جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
شنبه 30 تیر 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم : برای  دانلود گزارش کارآموزی در نمایندگی پارس خودرو   و سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

خرید هم بصورت تکی هم اشتراک ویژه امکان پذیر است. در این پست از سایت غنی فایل،دانلود گزارش کارآموزی در نمایندگی پارس خودرو را برای شما قرار داده ایم. این گزارش کارآموزی در قابل فایل ورد و قابل ویرایش آماده خربد و دانلود می باشد.

در ادامه توضیحات تکمیلی دانلود گزارش کارورزی در نمایندگی پارس خودرو را مشاهده می نمایید.

تعداد صفحات: 56 صفحه.

فرمت فایل: ورد  و word قابل ویرایش.

موضوع: دانلود گزارش کارآموزی در نمایندگی پارس خودرو.

تکه ای از این گزارش کاراموزی را مشاهده می نمایید.

فهرست مطالب
عنوان                                        صفحه
سيستم جرقه                                     1
پمپهاي سوخت                                5
وقتي كه توانايي موتور كم است                        10
پمپ سوخت الكتريكي                            14
پيچ كاربراتور                                    19
ترموستات                                    22
تعمير سوپاپ و سر سيلندر                            26
چرخ دنده هاي جلو موتور و تنظيم آنها                    31
تعمير شاتون ، ميل لنگ و ياتاقان                        39
كليات مربوط به ميل لنگ                            48
جوشكاري ميل لنگ هاي شكسته                        59


 ـ تعمير سوپاپ وسر سيلندر موتور
1 ـ عيب هاي سوپاپ
هر گاه سرسيلندر موتوري بمنظور كربن گيري يا بعلت كاهش كمپرس سيلندر ها (در اثر نفوذ كمپرس ازا طراف رينگ هاي پيستون و يا سيت سوپاپ ها )پياده شده باشد. بايستي كليه اجزا تشكيل دهنده سوپاپ وسر سيلندر آزمايش شود .
1 ـ چسبيدن سوپاپ ، بدليل جمع شدن كربن روي ساقه سوپاپ ،سائيدگي گايد سوپاپ ،تاب برداشتن ساقه سوپاپ ،نرسيدن روغن به ساقه سوپاپ ،سرد كار كردن موتور يا داغ شدن سوپاپ بوجود آيد .
2 ـ سوختگي سوپاپ ،بدليل مختلفي از قبيل چسبيدن سوپاپ ،تغيير شكل سيت سوپاپ ، كمي خلاصي ساقه سوپاپ با انگشتي سوپاپ ( ميزان نبودن فيلر سوپاپ ها ) . كج شدن يا ضعيف شدن فنر سوپاپ ، جوش آوردن موتور ، منظم نبودن انژكتورها (مخلوط ضعيف) آب بندي نبودن سوپاپ ها، زيادي بار موتور ، زياد شدن طول ساقه سوپاپ به علت جوش آوردن موتور يا قوي بودن فنر سوپاپ باشد .
3 ـ شكستگي سوپاپ، احتمالا در اثر داغ شدن موتور ، زياد بودن خلاصي ساقه سوپاپ با انگشتي سوپاپ ( ميزان فيلر سوپاپ)، هم مركز نبودن ساقه با سيت سوپاپ.
4 ـ سائيدگي نشيمن سوپاپ ، ممكن است در اثر عواملي مانند زيادي خلاصي ساقه سوپاپ با انگشتي سوپاپ ،تميز نبودن نشيمن سوپاپ و همچنين كليه علت هايي كه سبب سوختن سوپاپ مي شود نيز سبب سائيدگي نشيمن سوپاپ گردد.
5 ـ سائيدگي سيت سوپاپ ،در اثر سائيدگي سيت سوپاپ خلاصي بين ساقه سوپاپ و انگشتي كم شده تا جائي كه سوپاپ كاملا در سيت خود ننشسته وباعث سوختن آن مي گردد .
6 ـ تشكيل رسوبات روي سوپاپ بعلت وجود مواد صمغي در سوخت ، روي سوپاپ هوا جمع مي شود ،رسوبات كربن نيز بعلت نا ميزان بودن انژكتور(مخلوط غني ) يا عبور روغن از طرف گايد سوپاپ ايجاد ميگردد. معيوب بودن سيستم سوخت رساني ،كمي كمپرسي سيلندر،سرد كار كردن موتور نيز سبب تشكيل رسوبات كربن روي سوپاپ دود ميگيرد.
   10-كج گيري ميل لنگ
پس از بازديد ثابت ها و متحرك هاي ميل لنگ و اندازه گيري آنها ، لازمست كه قبل از سنگ زدن ميل لنگ را آزمايش نموده و نسبت به كج گيري آن اقدام نمود . ميزان كجي را بوسيله دستگاه مخصوص كج گيري مشخص مي كنند .

بدين معني كه ميل لنگ را روي دو پايه جناغي قرار داده و با چرخانيدن ميل لنگ روي دو ثابت انتهائي ، مقدار كجي آنرا از روي انحراف عقربه ميكرومتر ساعتي مشخص مي كنند .

اگر ميزان كجي ميل لنگ 003/0 ـ 004/0 اينچ ( 075/0 ـ 1/0 ميليمتر )باشد احتياج به كج گيري نبوده و در موقع سنگ زدن گرفته      مي شود . در صورتي كه ميزان كجي بيش از  004/0 اينچ ( 1/0 ميليمتر ) باشد . مي توان بوسيله پرس هيدرو ليكي كه روي دستگاه سوار است مقدار كجي را  اصلاح نمود . موقعي كه مقدار كجي ميل لنگ بيش از 030/0 اينچ ( 75/0 ميليمتر ) باشد بايد ثابت هاي مجاور را بوسيله جناغي هائي از سمت بالا و پائين بست .
هم چنين در كارگاه ميل لنگ تراشي ، ميتوان با بستن ميل لنگ به سه نظام هاي سمت چپ و راست دستگاه و با استفاده از ميكرومتر ساعتي كه روي پايه مخصوصي سوار است ، مقدار كجي را مشخص نمود . سپس بوسيله دستگاه پرس معمولي ، كجي ميل لنگ را از بين برد .
لازم بتذكر است كه عمل كج گيري فقط در ميل لنگ هائي  ميتوان انجام داد كه از فولاد بوده و بطريق آهنگري ساخته شده است .

در صورتيكه ميل لنگ از چدن ريخته شده باشد ، عمل كج گيري مقدور نيست .ضمناً كجي و خميدگي ميل لنگ ، اغلب در موتورهائي پيش ميآيد كه در ساختمان ميل لنگ آنها بين دو لنگ متحرك ، ياتاقان ثابت قرار نگرفته باشد .


11 ـ سنگ زدن ميل لنگ  


 پس از شستشوي ميل لنگ و اندازه گيري قطر ثابت ها و متحرك ها ، ميزان سا ئيدگي و هم چنين تعداد دفعاتي را كه ميل لنگ قبلاً سنگ خورده است ( مثلاً تعمير اول يا دوم يا …) مشخص مي كنند . حالا بايستي تصميم گرفته شود كه تا چه اندازه ثابت ها و متحرك ها سنگ زده شود .
سپس ميل لنگ را بوسيله دو سه نظام به دستگاه ميل لنگ تراش مي بندند .

بطوريكه نيمي از ضخامت فلنج ميل لنگ بوسيله سه نظام گرفته شود و سر ميل لنگ نيز همين طور در ابتداي فك هاي سه نظام بسته شود .
براي سنتر كردن ميل لنگ بايد ابتداء از متحرك ها شروع نمود . زيرا اگر اول ثابت ها سنگ زده شود . پس از سنگ زدن متحرك ها و تمام شدن كار ، ثابت هاي ميل لنگ خارج از مركز خواهد بود .
پس از بستن ميل لنگ بر روي فك هاي سه نظام ، فك ها را كاملاً سفت ننموده و ابتداء پايه جناغي  را در زير يكي از متحرك ها ( معمولاً نزديك به وسط ميل لنگ ) قرار ميدهند .
با شل نمودن فك هاي سه نظام ، متحرك فوق بايستي كاملاً روي جناغي نشسته باشد .

در اين صورت ميتوان گفت كه ميل لنگ تقريباً سنتر شده است . سپس با استفاده از ميكرومتر ساعتي پايه دار كه بر روي ميز دستگاه قرار گرفته ، عمل سنتر كردن ميل لنگ را بطور دقيق انجام ميدهند .
ميل لنگ روي دستگاه ممكن است چهار حالت زير را داشته باشد :
عقب يا جلو ( خارج از سنتر افقي ) ، بالا يا پائين ( خارج از سنتر عمودي )
براي سنتر كردن افقي ، ساعت پايه دار را روي ميز دستگاه قرار داده و نوك ميله ساعت را با لنگ متحرك تماس ميدهند . عقربه ساعت را روي صفر گذاشته ، با حركت ميل لنگ مقدار انحراف متحرك را مشخص مي كنند .

سپس مقدار انحراف را به دو تقسيم نموده و باندازه نصف رقم انحراف ،در جهت عكس ، سه نظام را بوسيله دسته مربوطه مي چرخانند .

 

دانلود گزارش کارآموزی در نمایندگی پارس خودرو

--------

با عضویت در یاس سل، فایل های خود را بفروشید و کسب درآمد کنید