جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
شنبه 30 تیر 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم : برای دانلود نمونه گزارش نهایی کارورزی 1 یک رشته علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان جدید سال 1400  و سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

هدف ما از پرداخت اشتراک، فقط تامین هزینه های سرور نگهدارنده ی سایته و قصد درآمد نداریم.

(درصورت رسیدن به درآمد مازاد، به ساخت و تجهیز مدارس و اشتغال جوانان کمک خواهد شد)

در این پست از سایت غنی فایل، فایل ورد گزارش نهایی کارورزی 1 رشته علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان-گزارش عاطفی -فیزیکی و... سال 1400 را برای شما قرار داده ایم.

این گزارش کارورزی ترم 5 جدید و با کیفیت می باشد.

فرمت فایل ورد گزارش نهایی کارورزی 1 رشته علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان-گزارش عاطفی -فیزیکی و... فایل ورد و قابل ویرایش می باشد.

تعداد صفحات:60 صفحه.

فرمت فایل: ورد word و قابل ویرایش.

 

چکیده


گزارش پیش رو برای درس کارورزی یک با استفاده از روایت پژوهی (پژوهش روایی) نوشته شده است ، روایت پژوهی از نوع تحقیقات کیفی است که به توصیف چگونگی زندگی عادی و حرفه ای افراد می پردازد و معمولا بر روی یک فرد یا مکان خاص توجه دارد ما در روایت پژوهی مشاهده،مصاحبه و جمع آوری اطلاعات را داریم و سپس به مکتوب کردن آنها می پردازیم .

.هدف ما از روایت پژوهی یافتن تفسیر و معنای تجربه های انسانی در تعامل با خود و دیگران است که در نهایت در درس کارورزی یک باعث ایجاد تفکر فکورانه در دانشجومعلمان می شود..
دانشجومعلمان در درس کارورزی یک با استفاده از روایت پژوهی به توصیف (روایت بی چون و چرای موقعیت که هیچ گونه قضاوت شخصی واستنباطی در آن صورت نگیرد) روایت آزاد از روز اول ، موقعیت فیزیکی ، ساختار سازمانی ، موقعیت عاطفی _ روانی و موقعیت آموزشی مدرسه ای که برای کارورزی یک خود ، در یکی از سه پایه اول در آن مشغول شده اند می پردازند.
لازم به ذکر است که گزارشات نوشته شده در طول 8 جلسه حضور در سامانه شاد و مدرسه است ، اساس کارما در درس کارورزی یک مشاهده تاملی است ، مشاهده تاملی به توانایی نگاه کردن به موقعیت های مختلف از زوایای گوناگون که به آن موقعیت ها معنا و مفهوم می بخشد گفته می شود در مشاهده تاملی باید دقت داشته و با استفاده از حواس پنجگانه به ثبت تجارب و مشاهدات خود اقدام کنیم.
اهداف درس کارورزی یک:
    مشاهده تاملی ، توصیف دقیق (بدون قضاوت شخصی و استنباط) از روز اول ، محیط فیزیکی مدرسه ، ساختار سازمانی ، موقعیت عاطفی _ روانی و موقعیت آموزشی مدرسه.
    تببین مسائل با توجه به مستندات و مشاهدات  با استفاده از پژوهشات علمی معتبر.
    تحلیل و تفسیر موقعیت های مختلف آموزشی ، عاطفی _ روانی درمدرسه و کلاس درس.
    ارائه راه حل و پیشنهادات بر اساس شواهد علمی در جهت رفع مشکلات و بهبود آنها.
    توسعه مهارتها و دانش های حرفه ای  کارآموز از طریق مشاهدات تاملی ، روایث پژوهی و تفکر فکورانه.

***  فهرست مطالب ***
مقدمه    5
گزارش آزاد روز اول    6
توصیف کلی    9
استنباط    13
بازنگری    14
بیان مسئله    16
مسئله یابی    17
مسئله یابی براساس یافته های روایت پژوهی    17
مسئله بابی بر اساس شواهد علمی و مستندات    18
پیشنهادهایی برای افزایش تعامل و مهارت های اجتماعی دانش آموزان    20
پیشنهاد هایی برای افزایش مشارکت اولیا در امر آموزش دانش آموزان    21
نتیجه گیری    22
منابع    23
پیوست ها    24
روایت روز اول کارورزی در مدرسه و در کلاس    24
گزارش توصیف فیزیکی مدرسه    27
گزارش ساختار سازمانی آموزشگاه و کلاس    32
گزارش موقعیت عاطفی روانی    36
گزارش تکمیلی موقعیت عاطفی روانی    38
گزارش موقعیت آموزشی    40
گزارش موقعیت آموزشی    42
جدول کدگذاری    46
فرم حضور در مدرسه    51
فرم ارزیابی معلم    52
فرم ارزیابی مدیر    53

فایل ورد گزارش نهایی کارورزی 1 رشته علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان-گزارش عاطفی -فیزیکی و...

مقدمه


کارورزی در اکثر نظام های آموزشی جهان ، به عنوان یک درس مهم و کارآمد مورد توجه کارگزاران ، پژوهشگران آموزشی ، کارشناسان و مربیان مراکز تربیت معلم بوده است ، سیر فزاینده رشد علوم ، فناوری و پیدایش نظریات نوین ، حوزه علوم تربیتی و برنامه کارورزی را در سطح دنیا متحول کرده و تغییراتی جدی در آن رقم زده است.
فرآیند یاددهی _ یادگیری به عنوان محور فعالیت های مدرسه ، ناشی از برنامه ریزی آموزشی و به ویژه درسی است و پیوندهای نزدیكی با نظارت و رهبری آموزشی ، سیاست های آموزشی و سازماندهی در مدارس دارد كیفیت و اثر بخشی مدرسه بدون برنامه تقریبا ناممكن است و به مقصد رساندن برنامه بدون مدیریت امری بعید بنظر می رسد از این رو صاحب نظران آموزش و پرورش عموما بر این عقیده اند كه كیفیت مدیریت  فعالیت های آموزشی مهمترین شاخصه ی سطح كیفیت آموزش و پرورش است ، زیرا مدیریت با نقش تعیین كننده و موثری كه در امر هدایت و رهبری فرآیندهای آموزش و پرورش در جهت هدف های آن دارد بصورت بالقوه            می تواند موجب پیشرفت آن گردد یكی از بهترین روش های ایجاد و حفظ نظم آموزشی خوب ، تربیت افراد كارآمد و متخصص به منظور مدیریت و رهبری این نظام است.
كارورزی نه به معنای كاربرد آموخته ها در عمل ، بلكه بمنزله ی مشاهده تعلیمات در محیط واقعی كار ، علی رقم تمام كاستی های خود به ویژه در ارتباط با رابطه ی كارورز ، مدیر و استاد راهنما ، فرصتی محدود و البته  ارزشمند را در اختیار دانشجومعلمان قرار می دهد تا در محیط سازمانی مدرسه حضور یابند و نسبت به كارآیی ، كاربرد و اجرای آموخته های آكادمیك خود ، نظری انتقادی ارائه دهند و ضمن نقد منصفانه مدیریت های موجود ، بر پایه ی معلوماتشان پیشنهاداتی برای اصلاح و بهبود آن ارائه کنند.
کارورزی یکی از دروس مهم در نظام تربیت معلم است مهمترین هدفی که در کارورزی یک دنبال میشود این است که دانشجو معلم توانایی تحلیل موقعیت آموزشی و شرایط یاددهی _ یادگیری را کسب کند و در تحلیل موقعیت آموزشی ، بافت و زمینه ای که فرایند یاددهی _ یادگیری در آن اتفاق می افتد مورد شناسایی دانشجو معلم قرار می گیرد تا بتواند از موقعیتی که میخواهد در آن دست به عمل بزند شناخت نسبی به دست آورد.

فایل ورد گزارش نهایی کارورزی 1 رشته علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان-گزارش عاطفی -فیزیکی و...


گزارش آزاد روز اول

 

اولین گزارش کارورزی               روایت روز اول کارورزی در مدرسه و در کلاس                 مورخ 18/7/1400
چند روز پس از اطلاع دانشگاه مبنی بر آنکه نامه های کارورزی خدمت ادارات ارسال گردیده راهی اداره محل خدمت شدم آن روز کلاس درسی که صبح داشتم طبق اطلاعیه قبلی آفلاین اعلام شده بود پس جهت گرفتن نامه کارورزی  لباس پوشیده آماده شده و سپس راهی اداره شدم

برای رسیدن به اداره دو نوبت ماشین نشسته و سپس کمی پیاده روی کردم بعد از رسیدن به اداره به اتاق کارگزینی مراجعه کردم تا جویای کار بنده شوند ابتدا به اتاق ضمن خدمت و سپس به اتاق فناوری مراجعه کردم اما شواهد گویای آن بود که نامه ها را آماده نکرده اند و دست خالی مجبور به باز گشت شدم روزهای آتی نیز از طریق دوستان و یا کسانی که به اداره مراجعه کردند

اخبار و اطلاعات را پیگیری کردم تا آنکه یکی از دوستان خبر گرفتن نامه اش را به من داد قصد رفتن به اداره را داشتم که دوست عزیز دیگری با من تماس گرفت و در تماس خود به من گفت که تمامی اسامی ما توسط اداره به مدارس در قالب یک فایل اکسل ارسال شده است.
روز یکشنبه مورخ 11/7/1400 ساعت 9 صبح از خواب بیدار شدم پس از صرف صبحانه با اداره محل خدمت تماس گرفتم پس از چند بار تماس پیاپی موفق به برقراری تماس شده و صحت موضوع را جویا شدم                          پس از اطمینان خاطر همراه یکی از دوستانم راهی مدرسه شدیم اولین حضور بنده بعد از چند سال در مدرسه ای که در آن دوران ابتدایی ام را خوانده بودم یادآور خاطرات خوب دوران ابتدایی ام بود ظاهر کلی مدرسه تغییر چندانی نکرده بود فقط ساختمانی را برای پایه ششم

در گوشه حیاط اضافه کرده بودند و یک بنر تبریک شروع سال تحصیلی نیز بر بالای درب ورودی ساختمان اصلی مدرسه نصب بود لازم به ذکر است که مدرسه دارای 14 کلاس و 580 دانش آموز است که از مدیر محترم پرسیده شد و همچنین مدرسه دارای دو ساختمان یکی با بافت قدیم و دیگری در انتهای دیگر حیاط مدرسه با بافت جدید است که در کناره ی چپ پشت آن بوفه مدرسه و در کناره ی راست آن آبخوری مدرسه قرار دارد همچنین مدرسه دارای سرویس بهداشتی جدا گونه در داخل برای معلمان و معاونین و در بیرون برای دانش آموزان است

با مراجعه به طبقه دوم که دفتر مدیر بود کسی را پیدا نکردیم متوجه عده ای در یکی از اتاق های طبقه همکف شدیم و به ما اطلاع دادند که شیف دوم پسرانه بعد از ظهر است من به همراه دوستم به خانه بازگشتیم تا بعد از ظهر دوباره بازگردیم ، سپس ساعت یک دوباره به سمت مدرسه حرکت کردیم این بار با ورود دوباره به حیاط مدرسه متوجه جزئیات بیشتری شدیم

به دلیل شرایط کرونا مدرسه کمی دلگیر و فضای سردی بر کلاس ها حکم فرما بود و دیگر از آن شور و حال سابق مهر ماه خبری نبود ، راهی یکی از اتاق ها شدیم ابتدا سلام کرده و خود و دلیل مراجعه به مدرسه را ذکر کردیم ، به گرمی با استقبال مواجهه شدیم و سپس ما را به سمت اتاق مدیر هدایت فرمودند انتهای راهرو درست جایی که اگر در خاطرم باشد

در زمان ما اتاق چاپ و تکثیر بود با کمی تغییر و رسیدگی تبدیل به اتاق مدیر شده بود یک میز چوبی با رویی شیشه ای در وسط بود و مدیر نیز پشت میز خود با تلفن خودش مشغول درست کردن کلاس های اولیای دانش آموزی بود که مراجعه کرده بودند ، سلام کردیم بفرما زدند نشستیم و کمی صبر کردیم پس از کمی گذشت زمان ما را به اتاق معاونت ارجاع دادند تا نامه مورد نظر را تایید کنند پس از تایید با همکاران مشغول صحبت شدیم تا آنکه جناب مدیر نیز به ما ملحق شدند پس از کمی صحبت با جناب مدیر و سایر همکاران متوجه شدیم

سالهای قبل هم دانشجومعلمان برای کارورزی به آنجا مراجعه می کردند ، ابتدا پیشنهاد به تدریس در پایه پنجم شد که معلم نداشتند و از درس عقب افتاده بودند با کمی صحبت و تشریح وظایف مدیر محترم دو پایه اول را برای من و دوستم انتخاب کردند و پس از تحویل دادن شماره تماس و کد ملی جهت عضویت در شاد از همه همکاران خداحافطی کرده و سپس به سمت خانه راهی شدیم پس از رسیدن به خانه متوجه گذشت زمان شده و وارد کلاس شدم و گزارشی از عملکرد خود را خدمت استاد عرض کردم.
دو روز پس از مراجعه به مدرسه توسط مدیر مدرسه در شاد عضو شدم و وارد گروه درسی کلاس اول الف خانم اکبری شدم پس از چند روز تعطیل رسمی (روزهای سه شنبه و پنج شنبه) در اولین روز هفته خودم را خدمت معلم راهنمای کارورزی ام  معرفی کردم ایشان احساس خرسندی و آرزوی موفقیت کردند از ایشان خواهان معرفی خود همراه با سوابق خدمتشان شدم ایشان عرض کردند که هشت سال و چند ماه سابقه تدریس دارند و قبلا دانشجوی تربیت معلم رشته ادبیات فارسی بودند.
روز یکشنبه مورخ 18/7/1400 اولین حضور در کلاس  پایه اول را بصورت مجازی گذراندم  معلم محترم در ساعت 7:55 دقیقه صبح نظر سنجی حضور غیاب را در سامانه شاد ارسال کرد در مجموع 35 نفر از دانش آموزان رای حضور و غیاب را پر کردند در 8:02 معلم شروع به سلام و صبح بخیر کرد در 8:08 معلم شروع به تدریس کرد ابتدا دو فیلم از نگاره 6 گذاشتند با عنوان متنی که پایین آن نوشته بود برای بزرگتر ها بخوانید که تصویر رفتگر و پسری را روایت می کرد که زباله بر روی زمین می ریخت و بعد از کارش پشیمان شد.


در 8:24 دقیقه صفحه 10 بنویسیم یک فایل ارسال شد که شکل نوشتن حرف سـ غیر آخر بود درس بعدی ریاضی تدریس شد که در آن جدول شگفت انگیز و صفحه 11 کتاب درسی تدریس شد در ساعت 8:42 معلم تعدادی پرسش به صورت ویس از بچه ها پرسید که پاسخی از سوی دانش آموزان مشاهده نشد در 8:46 آموزش کشیدن نقاشی تصویر لاکپشت به صورت گام به گام در 5 مرحله آموزش داده شددر 9:33 یک فایل در ارتباط با صفحه 11 قرآن ارسال گردید

و در انتهای تدریس تکلیف داده شده به دانش آموز این چنین بود که سه خط از نگاره بنویسند و در آخر هم خسته نباشید و خداحافظی از جانب معلم و پایان کلاس اعلام شد در طول تدریس از سوی معلم جز حضور و غیاب هیچ گونه تعاملی در گروه درسی صورت نگرفت و معلم به صورت خود مختار زمان لازم را برای انجام تمارین به دانش آموزان  می داد

سپس بعد از تمام شدن تدریس راهی مدرسه شده با مراجعه به اتاق معاونین و عرض سلام به دیدن مدیر محترم رفتم که در بستر مجازی جلسه ای داشتند ولی هنوز شروع نشده بود با پرسش و صحبت درباره فرم حضور در مدرسه تعداد کلاس و دانش آموزان و درنهایت گرفتن شماره مدیر و معلم با خداحافظی از ایشان از مدرسه خارج شدم و درنهایت در کلاس درس بعد از ظهر گزارشی مختصر خدمت استاد کارورزی ذکر شد.

فایل ورد گزارش نهایی کارورزی 1 رشته علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان-گزارش عاطفی -فیزیکی و...

 

با عضویت در یاس سل، فایل های خود را بفروشید و کسب درآمد کنید