جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
پنجشنبه 28 تیر 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم : برای دانلود  تحقیق و پایان نامه مقایسه نحوه برخورد با پدیده همجنس بازی در کشورهای مختلف (اروپایی-اسلامی) و سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

 

 

خرید هم بصورت تکی هم بصورت اشتراک ویژه امکان پذیر است. در این پست از سایت غنی فایل،دانلود پایان نامه رشته مطالعات خانواده با موضوع انحراف جنسی و هم جنس بازی  را برای شما قرار داده ایم. این مقاله در قابل فایل ورد و قابل ویرایش آماده خربد و دانلود می باشد.

در ادامه توضیحات تکمیلی   این پایان نامه  در رابطه با همجنس بازی  را مشاهده می نمایید.

تعداد صفحات: 142صفحه.

فرمت فایل: ورد  و word قابل ویرایش.

موضوع: تحقیق و پایان نامه مقایسه نحوه برخورد با پدیده همجنس بازی در کشورهای مختلف (اروپایی-اسلامی).

تکه ای از این تحقیق در رابطه با  همجنس بازی و انحراف جنسی را مشاهده می نمایید.

 

فهرست مطالب


عنوان                                              صفحه
فصل اول: کلیات    1
مقدمه    2
بیان مسئله    4
اهمیت موضوع    5
اهداف تحقیق    6
از لحاظ بعد زمانی    7
از لحاظ بعد مکانی    7
فصل دوم: انحراف جنسی    8
مقدمه    9
تعریف انحراف جنسی    11
تاریخچه انحراف جنسی    13
واژة انحراف جنسی    16
انحراف جنسی از دیدگاه های مختلف
1- انحراف جنسی از نظر روان شناسان
2- انحراف جنسی از نظر زیست شناسان
3- انحراف جنسی از نظر علمای اخلاق
قانون و مقررات اجتماعی انحراف جنسی    17
قضاوت جامعه دربارة انحراف جنسی    18
فصل سوم: انواع انحراف جنسی    21
انواع انحراف جنسی    22
1- استمناء یا خودارضایی
2- بچه بازی
3- همجنس بازی
پیامدهای انحراف جنسی    25
انحراف در پسران    26
انحراف در دختران    27
فصل چهارم: جرم شناسی اختلالات و انحراف جنسی در حوزة خانواده    28
بررسی اختلالات جنسی در اسلام    29
جرم شناسی انحراف جنسی    31
جرم انگاری انحراف جنسی در خانواده    33
تأثیر اختلال انحراف جنسی در خانواده     34
فصل پنجم: همجنس بازی     35
مقدمه    35
تعریف همجنس بازی    36
همجنس بازی چیست    39
همجنس گرایی و تاریخچه آن    40
عوامل همجنس بازی    41
1- عوامل روان شناختی
2- عوامل روانی اجتماعی
3- عوامل زیستی (بیولوژیک)
آثار همجنس گرایی    46
نظر ادیان در مورد همجنس گرایی    48
1- اسلام
2- مسیحیت
3- یهودیت
4- جامعه شناسی
فصل ششم: انواع همجنس بازی    53
1- همجنس بازی در مردان (لواط)
2- همجنس بازی در زنان (مساحقه)
الف- همجنس بازی در مردان (لواط)    54
لواط    57
مقدمه    57
تعریف لواط    60
انحراف جنسی به صورت تمایل مرد به مرد (لواط)    62
محرمات به سبب لواط    64
داستان لواط (قوم لوط) و هم خوابگی لوط با دخترانش    66
مقایسه دو روایت توراتی و قرآنی داستان حضرت لوط (ع)    68
ب- لواط از دیدگاه علم    69
1- لواط از نظر قرآن    70
2- لواط از دیدگاه معصومین    78
3- لواط از دیدگاه فقها    85
4- لواط در کشورهای غربی    90
5- طریق اثبات لواط در دادگاه    94
فصل هفتم: انواع همجنس بازی     98
2- همجنس بازی در زنان (مساحقه)    99
علل همجنس بازی زنان    104
مقدمه    107
تعریف مساحقه (سحق)    108
سحق از دیدگاه علم    109
1- سحق از نظر قرآن    109
2- سحق از نظر معصومین    112
3- سحق از نظر فقها    114
4- اثبات سحق در دادگاه    116
فصل هشتم: همجنس بازی در کشورهای دیگر    118
- همجنس گرایی در اروپا    118
- جنبش های همجنس گرایان    120
- عواقب همجنس گرایی در کشورهای اسلامی    123
- کانادا و همجنس بازان    125
- تصویب قانون ازدواج همجنس بازان در کشورهای الگوی دموکراسی حزب مشارکت    126
- ازدواج قانونی همجنس گرایان در بریتانیا    126
فصل نهم: نتیجه گیری    129
فهرست منابع    133

 

-------------------
بیان مسئله


هم جنس بازی را نوعی ارتباط جنسی بین افراد یک جنس ذکر کرده اند که درهمه مذاهب و دربسیاری ازجوامع لغزش بزرگ به حساب آمده و حتی برای آن عقوبت ها و کیفرهائی را درنظر گرفته اند.
این امر که مقدمات آن حتی ممکن است دردوران کودکی گذارده شده و صورت ناآگاهانه‌ای داشته باشد درسنین تمیز و نوجوانی سبب پیدایش و دامنه دار شدن انحراف شده عوارض سخت و نگران کننده برای افراد پدید می آورد .
درفلسفه احکام و درباب تحریم و نهی از این گونه روابط ناروا یکی این مسأله ذکر شده است که تداوم و بقای نسل براثر شیوع این رفتار به خطر می افتد و رغبت و تمایلی به داشتن خانواده و زندگی درافراد پدید نمی آید.

-------------------
تاریخچه انحراف جنسی


درگذشته قواعد و مقررات مذهبی بر اعمال جنسی حاکم بود و افراد مردم آنچه را که مذهب درباره اعمال جنسی مقرر داشته بود، در مناسبات جنسی خود رعایت می کردند.

البته اصولی که مذهب برای این اعمال تعیین کرده بود بسیار است ولی مهمترین آنها پیروی از قاعده طبیعی درامور جنسی بود. بر طبق این قاعده، یگانه هدف عمل جنسی، تولید نسل تقلی شده بود و هرنوع عمل جنسی که درورای این هدف انجام می گرفت انحراف تلقی می گردید.


می دانیم که انجیل مقرر داشته است: «درتولید و تکثیر نسل کوشش کن» همچنین می‌دانیم که «اونان» به علت اینکه از تولید نسل خودداری می کرد مجازات شد و عمل وی به عنوان اونانیسم» یک انحراف جنسی شناخته شد.
بنابراین هرنوع عمل جنسی که درگذشته به منظور تولید نسل انجام نمی گرفت انحراف شناخته می شد واین اعمال حتی شامل بعضی از عملیات مقدماتی معاشرت های جنسی نیز می شد.
حتی جلوگیری از آبستی و کلیه اعمالی که بدین منظور انجام می گرفت انحراف شناخته می شد و فهرستی که برای انحرافات جنسی تهیه شده بود فهرست بسیار طویلی بود که به غیر از اعمالی که به منظور تولید نسل انجام می گرفت بقیه را انحراف نشان می داد.
به طور کلی حتی اگر عمل جنسی با توجه به جنبه های لذت آور و تلذذ بخشش انجام می‌گرفت یک نوع انحراف جنسی تلقی می شد و دانشمندان علوم دینی آن زمان معتقد بودند

افرادی که به مبانی دینی و اصول ماوراء الطبیعه و متافیزیک اعتقادی ندارند اعمال جنسی را به خاطر لذت آن ها انجام می دهند نه به منظور تولید نسل که هدف طبیعی و واقعی این اعمال است.
بنا به علل مذکور، افرادی دیندار و پارسا شناخته می شوند که عمل جنسی را فقط به منظور تولید نسل انجام می دادند و سعی می کردند هنگام انجام این عمل هرچقدر که ممکن است کمتر لذت جنسی کسب کنند بسیاری از افراد نیز برای این که هنگام عمل مزاجعت کمتر لذت به دست بیاورند به بعضی شیوه های عجیب و قریب
---------------------------
1-    بررسی اختلالات جنسی دراسلام
2-    جرم شناسی انحراف جنسی
3-    جرم انگاری انحراف جنسی درخانواده
4-    تأثیر اختلال وانحراف جنسی در خانواده


بررسی اختلالات و انحرافات جنسی دراسلام
و من آیاته و خلق لکم ازواجاً لتسکنوا الیها وجعل بینکم موده و رحمه ان فی ذلک آیات لقوم یتفکرون .
از آیات و موهبت های پروردگار، برقراری زوجیت درمیان موجودات زنده اعم از انسان، حیوان و نباتات است دراین میان پیوند میان زن و مرد از دو جنس مختلف به عنوان احسن مخلوقات از خصوصیات متمایز و ویژه ای برخودار است

که تنها به ارضای غریزه جنسی و یا توالد و تناسل محدود نمی گرددو یکی از موهبت های خلقت که با گره خوردن عاطفی و روانی زن و مرد درسایه تشکیل خانواده در آیه فوق بدان اشاره شده  .

سکوت و آرامش زوجین درکنار یکدیگر  است این مسأله به قدری درزندگی فردی و شخصی انسان مؤثر گردیده که قرآن کریم آنرا به عنوان یکی از آیات و نشانه های الهی معرفی نموده است

علاوه بر آرامش روحی و روانی زن و مرد که ریشه در باطن و عمق وجود انسان دارد قرآن کریم به نقش ظاهری و اجتماعی «زوجیت»  و تشکیل خانواده اشاره نموده است درآنجا که می فرماید:
هن لباس الکم و انتم لباس لهن
زن ومرد را لباس یکدیگر معرفی کرده است لباسی که معایب و زشتی های ظاهری و جسمی بدن رامی پوشاند و دراجتماع به انسان آبرو و حیثیت اجتماعی می بخشد بدیهی است زمانی زن و شوهر می توانند لباس و پوشاننده معایب یکدیگر باشند

موضوع: تحقیق و پایان نامه مقایسه نحوه برخورد با پدیده همجنس بازی در کشورهای مختلف (اروپایی-اسلامی).

که سکونت و آرامش آنها درسایه زندگی مشترک تأمین و تثبیت شده باشد این مسأله محقق نمی گردد مگر با ارضای نیازهای روانی و جسمی زن و مرد.
حال که بایستی ازدواج و تشکیل خانواده بستر ترقی و تکامل و آرامش زوجین رافراهم آورد به منظور پایبندی، هدفمندی و تکامل زوجین و بارور ساختن این نهال مقدس،

قوانینی ازسوی شارع وضع گردیده که عدم رعایت آنها نه تنها موجب بروز مشکلات اخلاقی و روانی و عدم سکونت و آرامش فرد خواهد بود آنچه در فقه شیعه و عمومات ادله و آیات قرآن کریم و روایات ائمه معصومین درباب رعایت حقوق و تکالیف زن و شوهر بسیار دیده می شود کم نیست.


بنابراین هرگونه مصادیق جنسی نا متعارف و غیرطبیعی که موجب آزار و ضررو زیان جسمی وروحی زن گردد با عمومات قواعد لا ضرر و لاحرج رفع و دفع می گردد.
در قرآن کریم اعمالی که موجب تهییج قرای شهوانی و خروج آن از مسیر عادی شود مورد نهی قرارگرفته و عامل انحطاط برخی جوامع همین امر معرفی شده است.

جرم شناسی انحرافات جنسی


انحرافات جنسی درغالب کشورها جرم تلقی می شود که از آن جمله می توان به بیاستوفیلیا یا خوشایند جنسی با تجاوز به دیگران، فائل شهوتی یا تحریک جنسی با قتل، نکروفیلیا یا تمایل جنسی به جسد انسان اشاره کرد.
جرم انگاری انحرافات جنسی بعضاً مورد توجه قانونگذار کیفری ایران قرار گرفته است این توجه دردو حیطه قابل بحث است:
1-جرم انگاری اعمالی که معمولاً برخاسته از انحراف جنسی نبوده و میل جنسی درمسیر عادی ولی خلاف قانون وشرع هدایت شده است.
2-جرم انگاری اعمالی که معمولاً انحراف جنسی محسوب می شوند: از این افعال می توان به هم جنس بازی زنان و مردان اشاره کرد.
قانون مجازات اسلامی درباب حدود که عیناً برگرفته از متون شرعی است به لواط و مساحقه اشاره کرده است.

تشویق مردم به فساد و فحشاء و اداره کردن مراکز فساد و فحشاء نیز درماده 639 قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است.
ماده 639- افراد زیر به حبس ازیک تا ده سال محکوم می شوند و درمورد بند «الف» علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:
الف-کسی که مرکز فساد و یا فحشاء دایریا اداره کند.
ب-کسی که مردم را به فساد یا فحشاء تشویق نموده یا موجبات آنرا فراهم نماید.
راشد باورهای فرهنگی جامعه درجهت نگرش به عمل ارتکابی و قبیح دانستن آن نیز عاملی درجهت پیشگیری از وقوع جرم است. امروزه چه بسا اعمالی درقانون جرم شناخته شده اند، اما به علت عدم تطابق آن با ارزش ها و باورهای جامعه، بعضی ازمردم نه تنها تخطی ازقانون را زشت ندانسته بلکه آنرا نوعی زندگی به حساب می آورند.
انحرافات جنسی اولاً : درتعارض شدید با ارزش های اخلاقی و دینی جامعه بوده و موجب جریحه دار شدن وجدان عمومی می شود.
ثانیاً: تأثیر سوء برروند طبیعی روابط جنسی درجامعه می گذارد و می‌تواند عاملی درجهت عدم تمایل افراد به ازدواج و تضعیف بنیان

موضوع: تحقیق و پایان نامه مقایسه نحوه برخورد با پدیده همجنس بازی در کشورهای مختلف (اروپایی-اسلامی).
----------------------
عمل قوم لوط الا و ماه الله یحجرمن تلک الحجارة فیها و لکن الخلق یروفه»
«و نازل کردیم برسرآن قوم نابکار سنگ هلاک که آن سنگ ها نشان دار بود».
5-امام صادق (ع) می فرماید:
«نیست بنده ای که ازدنیابرود و کردار قوم لوط را حلال شمرده باشد مگر این که خدا ازآن سنگ، سنگی برای کشتنش می اندازد اما خلق آن را نمی بیند.
کردار زشت قوم لوط تنها لواط نبود بلکه چنان که ازروایات امام باقر(ع) استفاده می‌شود آنها ازبول و غائط تطهیر نمی کردند و ازجنابت غسل نمی نمودند به کبوتر بازی عادت داشتند رهگذارن را می گرفتند و اناث آنها را می ربودند وعمل قبیح لواط را نیز مرتکب می شدند.
6-پیامبر اکرم (ص) می فرماید:
«من لاط بغلام حشره الله جنباً یوم القیامة و لم یطهره ماء الدنیا و زاد علیه فی الکافی: و غضب لله علیه و لعنه و اعدله جهنم و سائت مسیراً»
«کسی که پسری را وطی کند خداوند درروز رستاخیز او را در حال جنابت محشور می‌کند و آب دنیا او را پاک نمی کند و در«کافی» اضافه کرده که: خداوند بر وی خشم می‌گیرد و لعنت خود را بروی نازل می کند و جهنمی را که سیرگاه ابدی است برای او آماده می کند.  
7-رسول اکرم (ص) همچنین می فرماید:
«اذا لاط احد با حدا هتزمنه عرش الرحمن و حبس علی جسد جهنم حتی فرغوا من حساب الخلائق شم یأمرون یومی به الی جهنم و لم یخرج منها».


«وقتی کسی با کس (دیگر) به عمل شنیع لواط مشغول می شود عرش خدا از این جهت می لرزد و آن شخص روز قیامت درپل جهنم زندانی می شود تا ازحساب مخلوقات فارغ شوند سپس خداوند امر می کند او را به جهنم بیاندازدند و از آنجا خارج نمی شود».
این ها روایانی بود که دلالت می کرد به سبب عمل شنیع لواط درآخرت و عذابهای مزبور دامنگیر فاعل و مفعول می شودو اما اثر وضعی و وجدانی این فعل قبیح علاوه بر سرافکندی و شرمندگی دراین دنیا این است که مادر و خواهر مفعول و لواط دهنده برفاعل حرام همیشگی خواهند بود.
حدلواط چیست؟
حد آن یکی از سه امر زیراست که درروایت زیر بیان شده است:
مالک بن عطیر از حضرت امام صادق (ع) نقل شده که فرمودند :
درحالی که امیرالمومنین درجمع اصحابش نشسته بود مردی پیش آمد و گفت یا امیرالمومنین من با نوجوانی لواط کرده ام پس مرا پاک کن حضرت فرمود به منزل برگرد شاید حالت دیوانگی به تو دست داده است آن شخص رفت و روز بعد آمد و باز اقرارنمود.

حضرت علی(ع) او را مانند روز قبل جواب داد تا این که سه روز سوال و جواب تکرار گردید روز چهارم آن حضرت درجواب فرمود:

ای مرد، پیغمبر خدا (ص) درباره تو سه دستور فرموده که یا باید یک ضربه شمشیر به گردن تو فرود آورند و یا اینکه دست و پای تو را ببندند و ازکوهی پرتاپ کنند و یا تو را درآتش انداخته بسوزانند آن شخص عرض کرد یا امیرالمومنین کدامیک از این سه دستور سخت تر است .

حضرت فرمود: درآتش سوختن . عرض کرد من آنرا برگزیدم تا این که خداوند مرا بیامرزد و درآتش جهنم نسوزاند حضرت فرمود: پس آماده باش برای آتش آن مرد ازجابرخاست و دو رکعت نماز خواند و به خدا عرض کرد:

پروردگارا  تو می دانی که ازمن عمل قبیح صادر گشته و چون طاقت آتش آخرت و عذاب تو را نداشتم درنزد وصی پیغمبر تو آمدم و ازمیان این سه مجازات سوختن درآتش را اختیار کردم پس برخاست و درمیان گودال آتش که مهیا شده بود رفت

ولی مردم دیدند آتش از طرف او دور می شود و او را صدمه نمی زند درحالی که علی (ع)  و اصحابش گریه می کردند آنگاه حضرت به وی فرمود: ای مرد ملائکه آسمان و زمین را به گریه درآوری، از آتش بیرون آی که خدا توبه تو را قبول کرده است ودیگر مرتکب این عمل قبیح نشو.
8-درخبر دیگر است که خالدین ولید به وسیله نامه از «ابی بکربن قحافه» حکم کیفر مرد لواط دهنده ای را درخواست کرد و ابوبکر حکم مسئله را دربین اصحاب به شورا گذاشت

و جواب را ازاصحاب خواست علی بن ابی طالب (ع) فرمود: برآن عمل جز قوم لوط امتی مرتکب نگردید و خدا کیفر آن را به ما خبر داده است که کیفر و حکم او درآتش سوزانیدن است سپس ابی بکر حکم آنرا به خالد نوشت و خالد مفعول را درآتش سوزانید».
9- ابی بصیر می گوید ازامام صادق (ع) شنیدم که می فرمود:
«فی کتاب علی (ع)»: اذا اخذ الرجل مع الغلام فی لحاف مجردین ضرب الرجل و ادب الغلام و ان کان مذهب و کان محصنا رجم».
«درکتاب علی (ع) است: اگر مردی
------------------
اکثرزنهای هم جنس گرا، گاه گاهی با مردها روابطی برقرار می کنند هرچند از این روابط احساس رضایت نمی کند حتی برخی از آنها نیز ازدواج می کنند زنهای هم جنس گرا درمقایسه با مردان هم جنس گرا بی بند و باری کمتری نشان می دهند.
ببینید علت این امر چیست؛ معمولاً آن دسته اززنان هموسکشوال که نقش فاعل را بازی می‌کنند فاعل را بازی می‌کنند اگر خوب دقت نمائیم می بینیم که واحد بعضی ازصفات و علائم آثار مردانگی می باشد

و همچنین آن لطافت و ظرافت طبیعی زنانگی درآنها دیده نمی شود و بالاخره عشوه گری و طنازی جنس لطیف را دارانبوده و نیز تمایل زیادی به مردها ندارند. بنابراین این گونه زنان برای ارضاء جنسی خود به همجنس نزدیک می شوند

دراین حال مسلم است که چنین زنانی با زنان شبیه خود حاضر به معاشقه نیستند بلکه سعی دارند کسانی را برای این عمل انتخاب نمایند که صفات زنانگی آنها کامل باشد.

زنان همجنس باز معمولاً برای شوهر کردن حاضر نمی باشند و یا در صورت اجبار پس ازمدتی متارکه می نمایند و اغلب زندگی مجرد را به زندگی زناشویی ترجیح می دهند. 

قطعی است که وجود زنان خطر بسیار بزرگی برای دختران به شمار می روند زیرا زنان هموسکشوئل خیلی زود می توانند دختران عفیف و مورد نظر خود را به این عمل آلوده کنند. به این ترتیب که این زنان درابتدا با اظهار محبت و مهربانی، روابط نزدیک دوستی و صمیمیت با دختران مورد نظر خود ارتباط برقرار کرده و به اعمال مقدماتی هموسکشوئل دست می زنند

تا این که به تدریج و بدون آن که خود طرف درابتدا منظور اصلیش را فهمیده باشد در وادی عمل هموسکشوئل قرار می دهند. که ازقبیل بوسیدن، نوازش کردن و درآغوش گرفتن آنها می باشد ولی دخترهائی که قربانی این هدف واقع می شوند

به هیچ وجه ازمیل انحرافی این زنان اطلاعی ندارند و اعمال آنان را حمل بر محبت و صیمیمت و دوستی می کنند و آنها نیز متقابلاً برای ابراز محبت و صمیمیت خود اعمالی از این قبیل انجام می دهند و به تدریج دروادی عمل همجنس بازی قرارمیگیرند بسیاری از زنانی که در وادی انحراف همجنس بازی سقوط می‌کنند هر دو طرف عمل به این انحراف هستند

ولی در اغلب آن ها فقط زنی که نقش فاعل را در عمل ایفا می‌کند به همجنس‌بازی مبتلا است و طرف مفهول او همجنس باز نیست بلکه به علت خاصی ممکن است به این عمل تن در داده باشد (بعضی اوقات زنانی که دارای اندام و خصوصیات جنسی متشابه هستند نظر یکدیگر را جلب می‌کنند

و بدون اینکه قصد انجام عمل انحرافی داشته باشند به اندازه ای همدیگر را مورد نوازش قرار می دهند و به یکدیگر نزدیک می شوند که کاملاً نیل به اوج لذت جنسی و غریزه شهوانی را حس می کنند

و اغلب زنان همجنس باز این روش را برای ترغیب زنان عادی به این انحراف رامورد اجرا می گذارند.
بسیاری از زنان مبتلا به «هموسکشوئل» برای حصول مقصود و یافتن قربانی هائی برای ارضاء میل انحرافی خود به اعمال و رفتار خطرناکی دست می زنند.
علل همجنس بازی زنان
علت یابی علل و عوامل گرایش زنان به همجنس بازی و رو گرداندن آنها از داشتن یک زندگی طبیعی با شوهر و فرزند و روی آوردن آنها به انحراف زشت همجنس بازی که اززیاد آسانی نیست و ازیک رشته عوامل متعدد پیچیده روانی مربوط به یکدیگر ارتباط پیدا می کند ولی معهذا مهمترین علل و جهات همجنسی زنان را به شرح زیر می توان تعدیل کرد:
برای بسیاری از زنان عقیده تماس جنسی یا جنس موافق و یاحتی داشتن چنین گرایش و احساس نامطلوب و مشمئز کننده است

با این وجود اگر زنانی که به انحراف همجنس‌بازی آلوده شده اند به زمان طفولیت و هنگام رشد خود برگردند می توانند زمانی را به یاد بیاورند که ازیاد افراد جنس مخالف خود غافل شده و به چند نفر از دختران و زنان محیط پیرامون خویش تا حد عشق و علاقه می ورزیده اند. این مرحله درسیرتکامل رشد دختران نقش بسیار مهمی دارد زیرا آنها را به یاد عوامل شخصیت زنانگی خودشان می اندازد.


ازطرف دیگر طفل درمسیر تکامل رشد و درمرحله نیل به بلوغ درصدد یافتن فردی ازهم جنسان خویش است که بتواند او را الگو قرار دهد و شخصیت خود را براساس آن پی‌ریزی کند.

باید دانست زنانی که دارای انحراف هم جنس بازی هستند معمولاً نسبت به خود اعتماد به نفس ندارند خود را ازلحاظ صفاتی که یک زن باید داشته باشد کمتر احساس می کنند

به همین علت است که یک زن همجنس باز به مادرش به صورت یک جفت جنسی نگاه میکند و دربسیاری از موارد نیازی که دو نفر زن هم جنس باز ازنقطه نظر تأمین امنیت خویش به یکدیگر احساس می کنند بیش از نیاز

------------------

 

*********

موضوع: تحقیق و پایان نامه مقایسه نحوه برخورد با پدیده همجنس بازی در کشورهای مختلف (اروپایی-اسلامی).

 

با عضویت در یاس سل، فایل های خود را بفروشید و کسب درآمد کنید