جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
شنبه 30 تیر 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم : برای دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین پرخاشگری والدین و افسردگی کودکان پایه پنجم ابتدایی شهرستان ابهر .. سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

 

 

در این پست از سایت غنی فایل پایان نامه بررسی رابطه بین پرخاشگری والدین و افسردگی کودکان را برای شما قرار داده ایم.

این تحقیق که درمورد تاثیر پرخاشگری والدین بر افسردگی کودکان  هست ، در قالب فایل ورد word و قابل ویرایش اماده خرید و دانلود می باشد.

در ادامه توضیحات تکمیلی این پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی را مشاهده می نمایید.

تعداد صفحات: 113 صفحه.

فرمت فایل: word ورد و قابل ویرایش.

 

موضوع: پایان نامه بررسی رابطه بین پرخاشگری والدین و افسردگی کودکان پایه پنجم ابتدایی شهرستان ابهر .

برای دانلود فهرست این تحقیق که درباره تاثیر پذیری افسردگی کودکان از پرخاشگری ولدین   هست بر روی لینک زیر کلیک کنید

 

 

تکه ای از اواخر و اواسط این تحقیق. در فایل دانلودی همه چیز مرتب است.

همانطور كه جدول 3-4 نشان مي دهد چون tبدست آمده 671/4 از tجدول 676/2 با درجه آزادي 68 بزرگتر است، پس مي توان گفت كه فرضيه تحقيق مورد تائيد قرار گرفته است و سطح معني داري آن برابر 05/0 > p  است. نتيجه اينكه پرخاشگري در بين والدين داراي كودكان افسرده بيشتر از والدين داراي كودكان عادي است.
همانطور كه مشاهده مي گردد جهت آزمون فرضيه سوم و مقايسه افسردگي در بين كودكان عادي و پرخاشگر از روش آماري tمتغير مستقل استفاده گرديده كه نتايج آن در جدول 4-4 آورده شده است.

جدول 4-4: مقايسه افسردگي در بين كودكان عادي و پرخاشگر

آزمودنيها    تعداد    ميانگين    tبدست آمده    tجدول    سطح معني داري
كودكان افسرده    35    62/31    671/5    676/2    05/0
كودكان عادي    35    61/18            

همانطور كه جدول 4-4 نشان مي دهد چون tبدست آمده 671/5 از tجدول 676/2  بزرگتر است، پس مي توان گفت كه فرضيه تحقيق مورد تائيد قرار گرفته است و سطح معني داري آن برابر 05/0 > p است. نتيجه اينكه بين كودكان عادي و پرخاشگري از لحاظ افسردگي تفاوت وجود دارد كودكان پرخاشگر بيشتر در معرض افسردگي هستند.


فصل پنجم


بحث و نتيجه گيري

بحث و نتيجه گيري:
همانطور كه مي دانيم پرخاشگري يك حالت تهاجمي است كه ممكن است مشكلات و مسائل خاص خود را به همراه داشته باشد كه عوامل ايجاد كننده اين روحيه ستيزه جويي مي توانند آنها را در حد بالا يا پايين نشان دهند كه گاهي اوقات والدين از اين روحيه كودكان خود ناراحت و نگران هستند و اگر نتوانند در مراحل خاص خود آن را كنترل كنند.

ممكن است كه باعث يكدفعه سركوبي اين عوامل شده و به يك باره رفتار به رفتاري بي تفاوت و گشه گير و برعكس آن مشخص شود كه در تحقيق حاضر به بررسي رابطه بين افسردگي و پرخاشگري در بين كودكان مقطع پنجم ابتدايي شهرستان ابهر پرداخته كه فرضيه عنوان شده عبارتند از اينكه بين افسردگي و پرخاشگري رابطه معني داري وجود دارد

كه جامعه آماري عنوان شده عبارتند از دانش آموزان مقطع پنجم ابتدايي كه طبق آمار تقريبي بدست آمده برابر 1350 نفر است كه 70 نفر به عنوان نمونه انتخاب گرديده كه روش نمونه گيري به صورت طبقه اي بوده است و جهت آزمون فرضيه ها از پرسشنامه پرخاشگري و افسردگي استفاده كرده و طبق اخذ نمرات خام آزمودنيها قرار دادن آنها در دو گروه xوy از روش آماري ضريب هم بستگي پيرسون استفاده گرديده

كه نتايج بدست آمده حاكي از آن است كه بين افسردگي و پرخاشگري رابطه معني داري وجود دارد و سطح معني داري آن برابر 05/0 > p است كه تحقيق حاضر با تحقيق بهرام نژاد در سال 1370 طي عنوان مقايسه افسردگي در بين كودكان زودرنج و عادي مقطع اول دبيرستان شهرستان نطنز كه نتايج بدست آمده حاكي از آن است كه افسردگي مي تواند در كودكان زودرنج بيشتر خود را نشان دهد.
و همين طور تحقيق منصوري در سال 1369 طي عنوان بررسي رابطه بين پرخاشگري و حالتهاي عصبي در بين كودكان مقطع پنجم ابتدايي در بين دانش آموزان شهرستان نوشهر كه نتايج بدست آمده حاكي از آن است كه بين پرخاشگري و حالتهاي عصبي آنها رابطه وجود دارد.
پيشنهادات :  

1-    استفاده از مطالب و منابع معتبر در رابطه با تحقيق
2-    استفاده از مطالب اينترنتي
3-    بالا بردن روحيه همكاري در بين آزمودنيها
4-    ارائه تحقيقات بهتر و مقايسه آن با تحقيقات گذشته
5-    استفاده از پرسشنامه هاي قابل دسترس


محدوديت:

1-    عدم استفاده از مطالب و منابع معتبر در رابطه با تحقيق حاضر
2-    محدوديت زماني جهت ارائه تحقيق بهتر
3-    عدم همكاري آزمودنيها در اجراي تست
4-    محدود بودن آزمودنيها به يك مقطع سني
5-    عدم استفاده از مطالب اينترنتي

 

 

موضوع:  پایان نامه بررسی رابطه بین پرخاشگری والدین و افسردگی کودکان پایه پنجم ابتدایی شهرستان ابهر.

 پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی   پرداخته است.

-------------

با عضویت در یاس سل، فایل های خود را بفروشید و کسب درآمد کنید