جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
پنجشنبه 28 تیر 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم :خرید هم بصورت تکی هم بصورت اشتراک ویژه قابل انجام است. برای گزارش کارورزی یک 1 رشته آموزش ابتدایی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان. گزارش پایانی کارورزی 1 یک   و سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

 

 

هدف ما از پرداخت اشتراک، فقط تامین هزینه های سرور نگهدارنده ی سایته و قصد درآمد نداریم.

(درصورت رسیدن به درآمد مازاد، به ساخت و تجهیز مدارس و اشتغال جوانان کمک خواهد شد)

 

در این پست از سایت غنی فایل، دانلود گزارش کارورزی یک1 داییبتآموزش ا  را برای شما قرار داده ایم.

در این پست نمونه کامل از  نمونه گزارش کارورزی 1 یک رشته  اموزش ابتدایی علوم تربیتی را دانلود خواهید گرفت.

در ادامه توضیحات تکمیلی دانلود نمونه گزارش کارورزی و کارآموزی یک 1  در کارورزی دانشگاه فرهنگیان   را مشاهده می نمایید.

تعداد صفحات: 64 شصت و چهار صفحه.

فرمت فایل: pdf و پی دی اف.

 

در فایل دانلودی همه چیز مرتب است. فقط در انتقال به اینجا مقداری در هم شده است
 

:زمان انجام کارورزی:  پاییز 1401

 

تشکر و قدردانی ....................................... 6
مقدمه ........................................ ..................... 7
فصل اول : گزارش فیزیکی
موقعیت مکانی ....................................... ..... 8
ساختار فیزیکی مدرسه ............................................................ 9
ساختار فیزیکی کلاس ......................................... . 12
فصل دوم : ساختار مدرسه
نمودار ساختاری مدرسه ............................................. . 13
کارکنان وعوامل اجرایی مدرسه ......................................... . 14
فصل سوم : ساختار کلاس
نقش معلم ............................................................ . 18
نقش دانش آموزان ................................................. ..... . 18
فصل چهارم : گزارش عاطفی
رابطه دانش آموزان با یکدیگر ............................................ . 19
رابطه متقابل معلم و دانش آموزان ........................................ 19
رابطه متقابل مدیر و سایر کارکنان و معلمان .................................. . 20
رابطه مدرسه با اولیا .................................... ................... . 21
فصل پنجم : عملکرد معلم
مدیریت کلاس ......................................................... ........... . 22
طرح درس نویسی ............................................... ........... . 2
تدریس . 25
تبیین ارزشهای اجتماعی برای دانش آموزان .............................. . 25
توجه به تفاوت های فردی و یادگیری ........................................... 27
ارزشیابی ................................................ . 28
فصل شش م: گزارش روزانه
روز اول ............................................. .. ....... 30
روز دوم ............................................... .......... 35
روز سوم ................................... ......... 42
روز چهارم ............... ................... .......... 47
روزپنجم ...................... .............. 51
روز ششم ..................... .... .......... 52
روز هفتم ............... .... .......... 55
روز هشتم ................................................ 59
راه کار برای ارتقای کیفیت آموزش ................. . 62
نتیجه کلی .................................... ........... . 63
منابع .........

 

مقدم ه


به نام خدا
برنامه کارورزی، فرصت به کار گرفتن آموخته ها و تعمیق تجربیات و توسعه ی شایستگی های حرفه ای را فراهم می کند.

به عبارتی دانشجو معلم در برنامه ی کاروزی فرصتی به دست می آورد تا آموخته های نظری خود را به طور عملی به کار گیرد.

نتیجه ی نهایی این الگو در پایان دوره ی آموزشی، معلمان مستقل و خودکار است که قادرند به صورت مداوم در مورد خود و فعالیت های خود به باز اندیشی و تفکر بپردازندکه این خود منجر به رشد و پیشرفت پایدار حرفه ای معلم می شود.
برنامه کارورزی تربیت معل م سابق، به گستردگی و پویایی کارورزی فعلی دانشگاه فرهنگیان نبوده است و تنها به مطالعه ی سطحی از مسائل عاطفی و فیزیکی و آموزشی بسنده می شد و فرآیند مسئله شناسی و پژوهش روایتی که به عنوان جزء جدایی ناپذیر و عامل پویایی برنامه ی کاروزی جدید است، انجام نمی گرفت .
در کارورزی قبلی دید دانشجو معلم نسبت به مسائل، سطحی و گذرا بود در حالی که در کارورزی جدید با دیدی گسترده و با هدف مشاهده ی دقیق و تأملی، مسائل را بررسی و آن را در قالب مسئله شناسی و پژوهش روایتی بیان می کند.
در کارورزی پویای جدید، دانشجو معلم باید در فرآیند آموزش و پرورش به عنوان عامل فکور یا کدگذار فکور ظاهر شود، معلم فکور یا اندیشه ورز دارای خصوصیاتی است که تفکر در حین عمل را به عنوان یک هنجار حرفه ای پذیرفته است،

چنین معلمی همواره رفتارش را بر اساس مشاهده و درک موقعیت ها و واکنش یادگیرندکان تنظیم می ک ند و دانش خود را توسعه می دهد و یادگیری او محور اصلی عملکرد فکورانه است.
*********************
فصل اول
موقعیت مکانی مدرسه
آدرس : ارومیه . بلوار ولیعصر . کوی نه . دبستان عصر انقلاب پسران
کد پستی : 5717814758
شماره تماس : 32775501
تحلیل موقعیت مدرسه : دبستان در ناحیه مسکونی احداث شده است و به دور از مراکز شلوغ مانند بازار و کشتارگاه ها و ... است و از این رو هنگام ایام و ذهاب دانش اموزان کمتر شاهد ترافیک هستیم .

همچنین دور بودن از مراکز خرید و ورزشگاه و ... باعث شده تا کمتر شاهد آلودگی صوتی باشیم .
در جنب دبستان دو مدرسه دیگر قرار دارند که هنگام ورزش در حیاط آنها تا حدی سر و صدا در جریان تدریس و اداره کلاس اختلال ایجاد میکند .
راه کار : تغیر پنجره کلاس ها از آلمینیوم به پنجره های پی وی سی که تا حدودی از انتقال صوت جلوگیری
میکنند . و در حفظ گرما کلاس نیز موثر تر هستند
*************************
فصل سوم
ساختار کلاس


در کلاس درس معلم در نقش یاددهنده و دانش آموز در نقش یادگیرنده قرار دارد.

همکاری صحیح معلم و دانش آموز باعث تحول علمی در دانش آموز شده و به آسانی پله های رشد را می پیماید .

بارزترین تفاوت میان سب کهاى کلاس درس طى سى سال گذشته، تفاوت میان کلاس درس ' باز ' و ' سنتی ' بوده است. اگرچه کلاس درس باز اشکال مختلفى به خود م ىگیرد؛ اما بهطور کلى داراى ساختار قابل انعطافتر، محدودی تهاى کمتر بر عملکرد دان شآموز و توجه بیشتر به فردیت وى م ىباشد .
شرح وظایف مربی و متربی را در زیر مشاهده میکنیم :

موضوع: گزارش کارورزی یک 1 رشته آموزش ابتدایی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان. گزارش پایانی کارورزی 1 یک.
*********************************
تبیین ارزشهای اجتماعی


مدرسه از مهم ترین نهادهاى اجتماعى، تربیتى و آموزشى و اصلى ترین رکن تعلیم و تربیت است که به منظور تربیت صحیح دانش آموزان در ابعاد دینى، اخلاقى، علمى، آموزشى، اجتماعى و کشف استعدادها و هدایت رشد

متوازن روحى و معنوى و جسمانى آنان براساس اهداف مصوب دوره هاى تحصیلى و برابر ضوابط و دستورالعمل هاى وزارت آموزش و پرورش تأسیس و اداره مى شود. انتقال ارزش هاى اساسى جامعه در کانون
اصلى توجه نظام آموزشى قرار دارد، به گونه اى که مدرسه دانش آموزان را متعهد مى سازد ارزش هاى جامعه را درونى سازند .
در مدارس، آموزش ارزش ها در لابه لاى دروس گوناگون صورت مى گیرد و کارایى تعلیم ارزش ها در هر درس، به میزان درک معلم از اهداف موردنظر در آن درس بستگى دارد. معلم با شناخت امکانات، به تجهیز محیط اموزشى مى پردازد

و با شناخت علایق و توانایى شاگردان، آنان را در جهت صحیح یادگیرى هدایت مى کند؛ چراکه موفقیت در مدارس مستلزم آن است که معلمان عقاید دیگران را بپذیرند.

نظام آموزش و پرورش از طری ق روش هایى که در امر تدریس به کار مى گیرد ارزش ها و برداشت هاى خاصى را در ذهن دانش آموزان جاى
مى دهد و در روند تبیین ارزش ها، همسالان از طریق کنش متقابل، نقش مهمى ایفا مى کنند، به گونه اى که
نظام هاى آموزشى در دنیا تلاش مى کنند از توانایى هاى منابع انسانى خود سود ببرد.
جلساتی که با معلم سر کلاس بودم بیشتر بحث درسی و علمی بود و حرفی از ارزش ها به میان نیامد . بیشتر تربیت دانش آموزان شامل همان حفظ نظم کلاس و حفظ حریم خصوصی و عدم ایجاد مزاحمت برای همکلاسی ها و ... می شد .
توصیه من این است که در کلاس با آوردن مثا
********************
جلسه هشتم کارورزی
ارتباط با اولیا – خوانواده و جامع ه
در جلسه هشتم آنچنان بحث تعامل و ارتباط با خانواده مطرح نبود و طبق روال جلسات قبل ساعت 8 به مدرسه رفته و 12
به خوابگاه برگشتیم . اما میخواهم چند مورد از مواردی که در رابطه با موضوع امروز کارورزی هستند و در جلسات قبل اتفاق
افتاده اند را ذکر کنم .
معلم جلسه سوم کارورزی بود که دعوت نامه هایی به همه دانش آموزان داد تا اولیا آنها جهت جلسه با معلم به مدرسه بیایند
و در برگه هایی که آقای جلیلی برا طرح کردن در جلسه آماده کردن بودند به مواردی از جمله بهداشت . فضای مجازی .
دوست یابی دانش آموزان . صبحانه خوردن . زود خوابیدن و ... اشاره شده بود . چون جلسه روز دوشنبه بود در جریان کم و
کیف جلسه نبودم .
یکشنبه ها زیاد بحث های اجتماعی نداشتیم و بیشتر در تدریس ریاضی و علوم خلاصه میشد . فقط برای در جریان قرار دادن
اولیا از وضعیت دانش آموزان به آنها گفته میشد که برگه های امتحانی توسط اولیا امضا و برگردانده شوند .
در جلسه هفتم کارورزی به 7 نفر از دانش آموزان کم کار کلاس دعوت نامه داده شد تا اولیا آنها به کلاس بیایند .
در مورد روابط اجتماعی فقط شاهد سلام و احوال پرسی و نظم ترتیب کلاس بودم تا موارد و آموزش های دیگر .
ارتباط با اولیا
اهمیت ارتباط مدرسه و اولیای دانش آموزان

----

موضوع: گزارش کارورزی یک 1 رشته آموزش ابتدایی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان. گزارش پایانی کارورزی 1 یک.

-------------