جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
پنجشنبه 28 تیر 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم : برای دانلود   تحقیق با موضوع کودک آزاری و سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

 

 

خرید هم بصورت تکی هم بصورت اشتراک ویژه امکان پذیر است. در این پست از سایت غنی فایل، دانلود تحقیق در مورد کودک آزاری   را برای شما قرار داده ایم. این مقاله در قابل فایل ورد و قابل ویرایش آماده خربد و دانلود می باشد.

در ادامه توضیحات تکمیلی   این پایان نامه  در رابطه با تحقیق با موضوع کودک ازار را مشاهده می نمایید.

تعداد صفحات: 186 صفحه.

فرمت فایل: ورد  و word قابل ویرایش.

موضوع: تحقیق با موضوع کودک آزاری.

رشته روانشناسی.

تکه ای از این تحقیق در رابطه با موضوع انواع کودک ازاری و سو استفاده از کودکان  را مشاهده می نمایید.

 

خلاصه پژوهش


در حالی که تعداد بی شماری از کودکان به علت فقر، سوء تغذیه، بیماری ‌های واگیردار و جنگ جان خود را از دست می دهند شاهد تعداد زیادی مرگ و میر کودکان بر اثر سوء رفتار هستیم.
“کودک آزاری” به عنوان یک پدیده اجتماعی- فرهنگی که نشان دهندة بحران در یک جامعه است، امروزه روند رو به رشدی را در جامعه ما طی می کند.
پژوهش حاضر با این فرضیه که کودک آزاری در کشور ما رو به افزایش است، انجام شده است.

در این پژوهش افراد متخصص و دست اندرکار در زمینه کودک آزاری و پژوهشگران این حوزه که شامل 50 نفر هستند مورد سوال قرار گرفته اند.


هدف این پژوهش بررسی و پی بردن به عوامل زمینه ساز کودک آزاری بوده است که نتایج پژوهش نشان گر آن است که احتمال بروز کودک آزاری در وضعیت ‌های اجتماعی و خانوادگی خاصی بیشتر مشاهده می شود

به طوری که بر اساس نتایج به دست آمده مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار عبارتند از : فقر، بی‌کاری ، اعتیاد ، خانواده‌‌های پر جمعیت و شلوغ، تک والد بودن، خانواده ‌های منزوی ، عدم تفاهم و دوستی بین والدین، تحصیلات پایین والدین، بیماری ‌های روانی آنها،

جنسیت کودکان مورد آزار، اختلالات کودکان مانند بیش فعالی، بیماری، معلولیت و همچنین فرزندان اول خانواده،  کودکان خیابانی و کودکان ناخواسته، سن والدین، مسائل فرهنگی یک کشور، قوانین حقوقی و ...
با در نظر گرفتن رشد شاخص‌‌های فقر، اعتیاد، بی کاری، طلاق، ازدواج موقت، کودکان خیابانی و سایر شاخص‌‌های مهم تاثیرگذار، فرضیه پژوهش مبنی بر رشد کودک آزاری در ایران تأئید شد.

------------------***************
فهرست مطالب


عنوان                                               صفحه
فصل اول:
مقدمه ......................................... 2
بیان مسأله ...................................................................................................... 4
هدف پژوهش .......................................................... 5
ضرورت اهمیت پژوهش ................................ 5
فصل دوم:
    تعریف ها .......................................................... 7
        روش‌های اعمال خشونت .................................... 11
        تاریخچه ................................................... 13
انواع سوء رفتار .................................. 19
چرا والدین فرزندان خود را کتک می زنند ............... 20
والدین آسیب رسان ...................... 21
تظاهرات بالینی کودک کتک خورده ...................... 22
جدول علائم و نشانه های رفتاری و کلامی کودک تحت آزار جسمی ............... 25
اثرات روانی کودک آزاری جسمی     .............................. 26
اثرات بدنی کودک آزاری جسمی    ............................. 26
جدول علائم و نشانه های آزار جسمی در کودک ..................... 29
گزارش از یک مورد سوء رفتار جسمی ....................... 30
تشخیص کودک آزار جسمی ................................... 31
شیوع کودک آزاری جسمی در ایران .................. 38
کودک آزاری جنسی ............................................... 42
انواع آزار جنسی .................................. 43
عنوان                                               صفحه
جنس کودکان قربانی سوء رفتارهای جنسی ................. 44
سن کودکان قربانی سوء استفاده جنسی........... 46
نوع تجاوز ..................................... 43
تعداد دفعات تجاوز ...................................... 48
چه کسانی کودکان را مورد سوء استفاده جنسی قرار می دهند؟ ........... 48
اختلالات روانی آزارگران جنسی ........................................ 50
رازداری در کودکان قربانی سوء استفاده جنسی ........................ 53
حربه هایی که سوء استفاده کنندگان از کودک به کار می برند ................. 54
نشانه های بالینی سوء رفتار جنسی ...................... 56
عوامل تشدید واکنش ها .................................... 58
جدول علائم و نشانه های کودک آزاری جنسی .................... 59
گستره و شیوع آزار جنسی ......................... 60
غفلت و مسامحه .............................. 62
مصادیق غفلت .................................................... 62
نشانه های سوء رفتار ناشی از غفلت ............................. 65
خصوصیات بارز غفلت فیزیکی ............................ 65
نشانه های روانی غفلت و مسامحه ............................ 65
کودک آزاری عاطفی ......................................... 66
اثرات کودک آزاری عاطفی ............................................................................................. 68
جدول علایم و عوارض سوء رفتار با کودکان ........................................................... 70
علل و زمینه های کودک آزاری ...................................................................................... 71
عوامل محیطی، اجتماعی و فرهنگی .............................................................................. 71
کودکان شبانه روزی .......................................................................................................... 74
عنوان                                               صفحه
تفاوت محیط شبانه روزی و خانواده ............................................................................ 75
کودکان جنگ ...................................................................................................................... 78
کودک آزاری ناشی از آداب، رسوم و نگرش های مذهبی و فرهنگی ................. 81
کودک آزاری ناشی از نظام آموزشی ............................................................................. 82
کودک آزاری در قالب تجارت اعضای بدن و فروش کودکان ............................... 86
کودک آزاری ناشی از فقر و نظام اقتصادی جامعه و دولت .................................... 88
کودکان خیابانی ................................................................................................................... 88
آمار کودکان خیابانی در ایران .......................................................................................... 90
کودکان کار .......................................................................................................................... 91
کار استثمارگرانه به چه معناست .................................................................................... 92
کودک، فقر، کار، آموزش ................................................................................................. 92
آمار کودکان و کارگر در جهان ....................................................................................... 93
کار کودکان در ایران ................................................... 94
شکل های کار کودکان ............................................. 95
وضعیت اشتغال کودکان در ایران ................................................................................... 99
علل عمدة کار کودکان ................................................................................................... 100
کار کودکان و بزه‌کاری ................................................................................................... 101
 وجود قوانینی مبنی بر مجاز شمردن تنبیه بدنی ...................................................... 102
خصوصیات کودک آزار دیده، والدین و خانواده های آزارگر ............................. 103
درمان .................................................................................................................................. 111
رویکردهای نظری در ارتباط با کودک آزاری .......................................................... 113
حقوق کودکان .................................................................................................................. 118
پیگیری کنوانسیون حقوق کودک در کشورهای خارجی ...................................... 123
عنوان                                               صفحه
کنوانسیون حقوق کودک در ایران ............................................................................... 124
حقوق کودکان در ایران .................................................................................................. 125
حقوق کودک در مجلس ................................................................................................ 134
فصل سوم:
روش پژوهش ................................................. 136
نوع پژوهش .................. 136
سؤال‌پژوهش ............................................. 136
جامعه پژوهش ..................................................... 137
نمونه پژوهش و ویژگی های آن .................................... 137
ابزار پژوهش ..................................................................................................................... 137
معرفی پرسش‌نامه ............................................................................................................ 137
نمره گذاری آزمون ....................................................................... 138
روش آماری ...................................................................................................................... 138
فصل چهارم:
        بررسی دلایل اثبات یا رد فرضیه ................................................................................. 140
        جدول ................................................................................................................................. 145
فصل پنجم:
        تبیین فرضیه ...................................................................................................................... 147
پیشنهادها ........................................................................................................................... 153
محدودیت ها .................................................................................................................... 154
منابع .................................................................................................................................... 155
سؤال‌های پرسشنامه

 

 

 

فصل اول

مقدمه
 
مقدمه:
مراقبت برای رشد اولیه و تکامل کودکان خردسال، راه‌گشای زندگی آنان در آموزش، خوداتکایی و زندگی مستقل در آینده است.

کودک در هنگام تولد موجود ناتوانی است که برای طی کردن مسیر زندگی مستقل نیاز مبرمی به زندگی خانوادگی دارد

به‌طوری‌که اگر این حمایت خصوصاً در سال‌های اولیه زندگی خدشه دار شود ادامه زندگی سالم کودک با مخاطره بسیار جدی مواجه می‌شود.

در این دوران حساس، کودک زندگی مستقل، توجه به دیگران، رعایت حق و حقوق سایر افراد، نظم و انظباط و ...را در محیط پویا و صمیمی خانوادگی فرا می گیرد.

فرآیند رشد و تحول کودک تابع تأثیر متقابل عوامل زیستی، روانی و اجتماعی است و خانواده نقش بسیار مهم و اساسی را در این زمینه ایفا می کند.


کودک برای رشد و تحول نیاز به فراهم شدن محیط مساعد دارد، محیطی که کلید اصلی آن “ مراقبت والدین” است. مراقبت یعنی درک کردن، شناختن، دوست داشتن، پذیرفتن، تحریک انگیزه های کودک، تأمین نیازهای تغذیه ای و پوشاک و حفاظت از کودک در برابر بیماریها و در یک کلام انتظار مناسب از توانائی‌های کودک داشتن است.
والدین باید بتوانند نیازهای فزاینده کودک را دریافته و به آن پاسخ مناسب بدهند. میزان وابستگی و علاقه دو طرفه بین والدین و کودک، توانائی او را برای یادگیری و دانستن مطالب جدید افزایش می دهد.

در حالی که بدرفتاری با کودک و عدم توجه به نیازهای او می تواند باعث
*********************
-بیشتر کودکانی که در شب با آثار ضربه به بیمارستان آورده می شوند و سابقه بیماری قبلی ندارند.
9-هنگامی‌که والدین شخصاً مراجعه نمی کنند و در این رابطه از بستگان دیگر مانند خواهر یا برادر کمک می گیرند.


این قبیل والدین:الف)در نشان دادن نگرانی و دلواپسی خود دچار مشکل هستند و درجه نگرانی آنان با شدت صدمه ای که به کودک وارد شده است، متناسب نیست.
ب)در ارتباط با آسایش و رفاه کودک، بی علاقه و خونسرد به نظر می رسند. به عبارتی قادر نیستند، به کودک آرامش دهند و رفتاری که نشان دهندة درک آنان از احساسات عاطفی و جسمانی کودک باشد، در این والدین مشاهده نمی شود.
ج)بین ارتباط کلامی و غیر کلامی والدین و کودک تفاوت وجود دارد.
د)بیشتر تعبیر‌های منفی در مورد کودک به کار می برند و مرتباً از او انتقاد می‌کنند، کودک خودش مسبب صدمه است.

موضوع: تحقیق با موضوع کودک آزاری.
ه)اگر از آنان در مورد وظیفه ای که در قبال حفاظت و هدایت کودک دارند، پرسیده شود، خشمگین شده و حالت تهاجمی به خود می گیرند.(پورناجی، 1378)
یکی دیگر از راه‌های تشخیص کودک آزاری معاینه و گرفتن شرح حال از کودک است: در این ارتباط باید تا آنجا که موجب ناراحتی و اذیت کودک نشود از کودک در ارتباط با جراحت‌هایش سوال شود و بعد مورد معاینه قرار بگیرد.
علائم مهمی که در معاینه کودک آزار دیده باید مورد توجه قرار بگیرد عبارت است از :الف)ظاهر کودک ب)علائم و نشانه ‌های پوستی و اسکلتی
الف)ظاهر کودک:
        1-کودکان آزار دیده حالت ترس دارند بخصوص از پدر و مادر
        2-گاهی گوشه گیر بوده و یا حالت تهاجمی به خود می گیرند.
        3-قیافه بهت زده دارند که به پائین نگاه می کنند.
        4-معمولا نحیف و لاغرند و دارای عقب ماندگی رشد جسمی و عقلی هستند و نظافت خوبی ندارند.
ب)علائم و نشانه ‌های پوستی:وجود کبودی و جراحت‌های متعدد پوستی مربوط به زمان‌های مختلف و سوختگی ‌هایی به شکل ابزار ایجاد کننده آن که معمولاً در مناطق غیر معمول پوست می باشد.
ج)علائم و نشانه ‌های اسکلتی: مهمترین علامت در استخوانها وجود شکستگی‌‌های متعدد و مربوط به زمان‌های مختلف می باشد.


در معاینه کودک باید به تمام موارد یاد شده توجه کرد و همه قسمت‌های بدن کودک به دقت مورد معاینه قرار بگیردو برای تشخیص شکستگی ‌های قدیمی از قسمت‌های مختلف بدن بیمار رادیو گرافی به عمل آید(موسوی و همکاران، 80-رسالت، 60/6/79)

شیوع و گستره کودک آزاری جسمی:
کودکان در هر سن و جنسی و در هر سطح اجتماعی و اقتصادی ممکن است مورد آزار و تنبیه بدنی قرار بگیرند.
طبق گزارش‌های سازمان بهداشت جهانی (WHO) کودک آزاری به یک مشکل عمده جهانی در زمینه بهداشت عمومی تبدیل شده است.
اخیراً سازمان بهداشت
***************
عوامل محیطی اجتماعی و فرهنگی:
یکی از موارد عوامل محیطی:1-کودک آزاری ناشی از نظام سیاسی، قوانین و جنگ است.
کودکان قربانیان بی دفاع نظامهای سیاسی هستند و نقص در نظامهای سیاسی کشورهای در حال توسعه موجب استفاده از کودکان در جنگ ها و بی توجهی به وضعیت آنها در مواقع بروز جنگ می شود

و همچنین وضع قوانینی که کودکان را و سلامت اجتماعی آنان را به خطر می اندازد و همچنین سیاستهای غلط و چندگانة مراکز نگهداری از کودکان، همه باعث به خطر افتادن رشد و نمو سالم کودکان می‌شود. به عنوان مثال می توان به این مورد اشاره کرد.


-کودک آزاری ناشی از نقص قوانین حقوقی


مجازات اعدام برای کودکان کم سن، هم سلول شدن با افراد بزرگسال، حبس مجرد، طولانی شدن دوره بازداشت موقت به هنگام انتظار برای محاکمه و به طور کل شرایط اسف بار کودکان زندانی، از جمله اشکال ایذایی کودکان است.

طی یک خبر که در سال 76 در مطبوعات به چاپ رسید. یک موسسه خصوصی حقوق بشر در پاکستان علیه تصمیم دولت عربستان در گردن زدن دو کودک 5 و 11 ساله پاکستانی متهم به قاچاق مواد مخدر شکایت کرد.
مؤسسه حقوق بشر پاکستان در شکایت خود که به یک دادگاه در لاهور تسلیم کرد، آورده است،“گردن زدن دو کودک پاکستانی در عربستان در ملاء عام نه تنها بر خلاف دستور اسلام است، بلکه با حقوق بین الملل نیز تناقض دارد و عملی وحشیانه است.”
نیجریه، پاکستان، عربستان سعودی و یمن از جمله کشورهایی هستند که مجازات اعدام را برای ارتکاب جنایت در سنین کودکی به اجرا می گذارند.(پورناجی،78)
در کشور ایران نیز سن کیفری کودکان بسیار زود شروع می شود و بعد از رسیدن به سن بلوغ (دختران 9 سال و پسران 15 سال) کودکان همانند بزرگسالان محاکمه می شوند و مانند آنان مجازات می شوند:
یک نوجوان بلوچ 15 ساله به نام «محمد» به خاطر فقر مالی و کمک به خانواده اش ، در ازای دریافت 50 هزار تومان ، اقدام به حمل مواد مخدر کرده بود که در راه تهران توسط ماموران نیروی انتظامی شهرستان زاهدان دستگیر شد .


بازجویی و تحقیق از او نشان داد که وی به خاطر فقر مالی و شرایط اقتصادی نامطلوب خانواده اش مجبور شده است با قاچاقچیان مواد مخدر همکاری کند .

بر اساس همین گزارش ، محمد - متهم نوجوان - برای کمک به پدر بیمارش پذیرفت در ازای مبلغ 50 هزار تومان gr50 هروئین را از زاهدان به تهران حمل کند و آن را به یک فروشنده مواد مخدر تحویل دهد .

دادگاه پس از رسیدگی به پرونده اتهامی متهم نوجوان او را بر اساس مواد قانونی به اعدام محکوم کرد .
دیوانعالی کشور پس از تجدیدنظر و با دو درجه تخفیف او را به 26 ماه حبس محکوم کرد . (ایران، 30/8/81) نمونه دیگری که می توان به آن اشاره کرد وضعیت صفر 12 ساله از میانه است . او در مورد جرمش و نحوة رسیدگی به آن می گوید :
یک روز که با پسر خاله ام داشتیم از سر کار بر می گشتیم سر کوچه مان چهار تا جوجه داشتند می‌گشتند ، فکر کردیم گم شده اند . پسر خاله ام گفت : بیا این جوجه‌ها را ببریم خانه  ، من گفتم اگر مادرم بفهمد دعوا می‌کند .

گفت : دم در نگه می داریم و شبها هم می بریم روی پشت بام خانة ما ، دو تا مال من ، دو تا مال تو .
جوجه ها را برداشتیم بردیم خانه . دو سه روز بعد یکی از همسایه ها آمد و گفت : این جوجه ها مال من است دزدیدی ، ما هم دادیم به او . اما او رفت کلانتری شکایت کرد ، ما را بردند کلانتری .

آنجا گفت ما خیلی چیزها از خانه اش دزدیدم . می گفت شیلنگ و دستگاه بلوک زنی هم دزدیدیم . اما پاسبان گفت : اینها زورشان نمی رسد دستگاه بلوک زنی را بلند کنند ، تازه جوجه ها را
********************
حقوق کودکان :
کنوانسیون حقوق کودکان که در سال 1989 با رأی قاطع مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده بود ، کمتر از یکسال بعد به عنوان قانون حقوق بشر بین الملل به رسمیت شناخته شد .
این توافق نامه بر اساس بیانیه‌‌هایی که قبلاً اعلام شده بودند پی ریزی شد .
- اولین بیانیه حقوق کودکان که در سال 1923 به وسیله «گلانتین جب» بنیان گذار «ر‌هایی کودکان» پیش نویس شده بود ، یک سال بعد این بیانیه بسط داده شد و با بیان اینکه بشر بدهکار کودکان است و باید بهترین امکانات را در اختیار آنها قرار داد ، به وسیلة جامعة بین الملل به تصویب رسید .


- بیانیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 به رسمیت شناخته شد که برای کودکان و بزرگسالان به طور یکسان صادر شده بود .
- بیانیه حقوق کودک که در سال 1959 با توصیف کاملتر و بهتر حقوق کودکان به اتفاق آراء در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد .
- سال 1979 - سال جهانی کودک - که در طول آن سازمان ملل پیش نویس توافق‌نامه جامع را برای اجرا به دولتها پیشنهاد داد .
- توافقنامه سال 1989 با تلفیق حقوق بشر مدنی و سیاسی و همچنین اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی رویکرد جامعی را تهیه کرد «روح» توافق نامه شامل چهار ماده قانونی است که اصول آرمانی خود را بیان می کند :
1-ممنوعیت هر گونه تبعیض بر علیه کودکان
2-در تمام موضوعات مربوط به کودکان باید بهترین منافع کودک را در درجه اول اهمیت قرار داد .
3-حق کودک برای زندگی ، بقا و رشد .
4-حق کودک برای بیان‌ آزادانه در همة موضوعاتی که او را تحت تاثیر قرار می دهند .
توافق نامه از دولتها می خواهد که همه لوایح قانونی ، اجرایی ، اجتماعی ، اقتصادی ، بودجه‌ای و آموزشی مناسب را تصویب کرده و منابع ضروری را برای حصول اطمینان از تحقق موثر این لوایح تخصیص دهد .
این توافق نامه اساس بقیه اسناد قانونی و بین المللی مانند کنوانسیون لاهه در حمایت از کودکان و همکاری کشورها در فرزند خواندگی کودکان در زمان جنگ و توافق نامه جدید jlo در رابطه با کودکان را مشخص نمود (سودابه قیصری - آفتاب یزد)
کنوانسیون حقوق کودک دارای یک مقدمه و 54 ماده است که 41 ماده از آن دربارة حقوق کودک و 13 ماده دربارة چگونگی اجرای آن در هر کشور است . مفاد پیمان نامه جهانی حقوق کودک به شرح زیر می باشد :
مادة 1 : تعریف : کودک کسی است که سن او کمتر از 18 سال باشد مگر این‌که بر اساس قانون ملی قابل اعمال ، سن قانونی کمتر باشد .
مادة 2 : منع تبعیض : حقوق این پیمان نامه بدون استثناء متعلق به همة کودکان است و دولتها باید کودکان را در برابر هر گونه تبعیض ، حمایت کنند .
مادة 3 : منافع کودک : در هر اقدامی باید منافع عالیه کودک در نظر گرفته شود و در صورتی که والدین یا سرپرستان کودک در این زمینه کوتاهی کنند ، دولتها باید حمایت و مراقبت لازم را از کودکان به عمل آورند .
مادة 4 : تحقق حقوق کودک : دولت ها باید در راه اجرای پیمان نامه حقوق کودک بیشترین تلاش خود را به کار بندند .
مادة 5 : سرپرستی والدین : دولت ها باید حقوق و مسئولیت های والدین یا کسی که سرپرستی کودک به عهده او می باشد را در ارتباط با پرورش کودک ، محترم بشمارند.
مادة 6 : بقا و پیشرفت : هر کودک دارای حق طبیعی زندگی است و دولتها باید زندگی ، بقا و رشد کودک را تضمین کنند .
ماده 7 : نام و ملیت : هر کودک حق دارد از نام و ملیت مشخص ، برخوردار شود .
مادة 8 : هویت کودک : دولتها باید از هویت کودک که شامل نام ، ملیت و پیوندهای خانوادگی او می شود ، حمایت کنند .
مادة 9 : جدایی از والدین : کودک حق دارد که با والدین خود زندگی کند و نمی توان او را به اجبار از پدر و مادر خود جدا کرد مگر در شرایطی که این امر به سود او باشد.
مادة 10‌: پیوستن به خانواده : کودکان و والدین آنها حق دارند به منظور ملحق شدن به یکدیگر کشوری را ترک کنند و یا دوباره به کشور خود بازگردند .
مادة 11 : منع انتقال غیرقانونی کودک : دولتها باید از انتقال غیرقانونی کودکان به‌وسیلة پدر و مادر و یا افراد دیگر به کشورهای دیگر ، ممانعت کنند .
مادة 12 : آزادی عقیدة کودک : کودک حق دارد در مواردی که به زندگیش مربوط می‌شود آزادانه عقیدة خود را بیان کند .
مادة 13 : کودک حق دارد عقاید خود را بیان کند و بدون توجه به مرزها ، کسب اطلاعات نماید .
مادة 14 : آزادی اندیشه و مذهب : دولتها باید آزادی اندیشه و مذاهب کودک و حق هدایت کودک به وسیلة والدین خود را محترم بشمارند .
مادة 15 : آزادی اجتماعی : کودکان حق دارند که با یکدیگر ارتباط داشته باشند و تشکیل اجتماعات دهند .
مادة 16 : حفظ حریم کودک : امور خصوص ، خانوادگی و مکاتبات کودکان باید در برابر هر نوع دخالت ، بی حرمتی و افتراء محافظت شود .
مادة 17 : دسترسی به اطلاعات مناسب : دولتها باید امکان دسترسی کودکان به اطلاعات مناسب را تضمین کنند و در محافظت آنان در برابر اطلاعات زیان‌آور بکوشند .
مادة 18 : مسئولیت والدین : پدر و مارد در رشد و پرورش کودکان مسئولیت مشترک دارند و دولتها باید در این امر به آنها کمک کنند .
مادة 19 : منع بدرفتاری با کودک : دولتها موظف هستند کودک را از هر نوع بدرفتاری والدین یا سرپرستان دیگر محافظت کنند و برای جلوگیری از هر نوع سوء استفاده از کودک ، اقدامات مناسب اجتماعی را انجام دهند .
مادة 20 : کودکان بی سرپرست : دولتها باید به کودکان محروم از خانواده کمک کنند و جایگزین مناسبی برای آنان تعیین

****************
حضانت ، ولایت و الزام به انفاق :
در این مورد قانون حمایت از کودکان بی سرپرست اشعار می دارد : وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام ، نظیر حقوق و تکالیف پدر و مادر واقعی است .
بنابراین با صدور حکم سرپرستی ، زوجین که سرپرستی کودک را عهده دار گردیده‌اند باید در تربیت و نگهداری و فراهم نمودن امکانات تحصیلی کودک کوشش نمایند و هزینة اقدامات بر عهده آنها بوده

و به علاوه ، ادارة اموال کودک و تربیت او به عهدة سرپرست است و متقابلاً کودک نیز باید احترام آنها را نگه داشته و به دستورات آنان عمل نماید و از این حیث فرقی بین فرزند خوانده با فرزند واقعی و حقیقی خانواده وجود ندارد و پدر در حکم ولی قهری فرزند خوانده است .

ولی بعد از فوت وی دیگر جد پدری سمت ولایت قهری را عهده دار نبوده و باید

*******************
جامعه پژوهش :
 جامعه پژوهش شامل کلیه افراد و مراکزی است که با این پدیده در ارتباط بوده اند و در این زمینه مسئولیت داشته اند . که این مراکز شامل : سازمان بهزیستی ، سازمان پزشکی قانونی ، انجمن حمایت از حقوق کودکان ، بیمارستانها ، دفتر یونیسف و دادگاه‌های خانواده می شود .


هم‌چنین افرادی که در زمینة کودک‌ آزاری تخصص داشته و در این مورد تحقیق کرده‌اند که این افراد شامل : روان پزشکان ، روان شناسان ، مددکاران اجتماعی ، متخصصان پزشکی قانونی ، پزشکان عمومی ، وکلا و جامعه شناسان هستند .

در جامعة پژوهش محدودیت سنی و جنسی وجود ندارد .

نمونة پژوهش و ویژگی ‌های آن :
نمونة پژوهش شامل 50 نفر از متخصصان و محققان در زمینة کودک آزاری است که بر حسب تخصص و مواردی که مشاهده کرده بودند ، پرسشنامه را تکمیل کردند .
به دلیل محدودیت و
****************
ابزار پژوهش :
اطلاعات لازم در این پژوهش از طریق پرسشنامه ای که طراحی شده بود به دست آمد.

معرفی پرسشنامة کودک آزاری :
با توجه به این که اطلاعات کشور ما در ارتباط با کودک آزاری ، اشکال و عوامل آن بسیاری محدود است ، سعی پژوهشگر بر این بوده است پرسشنامه ای طراحی شود که تا حدودی بتواند به
سوالات موجود در این زمینه پاسخ دهد .
به همین منظور پرسشنامه ای طراحی شد که با در نظر گرفتن وضعیت فرهنگی - اجتماعی کشور ما و با توجه به این که اکثر موارد سوء رفتار در خانة کودک اتفاق می‌افتد ، بتواند به این سوالات پاسخ دهد :
شناسایی والد آزارگر ، سن متوسط کودکان آزار دیده در ایران ، جنسیت کودکانی که مورد سوء استفاده قرار می گیرند (جسمی ، جنسی ، عاطفی و غفلت) ، سن والدین آزارگر ،‌اختلالات احتمالی والدین‌ آزاگر
***************

موضوع: تحقیق با موضوع کودک آزاری.


پیشنهادها
1-رها کردن کودکان آزار دیده و همچنین والدین آنها منطقی به نظر نمی‌رسد و این گونه افراد نیاز به خدمات روان شناسی و مشاوره ای پس از حادثه دارند و فراهم آوردن این گونه خدمات می‌تواند احتمال کودک آزاری را کاهش دهد.
2-کودک آزاری طیف وسیع و گسترده ای دارد که فقط شامل آسیب‌های جسمی شدید نیست.

بنابراین باید آگاهی ‌های لازم در مورد اشکال مختلف کودک آزاری به جامعه و به خصوص به والدین داده شود.
3-آموزش‌های لازم قبل از ازدواج و بارداری به والدین در مورد شیوه ‌های تربیتی کودک و نیاز‌های اساسی کودکان، برای درک بهتر والدین از نقش خود و کودک .
4-آموزش همگانی حقوق کودک از طریق کتب درسی در مدارس، دانشگها و خانه ‌های بهداشت روستایی.
بازنگری و اصلاح قوانی

 

 

 

**********************

 

موضوع: تحقیق با موضوع کودک آزاری.

 

با عضویت در یاس سل، فایل های خود را بفروشید و کسب درآمد کنید