنجم: شناخت اهميت ارتباط آموزش مهارت هاي اجتماعي
جلسه ششم : مقابله با شكست و انجام ارزيابيهاي منطقي
جلسه هفتم: مقابله با خشم و نحوه كنترل خشم و پرخاشگري.
جلسه هشتم: مقابله با اضطراب
جلسه نهم‚ حل مسئله
جلسه دهم: خود آرام سازي
جلسه يازدهم: جرأت ورزي و مهارت نه گفتن
جلسه دوازدهم: ورزش كردن و تنفس عميق
جلسه سيزدهم: استفاده موثر از سيستم هاي حمايتي
جلسه چهاردهم: شناخت ارزش هاي شخصي، خانوادگي و اجتماعي.
جلسه پانزدهم: پاداش دادن به موفقيت هاي خود و كنترل تفكر منفي.
جلسه شانزدهم: مروري بر كل موضوعات و نتيجه گيري و تشويق دانش آموزان.
اكنون مطالب آموزشي ارائه شده د ردوره آموزشي و موضع تمرينات هر جلسه آزموزشي به صورت اختصار ارائه مي گردد:

 

 

موضوع: پایان نامه بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس، سازگاری اجتماعی، پیشرفت تحصیلی، اضطراب دانش آموزان دختر سال اول دوره دبیرستان

 

با عضویت در یاس سل، فایل های خود را بفروشید و کسب درآمد کنید