جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
پنجشنبه 28 تیر 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم : برای دانلود گزارش کارورزی 2 دو رشته زیست شناسی در کارورزی دانشگاه فرهنگیان  و سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

 

 

هدف ما از پرداخت اشتراک، فقط تامین هزینه های سرور نگهدارنده ی سایته و قصد درآمد نداریم.

(درصورت رسیدن به درآمد مازاد، به ساخت و تجهیز مدارس و اشتغال جوانان کمک خواهد شد)

 

در این پست از سایت غنی فایل، دانلود گزارش کارورزی 2 دو رشته زیست شناسی در کارورزی دانشگاه فرهنگیان را برای شما قرار داده ایم.

در این نمونه کامل از گزارش کارورزی دو  دانلود خواهید گرفت.

در ادامه توضیحات تکمیلی دانلود گزارش کارورزی 2 دو رشته زیست شناسی در کارورزی دانشگاه فرهنگیان را مشاهده می نمایید.

تعداد صفحات: 57 صفحه.

فذمت فایل: PDF پی دی اف.

موضوع: دانلود گزارش کارورزی 2 دو رشته زیست شناسی در کارورزی دانشگاه فرهنگیان

 

فهرست مطالب


چکیده:...................................................................................... 5
مقدمه: ........................................................................................................................ 5
اهداف اصلی: ................................................................................................................. 6
اهداف فرعی: ................................................................................................................. 6
مفاهیم کلیدی: .............................................................................................................. 6
تعاریف: ....................................................................................................................... 7
عنوان محوری 1- رفع بدفهمی در دانش آموزان در مفهوم تعریق و تعرق: ........................................... 7
مقدمه: ........................................................................................................................ 7
شرح مسئله: ................................................................................................................. 8
گام های اجرایی: .......................................................................................................... 11
بازخورد ها: ............................................................................................................ 11-12
جدول طراحی فعالیت:........................................................................................... 12
نتیجه گیری: ............................................................................................................... 11
عنوان محوری 2-یادگیری مشارکتی در مفهوم تغییر فیزیکی و شیمیایی: ......................................... 11
مقدمه: ...................................................................................................................... 11
شرح مسئله: ............................................................................................................... 15
گام های اجرایی: .......................................................................................................... 18
بازخورد ها: ................................................................................................................. 11
جدول طراحی فعالیت: .................................................................................................... 11
نتیجه گیری: ............................................................................................................... 22
عنوان محوری 3- رفع بی انضباطی در دانش آموز:
مقدمه: ...................................................................................................................... 21
شرح مسئله: ............................................................................................................... 21
گام های اجرایی: .......................................................................................................... 26
بازخورد ها: ............................................................................................................ 26-27
جدول طراحی فعالیت: .................................................................................................... 27
نتیجه گیری: ............................................................................................................... 28
عنوان محوری 1-رفع عقب ماندگی تحصیلی: .......................................................................... 21
مقدمه: ...................................................................................................................... 21
شرح مسئله: ............................................................................................................... 21
گام های اجرایی: .......................................................................................................... 33
بازخورد ها: ................................................................................................................. 35
جدول طراحی فعالیت: .................................................................................................... 35
نتیجه گیری: ............................................................................................................... 36
عنوان محوری 5–اقدام پژوهی- مرور مباحث: ......................................................................... 36
مقدمه: ...................................................................................................................... 36
شرح مسئله: ............................................................................................................... 37
گام های اجرایی: .......................................................................................................... 12
12- بازخوردها:....................................................... 18
سنجش عملکرد:.................................................................... 11
جدول طراحی فعالیت:................................................................ 51
نتیجه گیری:............................................................................ 52
نتیجه گیری کلی:.......................................................................... 53
53-چکیده
با استعانت از خداوند متعال، همکاری استادان توانمند، همدلی دانش آموزان با کارورز و معلم و نیز مطالعه دقیق در منابع علمی در این پژوهش ها بر آن شدیم تا گامی جهت ارتقای وضعیت محصلان مدارس برداشته باشیم.
در پژوهش اول با شناسایی مشکل دانش آموزان در مبحث تعریق و تعرق، با طراحی گام های لازم، تدابیری اندیشیده شد تا با اجرای این گام ها توسط دانش آموزان، آن ها دیگر در دو مفهوم تعریق و تعرق دچار بدفهمی نشوند.

در پژوهش دوم، کوشیده ایم، یادگیری مشارکتی دانش آموزان را در مبحث تغییرات فیزیکی و شیمیایی افزایش دهیم تا بدین گونه دانش آموزانی با وضعیت تحصیلی ضعیف تر را ارتقا دهیم.

در پژوهش سوم، بی انضباطی دانش آموز را به عوان معضل رفتاری او تلقی کردیم و سپس با همکاری اولیا او و مسئولین مدرسه، با اجرای گام
های لازم، در جهت رفع آن بر آمدیم. در پژوهش چهارم، با کمک گرفتن از هم کلاسی های دانش آموزی که به دلایلی دچار افت تحصیلی شده بود، وضعیت درسی او را بهبود بخشیدیم. در پژوهش پنجم که اقدام پژوهی محسوب می شود، مرور مباحث را مسئله ای در نظر گرفتیم که اکثر دانش آموزان در چگونگی مرور و روش های درست آن، دچار مشکل بودند و سپس با شیوه علمی و مطلوب، آن ها را با روش درست مرور مطالب آشنا کردیم.


فعالیت های یادگیری انجام شده با تفکر و استفاده از منابع مختلف صورت گرفته است و آنها را به کار برده ایم تا مسائل و مشکلات تحصیلی و رفتاری دانش آموزان که در کارورزی تشخیص داده شده بود، حل شود و سعی بر پیدا کردن نقاط مثبت و منفی آنها داشته ایم

تا در صورت مفید بودن، معلمان عزیز نیز از این راه کار ها استفاده کنند و در صورت خنثی بودن در جستجوی پیدا کردن روشی دیگر برای حل مسئله موجود برآمده ایم تا تجربیات خود را به نسل آینده انتقال دهیم تا شاهد موفقیت بیشتر معلمان در راستای بهبود هر چه بیشتر وضعیت تحصیلی و رفتاری دانش آموزان در امر تحصیل باشیم.
 

مقدمه


فعالیت های یادگیری، فرصت هایی برای کسب تجربیات مستقیم، ارزیابی و بازاندیشی درباره یادگیری است. انواع فعالیت های یادگیری که می توان به آن اشاره کرد، عبارتند از: درگیری تحصیلی، مرور مباحث، سنجش آموخته ها، یادگیری مشارکتی، مهارت های تفکر، طراحی تکلیف، رفع بدفهمی، رفع عقب ماندگی تحصیلی، و ارزشیابی از آموخته های دانش آموزان. در طراحی، اجرا و ارزیابی فعالیت های یادگیری این نکته مهم است که دانشجویان کاروزی با این حقیقت روبرو شوند که بسیاری از مسائل تعلیم و تربیت، پیچیده و به هم پیوسته و وابسته به زمینه اند.

از این رو فرصت های یادگیری تدارک دیده شده در کارورزی 2 ،به دنبال آن است تا دانشجویان را در معرض دانش کاربردی که ترکیبی از انواع مختلف دانش بیانی، رویه ای، موقعیتی و فراشناختی است، قرار دهد.

این فرایند از مشاهده تاملی آغاز و به درس پژوهی در سطح مدرسه و کلاس درس جهت کسب مهارت های یادگیری مادام العمر و قرار گرفتن در چرخه توسعه حرفه ای مداوم ختم می شود. مطالعه مسائل آموزشی  تربیتی در سطح کلاس درس و مدرسه، زمینه ساز عمل مستقل حرفه ای معتبر و کسب تجربیات دست اول است.

فرصت های یادگیری تدارک دیده شده باید امکان تلفیق نظر و عمل تربیتی را در موقعیت های واقعی ، برای یافتن راه حل های قابل دفاع )با پشتوانه نظری و پژوهشی( جهت پاسخ به مسئله های آموزشی و تربیتی تدارک ببیند .
اهداف اصلی
-1 درگیر شدن دانشجویان کارورز در فعالیت های یادگیری انتخاب شده
-2 مشاهده مسائل مختلف آموزشی، از ابعاد مختلف و زوایای گوناگون توسط دانشجویان کارورز
-3 فراهم آوردن فرصت به تجربه گذاشتن آموخته ها و گفت و گو برای تعدیل ،تعمیق تجربیات و توسعه ی
شایستگی های حرفه ای دانشجویان کارورز
-1 ملزم شدن به تدوین برنامه، مشخص کردن نحوه اجرای فعالیت و نیز ارزیابی برای انجام هر فعالیت یادگیری،
در تمرین معلمی
اهداف فرعی
-1 یافتن علت موفقیت و یا عدم موفقیت با بازاندیشی درباره فعالیت یادگیری و در صورت نیاز تجدید تدوین، اجرا
و ارزیابی برنامه توسط دانشجویان کارورز
-2 توانایی پشتیبانی تصمیمات اتخاذ شده دانشجویان کارورز، در موقعیت های تربیتی  آموزشی با درک مبانی
نظری و ارائه شواهدی از پژوهش ها  یافته های علمی
-3 نشان دادن چگونگی برخورداری تصمیمات در برنامه ریزی ، اجرا و ارزیابی از پشتوانه نظری، برای حمایت از
یادگیری دانش آموزان در برنامه کارورزی
مفاهیم کلیدی

----

.

موضوع: دانلود گزارش کارورزی 2 دو  رشته زیست شناسی کارورزی دانشگاه فرهنگیان.

-------------

با عضویت در یاس سل، فایل های خود را بفروشید و کسب درآمد کنید