جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
شنبه 30 تیر 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم : برای دانلود طرح درس تلفیقی موازی چندپایه ساختن گرایی با موضوع شهر و روستا پایه های سوم و چهارم -پایه چهارم: زندگی در شهر و روستا     -پایه سوم: خانه‌ها با هم تفاوت دارند   و سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

در این پست،  طرح درس تلفیقی موازی چندپایه ساختن گرایی با موضوع شهر و روستا پایه های سوم و چهارم -پایه چهارم: زندگی در شهر و روستا     -پایه سوم: خانه‌ها با هم تفاوت دارند    را برای شما قرار داده ایم.

این طرح درس دو پایه  در قالب فایل ورد و قابل ویرایش می باشد.

این طرح درس چند پایه تلفیقی موازی   مپایه چهارم: زندگی در شهر و روستا     -پایه سوم: خانه‌ها با هم تفاوت دارند  می باشد

در ادامه توضیحات تکمیلی ططرح درس تلفیقی موازی چندپایه ساختن گرایی با موضوع شهر و روستا پایه های سوم و چهارم را مشاهده می نمایید.

تعداد صفحات: 5 صفحه.

فرمت فایل: ورد word و قابل ویرایش.

موضوع: طرح درس تلفیقی موازی چندپایه ساختن گرایی با موضوع شهر و روستا پایه های سوم و چهارم . .

مشخصات طرح درس    نام معلم:                              تعداددانش آموزان:            تاریخ:
موضوع: شهر و روستا                 پایه: سوم و چهارم           طرح درس تلفیقی  موازی چندپایه ساختن گرایی
درس اجتماعی
45دقیقه    پایه چهارم:
زندگی در شهر و روستا
    پایه سوم:
خانه‌ها با هم تفاوت دارند

هدف کلی    دانش آموزان با فرق بین شهر و روستا  آشنا شوند
اهداف جزئی    1.      دانش آموزان با ساختن خانه در شهر و روستا آشنا شوند.
2.      دانش آموزان  با فرق زندگی در شهر و روستا آشنا شوند.
3.      دانش آموزان با تفاوت ساخت خانه در شهر و روستا  آشنا شوند.
4.      دانش آموزان با شغلهای مختلف در شهر و روستا آشنایی پیدا کنند.
5.     به اهمیت محصولات کشاورزی روستایی آشنا شوند.
6.    دانش آموزان با شکل انواع خانه‌ها در شهر و روستا آشنا شوند.
7.    دانش آموزان با مشکلات زندگی شهرنشینی آشنا شوند.
8.    دانش آموز انواع شغل ها در شهر و روستا را بشناسد.
9.    دانش‌آموز با نوع زندگی در شهر و روستا آشنا شود.
10.    دانش‌آموزان با زندگی عشایری و دلایل کوچ کردن آنها می‌شوند.
    هدف اختصاصی چهارم    پرجمعیت ترین شهرهای ایران را بشناسند.
نحوه اداره شهر و روستا را یادبگیرند.
اهداف رفتاری    حیطه شناختی:

طرح درس تلفیقی موازی چندپایه ساختن گرایی با موضوع شهر و روستا پایه های سوم و چهارم -پایه چهارم: زندگی در شهر و روستا 	-پایه سوم: خانه‌ها با هم تفاوت دارند
1.    معنی واژه جمعیت را بیان کند. (دانش-حیطه شناختی)
2.    فرق بین زندگی شهرنشینی و روستا نشینی را بیان کند. (درک و فهم-حیطه شناختی)
3.    در مورد محصولات کشاورزی توضیح دهد. (کاربرد-حیطه شناختی)
4.    -دلایل مشکلات زندگی شهرنشینی را بیان می کند.(تجزیه و تحلیل -حیطه شناختی)
5.    ارتباط بین زندگی شهرنشینان و روستانشینان را بیان می کند.(ترکیب -حیطه شناختی)
6.    مثال های تازه برای انواع شغلهای شهری و روستایی را بیان می کند. (ارزشیابی -حیطه شناختی)
حیطه عاطفی
1.    با دقت به فعالیت های کلاس توجه می کند.(توجه کردن)
2.    به همراه دوستان خود از فعالیت های کلاس لذت می برد.(پاسخ دادن)
3.    خویش را در قبال پیشرفت و یادگیری متعهد می داند.(ارزش گذاری)
4.    اهمیت ساخت خانه های متفاوت در شهر و روستا را بداند.(سازماندهی ارزشها
5.    در فعالیت های گروهی با علاقه و عملی همکاری می کند.(تبلور ارزشها در شخصیت)
حیطه روانی حرکتی
1.    دانش آموز بتواند یک گزارش از فعالیتهای خود در کلاس ارائه دهد.(تقلید)
2.    بتواند به تنهایی در مورد فرق خانه‌های روستایی و شهری توضیح دهد.(اجرای مستقل)
3.    بتواند با دقت همه شغلهای روستایی و شهری را  توضیح دهد.(دقت)
4.    بتواند بدون خطا  و با مهارت و سرعت یک گزارش کامل از درسی که یادگرفته‌است به کلاس ارائه دهد.(عادی شدن عمل)
روش تدریس    ایفای نقش-ساختن گرایی
وسایل  و رسانه    کامپیوتر- در صورت وجود دستگاه دیتا پرژکتور- کتاب-تصاویر مربوط به شهر و روستا
چینش کلاس    به صورت گروهی
آزمون ورودی    سوالاتی را از دانش آموزان می پرسیم تا جواب دهند.
چند نوع شغل را نام ببرید.
چند نوع محصول کشاورزی را بیان کنید.

 

-------------

 

با عضویت در یاس سل، فایل های خود را بفروشید و کسب درآمد کنید